Region Syddanmark

Region Syddanmark

Beriderbakken 4, 7100 Vejle

Afdelingslæge med særligt ansvar for forskningsprojekter og uddannelse af medicinstuderende, Klinisk Mikrobiologi

En nyoprettet stilling som afdelingslæge ved Klinisk Mikrobiologi er ledig til besættelse 1. marts 2021 eller efter aftale.

Stillingen ønskes besat med speciallæge i klinisk mikrobiologi, som vil:

 • Indgå i afdelingens laboratoriediagnostiske arbejde og rådgive de kliniske afdelinger i klinisk mikrobiologi og infektionshygiejne
 • Samarbejde bredt og konstruktivt med alle afdelingens personalegrupper
 • Tage medansvar for afdelingens drift og udvikling
 • Deltage i afdelingens undervisning af uddannelsessøgende læger og øvrigt personale
 • Indgå i tværfaglige forsknings- og udviklingsprojekter med sygehusets øvrige specialer
 • Som sit særlige ansvarsområde varetage opgaver med udvikling af forskningsprojekter og uddannelse af medicinstuderende i klinisk mikrobiologi

Ansøgeren skal, med henblik på selvstændigt at kunne varetage opgaven med udvikling af forskningsprojekter og uddannelse af medicinstuderende, kunne dokumentere erfaring og interesse herfor.

Klinisk Mikrobiologi er beliggende på Vejle Sygehus og betjener de tre matrikler, der udgør Sygehus Lillbælt (SLB), Vejle Sygehus (VS), Kolding Sygehus (KS), Middelfart Sygehus (MS), samt alle praktiserende læger og speciallæger i Region Syddanmarks nord-østlige del (befolkningsunderlag ca. 330.000).

Kolding Sygehus er akutsygehuset for såvel medicin som kirurgiske specialer. Vejle Sygehus er specialistsygehus med fokus på kræftbehandling. Middelfart Sygehus er kirurgisk og medicinsk rygcenter. SLB har ca. 700 senge og alle specialer, fraset thoraxkirurgi, neurokirurgi og dermatologi, er repræsenteret.

KMA udfører ca. 250.000 prøver om året. Heri er ikke medregnet SARS-CoV-2 analyser med et estimeret antal på ca. 200.000 i 2020. Inden for klassisk bakteriologi (dyrkning og resistensbestemmelse) og molekylærbiologiske undersøgelser (NAAT) kommer ca. 60 % fra SLB og 40 % fra primærsektoren, mens hovedparten af de serologiske undersøgelser udføres for primærsektoren. Afdelingen har endvidere regionsfunktion i diagnostik af hepatitis B og C og udfører diagnostik for dermatofytose ved DNA-metode for hele regionen. Afdelingen har døgndækket bioanalytikervagt dækkende SLB og speciallæge-bemandet beredskabsvagt i samarbejde med de to andre klinisk mikrobiologiske afdelinger i den jyske del af Region Syddanmark i aften- og nattetimerne.

Afdelingen har aktuelt en stab af 3 overlæger inkl. ledende overlæge og professor, 2 afdelingslæger, 2 læger i hoveduddannelse samt 35 fastansatte bioanalytikere inkl. en afdelingsbioanalytiker og en ledende bioanalytiker, 2 molekylærbiologer og 4 hygiejnesygeplejersker.

Vi tilbyder en afdeling i konstant udvikling og med et godt tværfagligt samarbejdsklima. Dagtjeneste mandag til fredag og på enkelte lørdage, søndage og helligdage.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den mellem Danske Regioner og Yngre Læger indgåede overenskomst for afdelingslæger.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til specialeansvarlig overlæge, professor dr. med. Jens Kjølseth Møller  på tlf. 79 40 66 39 eller e-mail jens.kjoelseth.moeller@rsyd.dk alternativt ledende overlæge Thomas Sydenham på tlf. 79 40 65 43  eller e-mail Thomas.Sydenham@rsyd.dk.

Ansøger bør i ansøgningen forholde sig til de syv kompetenceområder: Medicinsk ekspertise, kommunikation, samarbejde, ledelse/administration, sundhedsfremme, akademiker, professionel og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne inden for disse kompetencer.

Ansøgningsfrist mandag den 26. oktober 2020 kl. 10.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 44 el. 45.

Bemærk at afdelingen også har et andet opslag til afdelingslægestilling.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus
 • Kontaktperson
  Maybritt Czyz
  Maybritt.Czyz@rsyd.dk
 • Adresse
  Beriderbakken 4, 7100 Vejle
 • Stillingstype
  Læge
 • Speciale
  Klinisk mikrobiologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-03-2021
 • Regionens jobnr.
  212723
 • Quick-nr.
  398297
 • Ansøgningsfrist
  26-10-2020


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus
 • Adresse
  Beriderbakken 4, 7100 Vejle
 • Kontaktperson
  Maybritt Czyz
  Maybritt.Czyz@rsyd.dk
 • Stillingstype
  Læge
 • Speciale
  Klinisk mikrobiologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-03-2021
 • Regionens jobnr.
  212723
 • Quick-nr.
  398297
 • Ansøgningsfrist
  26-10-2020

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Afdelingslæge med særligt ansvar for forskningsprojekter og uddannelse af medicinstuderende, Klinisk Mikrobiologi"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.