Jobbet "Afsnitsansvarlig speciallæge søges til apopleksi rehabiliteringafsnit, Medicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus #Pladstildig" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk

Dit næste skridt

Apopleksi-rehabiliteringsafsnittet på Holbæk Sygehus modtager apopleksipatienter til fase 2 behandling fra Neurologisk Afdeling på Sjællands Universitets Hospital.

Afsnittet har 22 senge og et tilknyttet ambulatorium til apopleksiopfølgning. Stuegangsfunktionen varetages af et fast lægehold bestående af 3 speciallæger. Speciallægerne er geriater og neurolog. Afsnittet har tilknyttet neuropsykolog, logopæd og har fysio- og ergoterapeuter i fremmøde alle ugens dage.

Afsnittet har et tæt tværfagligt samarbejde og et højt fagligt niveau. Vi lægger vægt på kollegialitet gensidig respekt, god stemning, ligeværdighed tværfagligt og tværspecialiseret, uformel og direkte kommunikation, god holdånd, humor, og at der er højt til loftet, så alle kan føle sig hjemme på afsnittet. Der er mulighed for at følge patientforløb og der er spændende medicinske udfordringer. På sigt er planen at apopleksiafsnittet skal integreres fysisk i sengeafdelingen mhp. at patienter og personale får erfaring med apopleksiforløbene i hele deres forløb.

Medicinsk afdeling er landets største medicinske afdeling, og syv af de intern medicinske specialer indgår i afdelingen, hvilket sikre et smidigt samarbejder og god kollegial sparring ved behov for viden og kompetencer uden for eget grenspeciale.

Ansøgerprofil
Til at varetage afsnitsledelsesopgaven på apopleksi-rehabiliteringsafsnittet, søger vi en speciallæge med interesse for neuro-rehabilitering. Du er speciallæge i enten neurologi, et intern medicinsk speciale eller almen medicin. Du har interesse i apopleksi og den ofte tilstedeværende multimorbiditet, trives i tværfagligt miljø og med patienter og pårørende i krise.

Du vil medvirke til at fremme flow og det gode patientforløb, så afsnittets ressourcer anvendes optimalt. Du har interesse for, og gerne erfaring med, driftsledelse, lean processer og tværsektorielt samarbejde.

Du indgår som afsnitsansvarlig speciallæge i ledelsesteam med afsnittets afdelingssygeplejerske. Som afsnitsansvarlig vil du indgå i afdelingens Lederforum. Du vil referere til afdelingsledelsen.

Der arbejdes på Holbæk Sygehus med at udvikle et ledelsesgrundlag for afsnitsledelse, som vil beskrive funktionen.

Holbæk Sygehus
Holbæk Sygehus er et lokalt forankret akutsygehus for områdets borgere. Sygehuset har egen sygehusledelse og indgår i Københavns Universitets Hospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og Sygehusene i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Sygehusets vision
Vores vision er at tilbyde patienterne sammenhængende og relevante forløb med høj patientoplevet kvalitet. Vi ser os selv som et ambitiøst og veldrevet akutsygehus i konstant udvikling, der gerne vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme.

Forskning
Medicinsk Afdeling har egen Forskningsenhed, som samarbejder blandt andre med Forskningens Hus og Steno Diabetes Center Sjælland, hvor vi driver forskning lokalt, nationalt og internationalt.

Vi har fokus på at fastholde Holbæk Sygehus som en attraktiv og fagligt udfordrende arbejdsplads og et eftertragtet uddannelsessted, der tiltrækker de rigtige medarbejdere. Det er her vi imødeser din aktive indsats.

Lidt om afdelingen
Medicinsk Afdeling varetager intern medicinske grenspecialer i kardiologi, medicinsk gastroenterologi, endokrinologi, nefrologi, reumatologi, geriatri og apopleksi-rehabilitering, og afdelingen råder over 163 sengepladser samt en række specialespecifikke ambulatorier samt dialyseafsnit.
Medicinsk afdeling har et fællesmedicinsk ambulatorium, der varetager behandlingen af patienter med behov for udredning i samarbejde mellem flere specialer. Vores klinisk biokemiske afdeling har en fremskudt post i det fællesmedicinske ambulatorium og vores radiologiske afdeling tilbyder drop-in løsninger til billeddiagnostiske undersøgelser.

Stillingsfunktion og kvalifikationer
Stillingen ønskes besat med speciallæge med speciale i neurologi, intern medicin eller almen medicin.

Vi lægger vægt på, at du får lejlighed til at fortsætte din faglige udvikling inden for et eller flere ressortområder, som du har særlig interesse for.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Stillingen er vagtfri.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til
Ledende overlæge Carsten Askov-Hansen, 5948 4501, eller specialeansvarlig overlæge i geriatri Solvejg Henneberg Pedersen på telefon 2492 0882.

Holbæk Sygehus anvender en vurdering af de syv kompetencer (Medicinsk ekspert, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator, Sundhedsfremmer, Akademiker og Professionel) i den faglige bedømmelse.
Ansøgere bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret til de syv kompetencer.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Om Holbæk Sygehus

Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om  job på Holbæk Sygehus her.