Jobbet "Radiograf med stråleterapiuddannelse ved Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Kræftafdelingen

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Vi søger en radiograf til Medicinsk Radiografi  pr. 1. december 2020 eller efter aftale. Der er tale om en fast stilling på 37 timer pr. uge. Stillingen er med tjeneste på Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N.

Er du autoriseret stråleterapiradiograf eller radiograf med efterfølgende stråleterapiuddannelse, kan det være dig vi søger.

Udover det radiograffaglige lægger vi vægt på, at du
 • er i stand til at sætte patienten i centrum samtidig med, at modaliteterne mestres
 • har en selvstændig, udadvendt og målrettet personlighed
 • fungerer godt i tværfaglige teams
 • er kvalitetsbevidst og omhyggelig
 • har overskud til at håndtere en travl hverdag med komplicerede problemstillinger
 • besidder gode kollegiale færdigheder.
  ​​
Vi tilbyder et spændende og alsidigt job, hvor du indgår i et team af radiografer, læger,
hospitalsfysikere og sygeplejersker med tætte samarbejdsrelationer til andre
personalegrupper inden for sundhedssektoren.

Radiografgruppens samlede arbejdsopgaver omfatter
 • Fiksation af patienter i forhold til strålebehandling
 • Opmærkning på patienter i forhold til strålebehandling
 • CT skanning i forbindelse med planlægning af strålebehandling
 • PET-CT skanning og MR skanning i forbindelse med planlægning af strålebehandling
 • Normalvævsindtegning
 • Dosisplanlægning.
   
Medicinsk Radiografi er en del af Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital. Vi
har ansvaret for forberedelse af patienten til strålebehandling. Vi fokuserer på at udvikle vores arbejdsplads, så nye behandlingsinitiativer kan implementeres hurtigt og med stor kvalitet. Det betyder, at radiografgruppen er involveret i forsknings- og udviklingsprojekter og at arbejdet udvikles gennem jobglidning, specialisering og tværfaglighed. Vi er i dag 19 radiografer. Vi opfatter os som en ansvarsfuld arbejdsplads hvor privatliv og arbejdsliv fungerer godt sammen og hvor medarbejdere tilbydes gode vilkår for personlig og faglig udvikling, således at ambitioner kan udfoldes til fordel for vore patienter.

Afdelingen råder over 11 lineære acceleratorer, 1 PET-CT skanner, 1 MR skanner og 3
CT skannere. Vi tilbyder flere forskellige former for stråleterapi. Vi anvender og udvikler de mest moderne teknologier inden for såvel planlægning som udførelse af stråleterapi.

Stillingerne er knyttet til den kliniske funktion ved forberedelse af behandling
til kræftpatienter. Dette arbejde foregår primært i hverdagene mellem kl. 7.30-15.00,
hvorfor der kun må påregnes minimal vagtforpligtigelse. Dog må der påregnes perioder
med over/-merarbejde, når dette er nødvendigt for overholdelse af de garanterede
forløbstider.

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Ansættelsessamtaler afholdes ultimo oktober 2020.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.