Region Syddanmark

Sydvestjysk Sygehus

Finsensgade 35, 6700 Esbjerg

Ledende overlæge, Medicinsk Afdeling

Sydvestjysk Sygehus er i gang med en spændende udvikling og transformation frem mod 2022, hvor sygehuset bliver et universitetssygehus.
Den ledende overlæge skal, sammen med sygehusets direktion og øvrige ledelse, bidrage til, at de rette, akademiske og forskningsmæssige kompetencer er tilstede, når sygehuset modtager de første medicinstuderende fra SDU i efteråret 2022.
Sydvestjysk Sygehus ønsker at være blandt landets bedste sygehuse, både i forhold til at levere diagnostik og behandling i topklasse og i forhold til at skabe attraktive arbejdspladser, hvor medarbejderne trives og udvikler sig. Sygehusets kommende status som universitetssygehus er en vigtig del af denne strategi.
Sygehuset gør sig allerede bemærket gennem innovative, organisatoriske løsninger, der styrker og fremmer både udredning, diagnostik og behandling – og et sammenhængende og effektivt patientforløb. Etableringen af Center for Tromboemboli – det første af sin art nationalt og internationalt – er et eksempel på dette.  

Stillingen
Den ledende overlæge i Medicinsk Afdeling skal, i tæt samspil med den ledende oversygeplejerske, lede en stor afdeling med ni selvstændige specialer og tilhørende ambulatorier. Specialerne er Endokrinologi, Gastroenterologi, Lungemedicin, Geriatri, Rheumatologi, Hæmatologi, Kardiologi, Nefrologi samt et team, der arbejder med palliation. Afdelingen er højt specialiseret og har stor volumen, som både forpligter og giver store muligheder i samarbejdet med andre. Det er en bevidst og strategisk indsats at sikre, at alle specialer fastholder og udvikler et højt fagligt niveau gennem kontinuerlig fokus på uddannelse, forskning og udvikling. Daghospitalet i Grindsted er under renovering med henblik på at blive et fælles daghospital i Medicinsk Afdeling. Denne opgave er ligeledes et vigtigt fokusområde.
Den ledende overlæge på Medicinsk Afdeling skal, sammen med den ledende oversygeplejerske, sikre et godt, konstruktivt og tillidsfuldt samarbejde og samspil, såvel internt i afdelingen mellem de forskellige specialer og faggrupper som i forholdet til andre samarbejdspartnere indenfor og udenfor sygehuset. Medicinsk Afdeling har blandt andet et tæt og vigtigt samarbejde med FAM om effektiv tilrettelæggelse af patientforløb. Høj, faglig kvalitet og kontinuerlig faglig udvikling skal, sammen med forskning og innovation, være nogle af de styrende parametre for den nye ledende overlæge.
Den ledende overlæge skal bidrage til og tage ansvar for den overordnede strategiske udvikling af det samlede sygehus hen mod sygehusets status som universitetssygehus fra 2022.
Der er et godt og konstruktivt samarbejde mellem specialerne i afdelingen, engagerede og ambitiøse medarbejdere og et højt, fagligt niveau. Der er stor ansvarlighed på tværs af specialerne, hvor man hjælper hinanden i relevante sammenhænge. Den ledende overlæge skal give lægefaglig og ledelsesmæssig sparring og på den måde bidrage til udvikling af de enkelte specialer, og den ledende overlæge skal have oprigtig interesse i de enkelte specialer og deres udvikling.
Det foreligger en central opgave for den kommende ledende overlæge med at tiltrække, fastholde og udvikle højtkvalificerede medarbejdere.

Personlige egenskaber
Den ledende overlæge skal bidrage positivt til et velfungerende samarbejde og samspil i afdelingsledelsen og være med til at sikre, at afdelingsledelsen optræder professionelt og samstemt i de forskellige situationer, som afdelingsledelsen er en del af. Den ledende overlæge skal kunne oversætte politiske og ledelsesmæssige beslutninger, så de kan omsættes til meningsfulde og inspirerede aktiviteter i afdelingens og de enkelte specialers drift.
Den kommende ledende overlæge skal have stærke kommunikative og relationelle kompetencer, som bringes i spil både internt i de enkelte afdelinger og i samspillet med andre interessenter og samarbejdspartnere. Den daglige ledelsespraksis kommer til udtryk gennem et åbent, tillidsskabende og respektfuldt samarbejde, hvor oprigtig interesse for andres specialer og fagligheder, samt vilje til både at støtte og udfordre, skaber de bedste resultater. Den ledende overlæge skal have et helhedsblik på Medicinsk Afdeling, således at de enkelte specialer tildeles den rette opmærksomhed og på det rette tidspunkt.
Stillingen ønskes besat med en ledende overlæge, som kan veksle mellem at lytte og involvere, og som samtidig udviser handlekraft, træffer beslutninger og tager ejerskab for opgaverne.
Den kommende ledende overlæge skal kunne anlægge et helhedsblik på den strategiske udvikling af Medicinsk Afdeling og sygehuset. Den ledende overlæge skal samtidig besidde en analytisk kapacitet, der gør det muligt at analysere komplekse faglige, organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer indenfor de enkelte specialer og på tværs af specialerne.  
Den ledende overlæge skal være speciallæge i et af afdelingens specialer. Ledelseserfaring og -uddannelse er en klar fordel, mens lyst og vilje samt engagement og energi til at bedrive ledelse en forudsætning. Det forventes, at den kommende ledende overlæge har forskningserfaring.

Tiltrædelse
1. januar 2021

Ansøgning
Søg stillingen via www.muusmann.com/stillinger senest søndag den 1. november 2020 og læs mere om stillingerne i stillings- og personprofilen på www.muusmann.dk

Ansøgere vil blive bedømt ud fra de syv lægeroller: Medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, leder og administrator, sundhedsfremmer, akademiker og professionel.
Kontakt gerne lægelig direktør Anna-Marie Bloch Münster, tlf. 79 18 20 05 eller partner i MUUSMANN, Mia Fruergaard, tlf. 21 29 70 79.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
 • Kontaktperson
  Anna-Marie Bloch Münster
  Tlf. 79 18 20 05
 • Adresse
  Finsensgade 35, 6700 Esbjerg
 • Stillingstype
  Læge, Overlæge, Leder
 • Speciale
  Almen medicin & Intern medicin: Lungesygdomme & Intern medicin: Endokrinologi & Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi & Intern medicin: Geriatri & Intern medicin: Hæmatologi & Intern medicin: Kardiologi & Intern medicin: Nefrologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-01-2021
 • Quick-nr.
  397883
 • Ansøgningsfrist
  01-11-2020


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
 • Adresse
  Finsensgade 35, 6700 Esbjerg
 • Kontaktperson
  Anna-Marie Bloch Münster
  Tlf. 79 18 20 05
 • Stillingstype
  Læge & Overlæge & Leder
 • Speciale
  Almen medicin & Intern medicin: Lungesygdomme & Intern medicin: Endokrinologi & Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi & Intern medicin: Geriatri & Intern medicin: Hæmatologi & Intern medicin: Kardiologi & Intern medicin: Nefrologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-01-2021
 • Quick-nr.
  397883
 • Ansøgningsfrist
  01-11-2020

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Ledende overlæge, Medicinsk Afdeling"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.