Region Nordjylland

Billeddiagnostisk Afdeling

Hobroej 18 - 22, 9000 Aalborg

Leder af Radiologisk Afdeling

Er du dynamisk, resultatorienteret og har lyst til ledelse? – så har du mulighed for at udøve dette på en af landets største radiologiske afdelinger

Opgaven
Aalborg Universitetshospital har en af landets største billeddiagnostiske afdelinger med et årligt undersøgelsesantal på ca. 300.000. Afdelingen diagnosticerer, undersøger og behandler patienter på Aalborg Universitetshospital samt henviste patienter fra blandt andet praktiserende læger. Derudover udføres mere specialiserede og komplicerede undersøgelser for sygehuse i Region Midtjylland og for Regionshospital Nordjylland.
 
Afdelingen har et godt og velrenommeret forskningsmiljø, der drives af en professor samt flere forskningsaktive overlæger. Der er løbende Ph.d.-studerende i afdelingen, og forskningsmiljøet afspejler afdelingens status som en del af Aalborg Universitetshospital - dette i et tæt samarbejde med Aalborg Universitet.
 
Et fokusområde i afdelingen er tilstedeværelsen af et solidt uddannelsesmiljø, hvor i medarbejderne tilegner sig et højt fagligt niveau. Radiologisk Afdeling uddanner læger, sekretærer og radiografer.
 
Lederen af Radiologisk Afdeling skal i samarbejde med de øvrige medlemmer af afdelingsledelsen varetage ledelsesfunktionen ud fra visionen om effektive og sammenhængende patientforløb i og på tværs af enheder. Og i øvrigt medvirke til, at Aalborg Universitetshospital kan leve op til de forpligtigelser, som er aftalt med Regionsrådet i Region Nordjylland.
 
Afdelingens ledelsesorganisering
Afdelingsledelsen består, ud over lederen af afdelingen, af en lægefaglig konsulent (stillingen er permanent og besat med overlæge), fire afsnitsledende radiografer/sygeplejerske og en ledende lægesekretær. Afdelingsledelsen varetager samlet den daglige ledelse af afdelingens drift – under ansvar overfor klinik- og hospitalsledelse.
 
Der er etableret en udvidet afdelingsledelse, hvor lederkredsen udvides med en professor, en yngre læge og repræsentation fra de specialeansvarlige overlæger.
 
Lederen af Radiologisk Afdeling refererer til klinikchefen for Klinik Diagnostik.
 
Afdelingsledelsens arbejde understøttes af en veletableret stabsfunktion, der fremadrettet udvides med en AC-medarbejder.
 
Ansvarsområde
Lederen af Radiologisk Afdeling er sammen med de øvrige medlemmer af afdelingsledelsen, ansvarlige for:
 • afdelingens samlede drift – personaleledelse, økonomiansvar for personaleforbrug samt øvrig drift inden for afdelingens samlede økonomi
 • indkøb og implementering af apparatur samt kvalitetssikring og planlægning i forhold hertil
 • afdelingens medvirken til at skabe optimale patientforløb
 • kvaliteten i afdelingens ydelser til Universitetshospitalets øvrige afdelinger, praktiserende læger og speciallæger – dette i samarbejde med afdelingens specialeansvarlige overlæger
 • afdelingens udflytning til Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU)
 • afdelingens strategiske udvikling på Aalborg Universitetshospital
 • strategisk ledelse, og via dialog med klinik- og hospitalsledelsen udvikle de strategiske målsætninger for specialet samt omsætte målene til handling
Lederen af Radiologisk Afdeling er, ud over ovennævnte, ansvarlig for:
 • lægefaglig udvikling og innovation – herunder også afdelingens profilering og branding
 • de lægefaglige uddannelsesfunktioner
Såfremt den kommende leder ikke er uddannet læge, overgår ansvaret for den lægefaglige udvikling og de lægefaglige uddannelsesfunktioner til hospitalets lægefaglige direktør.
 
Lederen af Radiologisk Afdeling har ca. 10 medarbejdere i direkte ledelsesreference.
 
Personen
Du skal have relevant akademisk baggrund (gerne sundhedsfaglig) med solid ledelseserfaring (gerne indenfor hospitalsverdenen) og gerne erfaring fra en billeddiagnostisk afdeling.
 
Ud over den rette uddannelsesmæssige baggrund og erhvervserfaring, kræver jobbet at du:
 • er en teamplayer – forstår at resultater skabes gennem samarbejde og dialog
 • har personlig gennemslagskraft og kan få følgeskab til de beslutninger der træffes
 • er robust og i stand til at ”stå i støvlerne, når vinden blæser kraftigt”
 • er en stærk kommunikator – både op, ned og til siden i organisationen
 • kan uddelegere opgaver og samtidig påtage dig slutansvaret
 
Grundlæggende skal du have vilje og lyst til ledelsesfunktionerne, til faglig udvikling samt til at facilitere forskning og kvalitetsudvikling, ligesom du skal være i stand til at agere tværfagligt og skabe rammer og retning i en travl hverdag. Ligeledes skal du være kulturbærer i en afdeling hvor samarbejde på tværs og uddannelse er i fokus.
Videre proces
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst.
 
Funktionsbeskrivelse kan rekvireres ved Klinikledelsessekretær Mette Christensen, metch@rn.dk 
 
Inden samtalerne vil der blive udført en personlighedstest. 
1. samtale forventes afholdt torsdag den 19. november. 
2. samtale inklusiv en case forventes afholdt onsdag den 25. november. 
______________________________________________________________________________________ 
Klinikledelsen består af en klinikchef og en viceklinikchef. Derudover er der tilknyttet en stab bestående af to økonomer, en sekretær for Klinikledelsen, en klinik kvalitetskoordinator, en koordinator for bioanalytikeruddannelsen, en postdoc i bioanalytisk diagnostik samt fire projektmedarbejdere.
Følgende afdelinger indgår i Klinik Diagnostik: Klinisk Biokemisk Afdeling, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Klinisk Immunologisk Afdeling, Klinisk Genetisk Afdeling, Patologiafdelingen, Nuklearmedicinsk Afdeling, Røntgenfysik, Afdeling for Molekylærdiagnostik, Sterilcentralen

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til 580.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er 15.000 medarbejdere om opgaven, heraf 90 % inden for sundhed. Vi vil skabe et godt liv for alle nordjyske borgere og et sammenhængende Nordjylland. Vi gør digital kontakt med sundhedsvæsnet til et nemt og naturligt valg for nordjyderne. Læs mere om regionen på www.rn.dk.
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Aalborg Universitetshospital
 • Kontaktperson
  Jan Nielsen
  j.nielsen@rn.dk
  41183261
 • Adresse
  Hobroej 18 - 22, 9000 Aalborg
 • Stillingstype
  Leder
 • Speciale
  Radiologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-01-2021
 • Regionens jobnr.
  8848
 • Quick-nr.
  397997
 • Ansøgningsfrist
  09-11-2020


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Aalborg Universitetshospital
 • Adresse
  Hobroej 18 - 22, 9000 Aalborg
 • Kontaktperson
  Jan Nielsen
  j.nielsen@rn.dk
  41183261
 • Stillingstype
  Leder
 • Speciale
  Radiologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-01-2021
 • Regionens jobnr.
  8848
 • Quick-nr.
  397997
 • Ansøgningsfrist
  09-11-2020

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Leder af Radiologisk Afdeling"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.