Jobbet "29 introduktionsstillinger i almen medicin opslås til besættelse 1. februar 2021 i Region Midtjylland" er udløbet

Region Midtjylland

Den Lægelige Videreuddannelse

Skottenborg 26, 8800 Viborg

Dit næste skridt

29 introduktionsstillinger i almen medicin opslås med ansættelse 1. februar 2021 i Region Midtjylland.

Ansøgning om introduktionsuddannelsesforløb foregår på www.videreuddannelsen.dk - du skal være opmærksom på at vælge introduktionsopslaget.

Stillingerne er fordelt således: 16 i distrikt Øst (Århus-Randers-Horsens), 6 i distrikt Midt (Viborg-Silkeborg) og 7 i distrikt Vest (Herning-Holstebro)

Det anbefales, at du læser hele vejledningen igennem, inden du går igang med at oprette ansøgningen.

Region Midtjylland

Forløb nr. 1
01-02-2021 til 31-07-2021 Almen praksis Region Midtjylland, Praksis i Region Midtjylland

Forløb nr. 2
01-02-2021 til 31-01-2022 Almen praksis Region Midtjylland, Praksis i Region Midtjylland

Hvis du ikke har haft almen praksis i din klinisk basisuddannelse skal du have 12. måneder.

Ansøgningen skal være sekretariatet i hænde senest 22-10-2020 kl. 24.00.

Ved udvælgelsen vægtes ansøgere ud fra tidligere ansættelser og andre aktiviteter med relevans for almen praksis. Udvælgelsen foretages af uddannelseskoordinatorerne og Dynamuerne (praktiserende læge og yngre læge) fra Region Midtjylland. Der vil ikke blive afholdt ansættelsessamtaler, dog vil ansøgere, der skal have 12 mdr. introduktionsstilling til samtale med PKL'en i det distrikt, der er søgt, dog max en samtale pr ansøgningsrunde (hvis der søges i flere af distrikter). De ansøgere som bliver tilbudt en stilling, kan forvente at blive indbudt til en samtale i den praksis, de ansættes i.