Jobbet "Jordemødre til 2 vikariater, Afsnit for Fødsler, Sygehus Sønderjylland" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa

Dit næste skridt

Ønsker du at arbejde på et mindre fødested, hvor der tværfagligt arbejdes målrettet for at understøtte de normale fødselsforløb, så er et af disse vikariater måske noget for dig?

Vi søger 2 jordemødre pr. 1. december 2020, eller med tiltrædelse efter aftale.

Det ene er et begivenhedsbestemt vikariat. Det andet vikariat forløber til og med august 2021. Vikariaterne er som udgangspunkt fuldtids, men med mulighed for aftale om deltidsansættelse.

I Sygehus Sønderjylland har vi ca. 1750 fødsler pr. år. Vi har en høj faglig standard, lav indgrebsfrekvens og høj patienttilfredshed. Vi arbejder i teams og med den gravide og familien i centrum. På fødegangen arbejder vi tæt sammen med social- og sundhedsassistenter, læger og sekretærer, og der er altid en koordinerende jordemoder at sparre med. Vi arbejder meget med dialog på tværs af faggrupper og med fælles faglige holdninger, så vi fremstår enige over for patienterne. Som eksempel har vi en fælles holdning til, at sectio kun foretages ved faglig indikation. Afsnittet har et aktivt læringsmiljø med fokus på kompetenceudvikling, faglig udvikling og løbende forbedringsarbejde. Der tilbydes kollegial coaching. Afsnittet er uddannelsessted for sekretærer, SOSA, jordemødre og læger.

Jordemødrene i afsnit for Fødsler under afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler varetager:   

 • Jordemoderkonsultationer med flere specialiserede tilbud 
 • Fødsels- og forældreforberedelse 
 • Senaborter over 12. graviditetsuge  
 • Indlagte gravide    
 • Fødsler   
 • Opvågningsfunktion efter sectio   
 • Barselsophold på sygehuset op til 24 timer p.p.   
 • Afholdelsen af barselsklinik på 3. dagen p.p. inkl. hørescreening   
   

Vores ønsker og krav til kommende kollega:   

 • Dansk autorisation som jordemoder
 • Faglig kompetent og udviklingsorienteret   
 • Fleksibel ift. typer af vagter og opgaver, omstillingsparat
 • Gode samarbejdsevner, indstillet på at arbejde i team og løfte i flok
 • Gode kommunikative kompetencer og gerne også gode sproglige kompetencer
 • Gerne klinisk erfaring 
   

Lyder det spændende?    
Du er meget velkommen til at kontakte afdelingsjordemoder Pia Sørensen, tlf. 7997 2276, pia.sorensen@rsyd.dk eller chefjordemoder Trine Andersen, tlf. 7997 2230, trine.andersen1@rsyd.dk og høre nærmere om stillingen.
  
Løn- og ansættelsesforhold    
Løn og ansættelsesforhold er i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Jordemoderforeningen. 

Er du interesseret?    
Send en ansøgning til os via linket nedenfor. Ansøgningsfrist er torsdag 22. oktober 2020. 
Ansættelsessamtaler er planlagt til tirsdag 27. oktober 2020.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Læs mere om os på nettet….. http://www.sygehussonderjylland.dk/wm355388