Jobbet "Holmstrupgård, afd. Æblevangen, søger erfarne og engagerede miljøterapeuter" er udløbet

Region Midtjylland

Holmstrupgård Æblevangen

Abildgade 78, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Er du sygeplejerske, SOSU-assistent, pædagog, ergoterapeut eller psykomotorisk terapeut? Er du interesseret i socialpsykiatri? Æblevangen søger miljøterapeuter til to faste stillinger på 37 timer ugentligt. Der vil både være tale om dag-, aften- samt weekendvagter. Stillingerne er henholdsvis fra 1/11 – 2020 eller snarest derefter og 1/12 – 2020 eller snarest derefter. Måske er det lige præcis dig, vi står og mangler!

Holmstrupgård er et højt specialiseret socialpsykiatrisk dag- og døgntilbud til unge i alderen 14-23 år med psykiatriske vanskeligheder. Holmstrupgård består af 7 døgnafdelinger, intern skole og beskæftigelse, udslusningsafdelinger samt flere ambulante behandlingstilbud. Holmstrupgårds tilbud henvender sig til unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder så som skizofreni, autismespektrumforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser, depressive tilstande, spiseforstyrrelser og svær selvskade. Vi tilbyder en helhedsorienteret pædagogisk og miljøterapeutisk behandling baseret på et psykodynamisk grundlag. Behandlingen bygger på miljøterapi ud fra en psykodynamisk forståelsesramme. Vi forventer, at du er bekendt med den og har gjort dig overvejelser om den pædagogiske og miljøterapeutiske praksis. Du kan læse mere om Holmstrupgård og afdelingerne på vores hjemmeside www.holmstrupgaard.rm.dk  

Vi mener, at trivsel for både unge og ansatte er betinget af en høj faglighed, og at det
er i samspillet mellem disse ting, at en positiv udvikling kan finde sted. 

Æblevangen

Æblevangen er en ekstern afdeling beliggende i Aarhus N. Afdelingen er normeret til 8 normaltbegavede unge med spiseforstyrrelser og andre psykiatriske vanskeligheder, bl.a. depression og selvskadende adfærd. Æblevangens personalegruppe er tværfagligt sammensat og består af pædagoger, sygeplejersker, psykomotoriske terapeuter og ergoterapeuter. Der er tilknyttet afdelingspsykolog, ekstern psykiater samt centralt ansat socialrådgiver til afdelingen.

Jobbeskrivelse

Det kræver en stor faglig forståelse at arbejde med målgruppen, samt at du har drivkraften til at motivere og være udholdende, når de unge ikke selv kan. Hverdagen består i at understøtte de unge i at opretholde en dagsstruktur, samt medvirke til at skabe et positivt miljø.

Som fastansat miljøterapeut vil du blive fast kontaktperson for en eller to unge i et tæt teamsamarbejde. Du vil være en del af et samlet team omkring hele ungegruppen. Der arbejdes relationelt omkring de unge.

Særlige ansvarsområder omkring kontaktunge er bl.a. ugesamtaler, forældrekontakt og samarbejde med relevante eksterne aktører. Du deltager derudover i vores organisatoriske behandlingsstruktur med teammøder, statusmøder og ugentlige behandlingskonferencer, samt fortløbende arbejde med at evaluere og udvikle mål og delmål i samarbejde med den unge. Det vil desuden forventes, at du deltager i forskellige udvalg på tværs af organisationen. Praktisk arbejde omkring de unge og i afdelingen er en del af den miljøterapeutiske indsats.
Arbejdet veksler mellem dag- og aftenvagter, samt vagter (i udgangspunktet) hver tredje weekend.

Vi tilbyder
 • En tværfaglig og engageret personalegruppe med et godt sammenhold, der gerne vil udvikle sig
 • At du kan blive en del af et højt specialiseret og individuelt tilrettelagt behandlingsarbejde omkring en spændende og udfordrende målgruppe, der trives med struktur og autenticitet
 • At blive en del af en større organisation i spændende udvikling, hvor der er plads til og mulighed for at påvirke, tage ansvar samt afprøve nye tiltag
 • Løbende fokus på din faglige udvikling, i form af efteruddannelse, kursus og fokus på at implementere teori og praksis - bl.a. i form af en intern miljøterapeutisk uddannelse
 • Ugentlig supervision, behandlingskonference med eksterne faglige konsulenter og personalemøde, med fokus på at kvalificere praksis
 • En ledelse, der er tæt på og tilgængelig
 • En aktiv personaleforening
Vi ansætter dig, som 
 • Er fagligt velfunderet og har en relevant uddannelse samt eventuelt erfaring med målgruppen
 • Ved, at psykisk robusthed skabes gennem godt arbejdsmiljø, hvor kollegial supervision og kollektiv trivsel vægtes højt
 • Er afklaret omkring at skulle handle i situationer med højt følelsesmæssigt pres, som eksempelvis svær selvskade
 • Er loyal over for den aftalte struktur og praksis
 • Er empatisk, rummelig og søger at forstå den unges perspektiv
 • Anser dokumentation og kvalitet som en vigtig del af det miljøterapeutiske arbejde
 • Både ønsker at indgå i et kollegialt samarbejde, men også kan træffe selvstændige beslutninger
 • Har kørekort til personbil

Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i forhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist er onsdag d. 7. oktober 2020 kl. 23.59.
Samtale forventes afholdt fredag d. 22. oktober 2020.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder for afd. Æblevangen, Trine Jepsen på trine.jepsen@rm.dk eller tlf. 91 17 49 63 indenfor almindelig arbejdstid.



















Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.