Region Nordjylland

Sengeafsnit S2

Brandevej 5, 9220 Aalborg Øst

Psykiatrien, Klinik Psykiatri Syd, Aalborg Universitetshospital søger specialpsykolog til sengeafsnit S2

Klinik Psykiatri Syd tilbyder en fast stilling på fuld tid som specialpsykolog til sengeafsnit S2.

Psykiatrien i Region Nordjylland er i en spændende udvikling med fokus på faglig specialisering og øget ambulant behandling. Kvalitetsudvikling og forskning er centrale elementer ikke mindst på Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien.

Klinik Psykiatri Syd er en almenpsykiatrisk klinik med åbne samt intensive sengeafsnit, en psykiatrisk skadestue med modtagelse, retspsykiatri, børne- og ungdomspsykiatri og en omfattende ambulant funktion.
Afdelingerne Akut Psykiatri, Affektive Lidelser, Angst og Personlighedspsykiatri, Børne- og ungdomspsykiatrien samt Retspsykiatrien er samlet på Mølleparkvej i Aalborg, mens Afdeling for Psykoser har til huse på Brandevej i Aalborg Ø. 

Ved Psykiatrien i Region Nordjylland er der etableret en forskningsenhed, og forskning er et fremadrettet fokusområde i Psykiatrien.

Sengeafsnit S2 er organisatorisk placeret i Afdeling for Psykoser i Klinik Psykiatri Syd.
Afsnittets målgruppe er primært patienter i alderen fra 18 - 35 år med psykosesygdomme, indlagt til udredning, behandling og sygepleje.

Det faglige miljø:
Faglig kvalitet og kompetenceudvikling prioriteres højt i klinikken.
Der arbejdes miljøterapeutisk med anvendelse af kognitive metoder og med bred tværfaglig inddragelse, hvor den enkelte fagpersons viden og bidrag værdsættes højt i det samlede patientforløb. Desuden er inddragelse af patienten og samarbejde med patienten centralt og behandling og pleje sker med udgangspunkt i patientens behov og tilstand. Desuden arbejdes på at etablere et godt samarbejde med patientens pårørende, samt andre relevante personer omkring patienten. Personalet består af overlæge, læger under uddannelse, specialpsykologkandidat, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, socialrådgiver og lægesekretærer. Der er desuden samarbejde med fysioterapeuter og musikterapeuter.

Kliniske arbejdsopgaver er bl.a.:
 • Daglig stuegang og drift af afsnittet (herunder monitorering af symptomatologi og medicineffekt samt stillingtagen til udgang, skærmning etc.)
 • Varetagelse af psykopatologisk diagnostiske udredninger
 • Være gennemgående behandler på afsnittet (have overblik over igangværende patientforløb), superviseret af behandlingsansvarlig overlæge til lægefaglige opgaver (tvang, og medicin)
 • Planlægning og eksekvering af patientforløb
 • Tværfagligt samarbejde med lægerne tilknyttet afdelingen
 • Tværfagligt samarbejde og rådgivning af plejepersonale ift. miljøterapeutiske forløb
 • Tværfagligt samarbejde med interne ambulatorier og kommunale instanser
 • Varetage pårørendesamtaler
 • Kognitive udredninger
 • Psykologisk behandling, herunder støttende terapeutiske samtaler
 • Konferenceledelse
 • Supervisions- og vejledningsopgaver mono- og tværfagligt

Der er udover det direkte og selvstændige kliniske udrednings- og behandlingsarbejde mulighed for at:
 • Indgå i udviklingen af udrednings- og behandlingstilbud indenfor psykoseområdet, og bidrage med din viden og kompetencer bredt i organisationen i forbindelse med undervisning og udvikling
 • Benytte de kompetencer, som du har opnået i dit uddannelsesforløb til godkendelse som specialpsykolog
 • Medvirke til driften af specialpsykologuddannelsen (audits, vejledning etc.)

Vi forventer, at du:
 • Er specialpsykolog i psykiatri eller i afslutningen af uddannelsesforløb til specialpsykolog har bred klinisk psykiatrifaglig erfaring, gerne kendskab til målgrupperne
 • Har god faglig såvel som personlig gennemslagskraft og mod på at gå nye veje
 • Arbejder selvstændigt og struktureret og samtidig har gode samarbejdsevner
 • Er fleksibel, men samtidig struktureret i arbejdet
 • Bidrager til et godt arbejdsmiljø
   
Vi tilbyder:
 • Et ansvarsfuldt, afvekslende og udviklende job med mange selvstændige og tværfaglige opgaver
 • Inspirerende, engagerede og dygtige kolleger
 • Tilknytning til den samlede psykologgruppe i Psykiatrien med mulighed for at være med til at videreudvikle det psykologfaglige indhold og funktioner
 • Mulighed for faglig udvikling herunder at indgå i afdelingens efteruddannelsestilbud
 • Supervision efter behov
 • En arbejdsplads med opmærksomhed på psykisk arbejdsmiljø og engagement

Vi lægger vægt på egenskaber som åbenhed, samarbejdsevne, engagement og lyst til faglig udvikling og nytænkning af fag og organisatoriske forhold og strukturer.

Har ovenstående vakt din interesse, eller ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende psykolog Ulrik Falentin Sund, tlf. 40 23 43 68, eller afsnitsledende sygeplejerske Mette Hauerberg Nielsen, tlf. 97 64 35 21.

Du kan læse mere om Psykiatrien og Klinik Psykiatri Syd på hjemmesiden www.psykiatri.rn.dk.

Røgfri arbejdstid i Psykiatrien i Region Nordjylland: det betyder, at medarbejdere ikke må ryge i arbejdstiden – hverken inde eller ude.

Det er Region Nordjyllands politik, at alle stillinger opslås som fuldtidsstillinger. Såfremt den valgte ansøger ønsker en anden ansættelsesbrøk, kan det aftales.

I henhold til Region Nordjyllands politik indhentes straffeattest ved alle nyansættelser.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst

Samtalerne forventes afholdt i uge 44

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til 580.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er 15.000 medarbejdere om opgaven, heraf 90 % inden for sundhed. Vi vil skabe et godt liv for alle nordjyske borgere og et sammenhængende Nordjylland. Vi gør digital kontakt med sundhedsvæsnet til et nemt og naturligt valg for nordjyderne. Læs mere om regionen på www.rn.dk.
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrien - Region Nordjylland
 • Kontaktperson
  Ulrik Falentin Sund
  40234368
 • Adresse
  Brandevej 5, 9220 Aalborg Øst
 • Stillingstyper
  Psykolog, Psykolog med specialfunktion
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-12-2020
 • Regionens jobnr.
  8892
 • Quick-nr.
  398348
 • Ansøgningsfrist
  23-10-2020


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrien - Region Nordjylland
 • Adresse
  Brandevej 5, 9220 Aalborg Øst
 • Kontaktperson
  Ulrik Falentin Sund
  40234368
 • Stillingstyper
  Psykolog & Psykolog med specialfunktion
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-12-2020
 • Regionens jobnr.
  8892
 • Quick-nr.
  398348
 • Ansøgningsfrist
  23-10-2020

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Psykiatrien, Klinik Psykiatri Syd, Aalborg Universitetshospital søger specialpsykolog til sengeafsnit S2"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.