Region Nordjylland

Mave- og Tarmkirurgi: Læger

Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg

Introduktionsstilling på Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Klinik Kirurgi og Kræft
Mave-Tarm Kirurgisk Speciale
Aalborg Universitetshospital
Stillingsnr: 8001-12-30-i-01
 
Introduktionsstilling med tilhørende uddannelsesprogram i kirurgi er ledig til besættelse pr. 1. januar 2021 eller efter aftale.
 
Mave- Tarm Kirurgisk Speciale er regionens højt specialiseret enhed indenfor kirurgisk gastroenterologisk udredning og behandling. Der er ca. 7100 indlæggelser årligt, hvoraf ca. 50 % er akutte. Der er dermed mulighed for at opnå stor erfaring i håndtering af akutte kirurgiske patienter.
Der modtages både patienter med maligne og benigne tilstande inden for det øvre og nedre kirurgiske speciale. Der varetages desuden både akutte og elektive patientforløb som varierer mellem sammedagskirurgiske-, ambulante- og accelereret patientforløb samt kræftpakkeforløb.  
 
Som introduktionslæge vil du i specialet gennemgå et uddannelsesprogram i koloskopioplæring samt oplæring i basal benign kirurgi i afsnittet på Hobro Sygehus.
Uddannelsesprogrammet for koloskopi er systematisk og målrettet oplæring i koloskopi, med simulatortræning, teoretiske sessioner, direkte supervision, delvist supervision samt evaluering med DOPS (Direct Observed Practical Skills). Der udleveres uddannelsesbevis efter programmets gennemførelse.
Uddannelse i benign basal kirurgi omfatter procedurer som laparoskopisk cholecystektomi og hernie kirurgi.
Fast track oplæring vægtes højt og man bliver som introlæge prioriteret til de samme funktioner i to måneder ad gangen, så oplæringen bliver intensiveret.
 
Programmet for introduktionsstilling vil være som følger:
To måneders introduktion til afdelingen så denne læres at kende.
To måneder hvor man indgår i afdelingens vagtrul samt prioritering til laparoskopiske cholecystektomier og herniekirurgi i Hobro.
To måneder hvor man indgår i afdelingens vagtrul dog med særlig fokus på at lave gastroskopier på vores AVA-stue (avanceret skopistue).
To måneder hvor man indgår i afdelingens vagtrul, dog vil man blive prioriteret til Fast Track oplæring i koloskopier i Hobro.
De sidste fire måneder indgår man ligeledes i afdelingens vagtrul med fokus på deltagelse på akutlejet.
 
Vi tilbyder:
En til tider travl afdeling med god stemning og god kollegial opbakning. Herudover tilbyder vi:
 
 • Oplæring i basal benign kirurgi, herniekirurgi og laparoskopisk cholecystektomi
 • Grundig endoskopisk oplæring i gastroskopi og efterfølgende formaliseret Fast Track oplæring i koloskopi
 • Gode muligheder for forlænget ansættelse i kombination med forskning
 • Man indgår i mellemvagtslag som er 8-skiftet vagt på tjenestestedet
 
Vagtstruktur:
Som mellemvagt fungerer du som supervisor og sparringspartner for yngre kolleger i KBU. Vagten er 8-skiftet vagtrul. Primærjournaler varetages døgnet rundt af kirurgisk forvagt. Kirurgi i vagten udføres i samarbejde mellem kirurgisk mellem- og bagvagt. Bagvagten har tilstedeværelsesvagt
 
Dine kvalifikationer:
 • Du har gennemgået og bestået din KBU
 • Du er interesseret i speciallægeuddannelsen i kirurgi og ønsker at udvikle og afprøve dine evner for faget.
 • Du skal være i stand til at indgå i en dynamisk arbejdsplads med mange akutte patienter.
 • Du skal være i stand til at træffe selvstændige, kvalificerede beslutninger.
   
Ansøgningfrist 30. oktober 2020.

Aalborg Universitetshospital
Aalborg Universitetshospital er Region Nordjyllands største hospital og Nordjyllands største arbejdsplads med ca. 6.500 ansatte.
 
Hospitalet varetager de højt specialiserede funktioner for ca. 640.000 indbyggere, omfattende egen region og mindre dele af Region Midtjylland samt basissygehusfunktioner for ca. 250.000 indbyggere. 
 
Hospitalet har funktioner på flere af regionens sygehuse se www.aalborguh.rn.dk
Mavetarm Kirurgisk speciale har sammen med andre specialer elektiv dagkirurgisk funktion på Hobro Sygehus.  
 
Som regionens største hospital har Aalborg Universitetshospital en central rolle i samarbejdet i hele det Nordjyske Sundhedsvæsen med patient-flow også over sektorgrænser og i forhold til markering på nationalt og internationalt plan.
 
Universitetshospitalsfunktion
Ved årsskiftet 2013 indledte hospitalet et mere formaliseret samarbejde med Region Nordjylland og Aalborg Universitet omfatter dels lægeuddannelse (medicin) og klinisk forskning. 
Aalborg Universitetshospital forestår både præ- og postgraduat uddannelse og varetager forskning på internationalt niveau. Der publiceres omkring 500 videnskabelige artikler årligt og medarbejdere deltager i projekter og netværk finansieret af nationale og internationale fonde.
 
Afdelingen for Universitetshospitalsanliggende udbyder en række services og støttefunktioner for forskning og uddannelse. Det drejer sig om forskningsledelse, finansiering, fundraising, kommunikation og vidensdeling, patentering, samarbejdsaftaler, biblioteksfunktion, præ- og postgraduat uddannelse, færdigheds- og simulationstræning og innovation. Vedr. organisering henvises til Hospitalets hjemmeside.

Specialeprofil
Mavetarm Kirurgisk Speciale har funktioner på henholdsvis Aalborg Universitetshospital Syd og i Hobro.
 
I Aalborg varetages primært den højtspecialiserede diagnostik og behandling af kirurgisk gastroenterologiske sygdomme for Region Nordjylland og basisniveau behandling for lokalområdet.
Afdelingen er inddelt i en øvre og nedre sektion, der igen er team opdelt for henholdsvis maligne og benigne diagnoser.
 
Sengemassen udgøres af afdeling A1 med 24 stationære senge til øvre GI og afdeling A2 med 24 senge til nedre GI.
Der blev etableret fælles akut modtageafdeling ATC i april 2013 med indtag af både medicinske og kirurgiske patienter. Mavetarmkirurgisk Speciale har 18 pladser i ATC. Hovedparten af de akutte patienter forventes afsluttet herfra uden at komme i de stationære sengeafsnit.
 
I Hobro varetages primært elektiv kirurgi, overvejende galdestens- og herniekirurgi samt basisbehandling af lokalbefolkningen.
Der er også urologi og gynækologi i Hobro, hvor udredning og behandling varetages af de respektive specialer fra Aalborg.
Fra august 2014 overgik afsnittet i Hobro til ren dagkirurgisk aktivitet. 
 
Endoskopienheden
Der udføres ca. 12.200 endoskopier årligt. Rutineundersøgelser foretages på endoskopiafsnit i både Hobro og Aalborg. Derudover har afdelingen to dedikerede stuer til avanceret endoskopi i Aalborg, hvor der varetages alle former for endoskopiske procedurer, herunder ESD,  EMR og stentanlæggelse i såvel øvre som i nedre GI-tract, HALO-ablation, dobbeltballonenteroskopi, SPY-ERCP og alm. ERCP, endoskopisk nekrosektomi, cystogastrostomi, EU's med FNA mm.   
 
Lægebemandingen i det Mavetarm Kirurgisk Speciale er aktuelt 1 ledende overlæge, 1 klinisk professor, 20 overlæger, 9 afdelingslæger, 6 hoveduddannelseslæger i Kirurgi, 3-6 introduktionslæger, 5 basislæger samt i Hobro 1 sygehuslæge.
Hoveduddannelsesforløb i kirurgi, sker i samarbejde med Regions-sygehusene i Hjørring, Viborg og Randers. Herudover varetages fagområdeuddannelse i kolorektal-, øvre GI- og HPB-kirurgi.
 
Vagtbemanding
Bagbag-vagten består af overlæger med vagt fra bolig.
Bagvagten består af afdelingslæger og 1. reservelæger i hoveduddannelse i Kirurgi med tilstedeværelsesvagt i hospitalet.
Mellemvagten er i tilstedeværelses vagt.
Forvagten er i tilstedeværelses vagt.
 
Et andet overlægevagtlag med beredskabsvagt varetager den akutte del af de højtspecialiserede øvre funktioner inklusiv komplikations-kirurgi.
 

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til 580.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er 15.000 medarbejdere om opgaven, heraf 90 % inden for sundhed. Vi vil skabe et godt liv for alle nordjyske borgere og et sammenhængende Nordjylland. Vi gør digital kontakt med sundhedsvæsnet til et nemt og naturligt valg for nordjyderne. Læs mere om regionen på www.rn.dk.
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Aalborg Universitetshospital
 • Kontaktperson
  Lotte Laursen Klagenberg
 • Adresse
  Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg
 • Stillingstype
  Introduktionsstilling
 • Antal stillinger
  1
 • ESK-numre
  8001-12-30-i-01
 • Speciale
  Kirurgi
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-01-2021
 • Regionens jobnr.
  8882
 • Quick-nr.
  398229
 • Ansøgningsfrist
  30-10-2020


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Aalborg Universitetshospital
 • Adresse
  Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg
 • Kontaktperson
  Lotte Laursen Klagenberg
 • Stillingstype
  Introduktionsstilling
 • Antal stillinger
  1
 • ESK-numre
  8001-12-30-i-01
 • Speciale
  Kirurgi
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-01-2021
 • Regionens jobnr.
  8882
 • Quick-nr.
  398229
 • Ansøgningsfrist
  30-10-2020

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Introduktionsstilling på Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.