Region Midtjylland

Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Voldbyvej 15, 8450 Hammel

Specialeansvarlig ergoterapeut til Sengeafsnit S14, Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Lemvig

En stilling som ergoterapeut med funktion som specialeansvarlig sv.t. ca. 11 timer ugentligt ved Hospitalsenhed Midt, Hammel Neurocenter, Sengeafsnit S14, Regionshospitalet Lemvig, er ledig til besættelse pr. 1. november 2020 eller efter aftale. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Om stillingen
Vi søger en ny kollega:
 • med erfaring og dokumenterede kompetencer indenfor neuro-rehabilitering
 • interesse for afsnittets faglige udvikling i funktionen som specialeansvarlig ergoterapeut (se vedhæftede funktionsbeskrivelse)
 • med interesse og erfaring for tværfagligt samarbejde
 • der kan forvalte monofaglige og tværfaglige behov i et samarbejde
 • der åbent og nysgerrigt går ind i nye udfordringer og benytter sig af kollegial sparring
 • der kan inddrage kreativitet og humor
 • der med empati og respekt kan forholde sig til forskellige behov hos patient og pårørende såvel som kolleger
Faglig og organisatorisk profil
Afdelingens opgaver er neurorehabilitering på regionsfunktionsniveau af patienter med middelsvære til svære symptomer efter apopleksi. Afdelingen har 13 sengepladser, og modtager patienter fra akut-afdelinger i Region Midt - primært fra Neurologisk afdeling, Regionshospitalet Holstebro.

Vi arbejder ud fra et fælles værdigrundlag i tværfaglige teams og lægger stor vægt på, at tilbyde et individuelt tilrettelagt rehabiliteringsforløb. Et tværfagligt team er koordinerende og ansvarlig for det enkelte patientforløb. Afsnittets 2 logopæder og neuropsykolog er samarbejdsparter i patientforløb, hvor det er relevant.

Som ergoterapeut indgår du i det tværfaglige team omkring den enkelte patient, hvor der koordineres og opgaveløses i fællesskab og du er ansvarlig for de monofaglige ydelser ud fra behovene hos den enkelte patient.
Der samarbejdes om tematiserede gruppeterapier som fx køkkengruppe, havegruppe, hånd-hold mv alt efter den aktuelle patientgruppes behov.

Inddragelse af pårørende, hjemmebesøg/hjemmetræning samt weekends og andre orlovs i hjemmet er centrale faktorer i forløbene.

Terapeuter har varierende fremmødeprofiler i hverdagene fra klokken 7 – 16.00  i faste arbejdstidsplaner samt en senvagt-ordning med en ugentlig dag til kl 19. I senvagter varetages prioriterede opgaver i den samlede afdeling.

Der er 5 fysioterapeuter og 5 ergoterapeuter i afsnittet, hvoraf der er 2 praktikvejledere.  Afdelingen er praktiksted for ergoterapeut- og fysioterapeutstuderende samt  sygeplejestuderende og sosa-elever.

Funktionen som specialeansvarlig ergoterapeut varetages i samarbejde med specialeansvarlig fysioterapeut, specialeansvarlig sygeplejerske, ledelse samt kolleger  i teams. Derudover vil du indgå i monofaglige fora, og udviklingsopgaver, på tværs af de 3 matrikler der ligger under RHN – Lemvig, Skive og Hammel.

Arbejdsopgaver og ansvarsområde
Der kan rekvireres en generel stillings- og funktionsbeskrivelse her.

Om Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Regionshospitalet Hammel Neurocenter er et højtspecialiseret neurorehabiliteringshospital, som siden 2000 har haft ansvaret for rehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskade fra hele Vestdanmark og på landsplan både klinisk fagligt samt inden for uddannelse og forskning.

Hammel Neurocenter består af 3 matrikler, der ligger i Hammel, Skive og Lemvig. Der er i alt 116 sengepladser, hvoraf der er 52 højtspecialiserede pladser og 64 regionale - henholdsvis 24 i Hammel, 27 i Skive og 13 i Lemvig. Herudover er der 6 neurointensive stepdown senge (NISA) i Silkeborg.

Der udskrives årligt mere end 1.000 patienter, og behandles knapt 1.000 patienter ambulant. Neurorehabiliteringen foregår i 4 subspecialiserede klinikker med i alt 10 sengeafsnit.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Skive og Neurocenter sengeafsnit 14 på Regionshospitalet Lemvig. 

Hospitalsenhed Midt har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler og sengeafsnittet i Lemvig danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk 

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Sengeafsnit S14 i Lemvig/Hammel Neurocenter.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til overfysioterapeut Susanne Vøldike på tlf. 7843 7165.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest torsdag den 22/10 2020.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted mandag den 26/10 2020.
 
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Lemvig
 • Kontaktperson
  Susanne Vøldike
  +4578437165
 • Adresse
  Voldbyvej 15, 8450 Hammel
 • Stillingstyper
  Ergoterapeut med specialfunktion
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-11-2020
 • Regionens jobnr.
  24350
 • Quick-nr.
  398288
 • Ansøgningsfrist
  22-10-2020


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Lemvig
 • Adresse
  Voldbyvej 15, 8450 Hammel
 • Kontaktperson
  Susanne Vøldike
  +4578437165
 • Stillingstyper
  Ergoterapeut med specialfunktion
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-11-2020
 • Regionens jobnr.
  24350
 • Quick-nr.
  398288
 • Ansøgningsfrist
  22-10-2020

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Specialeansvarlig ergoterapeut til Sengeafsnit S14, Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Lemvig"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.