Jobbet "Fysioterapeut til 1 års vikariat, Gastroenterologisk afsnit K0161, Nordsjællands Hospital, Hillerød" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Dit næste skridt

Fysioterapeut til 1 års vikariat, Gastroenterologisk afsnit K0161, Nordsjællands Hospital, Hillerød

Har du lyst til at blive en del af vores tværfaglige teams? Du får mulighed for dagligt at bruge dine faglige kompetencer og være med til at styrke og udvikle den tværfaglige indsats i patientforløbene. Samtidig er du med helt fremme i udviklingen af nye tværsektorielle patientforløb frem mod flytning til Nyt Hospital Nordsjælland.

Er du vores nye kollega?

Vi søger dig, som vil engagere dig som fysioterapeut i vort sengeafsnit, og samarbejde om den daglige plejeopgave i patientforløbene med det øvrige personale. Du har lyst til at videreudvikle dine kompetencer i vores tværfaglige teams. Du vil være aktiv i den kontinuerlige udvikling af vores tværfaglige indsats, herunder også medvirke til kollegernes faglige udvikling. Du skal kunne påtage dig ansvar for det tværsektorielle samarbejde omkring patienternes udskrivelse, altid i tæt samarbejde med dine kolleger. Din faglighed vil, som supplement til den sygeplejefaglige indsats, være med til at sikre patienternes rehabilitering samt medvirke til at udvikle samarbejdsrelationerne på tværs af sektorerne. Dermed vil du kunne være med helt fremme i de næste års udvikling af nye patientforløb. Sygeplejen i patientforløb i gastromedicin sker ud fra en holistisk tilgang, hvorfor der stilles krav til de personlige kompetencer.

Patientforløbene.

K0161 er et gastromedicinsk sengeafsnit med 15 normerede senge. Patientforløbene varierer fra kortere indlæggelser til længerevarende forløb.

Vi arbejder i gastromedicinsk afsnit med udredning, pleje og behandling af patienter med akutte eller kroniske mave-/tarmsygdomme.  Gennem vores sygepleje støttes patienterne til en bedre egenomsorg, således deres individuelle færdigheder genoptrænes og/ eller bevares. Der modtages ligeledes patienter, som indlægges af psykosociale årsager, fx manglende væskeindtag eller fald i hjemmet. Vores afsnit ser både de unge patienter i tidligt forløb ved de kroniske sygdomme samt de ældre patienter i mangeårige, kroniske forløb. Flere af patienterne har et misbrugsproblem.

Hyppige indsatsområder i patientforløbene er kompleks ernæringsindsats og smertelindring, præ- og postoperativ sygepleje, forebyggelse af komplikationer, vedligeholdelse eller genoptræning af færdigheder samt støtte og omsorg i forbindelse med palliativ indsats. Den fortløbende indsats for at sikre inddragelse og samarbejde med patient og pårørende er en betydningsfuld forudsætning.

Hvad kan du lære?

Kombinationen af korte og længerevarende forløb giver en god dynamik i afsnittene.

Som fysioterapeut i afsnittene vil du bidrage både til den daglige indsats omkring forebyggelse af sengelejekomplikationer samt patientens vedligeholdelse eller genoptræning af færdigheder. Jobbet indeholder vurderinger af de svært syge patienters funktionsevne samt mobilisering af disse under indlæggelsen. Du vil være den, der primært har overblik over, om de patienter, der skal udskrives, har behov for hjælpemidler og/eller genoptræning efter udskrivelsen. Du vil vurdere patienternes behov for hjælpemidler, både under indlæggelsen og efter udskrivelsen. Du vil også vurdere patienternes behov for genoptræning efter udskrivelsen og udarbejde genoptræningsplaner efter behov. Du skal føre journal og registrere de fysioterapeutiske ydelser.

Du vil gennem din funktion være med til at optimere rehabiliteringsindsatsen i patientforløb efter kritisk sygdom og ophold på IMA eller ITA. Herunder vil du stå for anvendelse af Barthel indeks i vurderingen af patienters funktionsevne samt til kvalificeret LPR-indberetning. Indekset vil også kunne inddrages i udviklingen af de tværsektorielle patientforløb. At forestå anvendelsen af Barthel indeks vil være relevant også at udbrede til andre sengeafsnit i Kirurgisk Afdeling.

Introduktionen

I din introduktion præsenteres du lidt efter lidt for forløbene. Introduktionen planlægges og gennemføres sammen med dig, din mentor og dine teamkolleger. Du vil som udgangspunkt følge et af de sygeplejefaglige teams og sammen med dem afdække patientens behov, hvor og hvordan dine kompetencer inddrages i temaets indsats for patienten.

En vigtig ekstern samarbejdspartner er fysioterapeuten, der er tilknyttet fra hospitalets Ergo- og fysioterapi. Fysioterapeuten herfra varetager standardordinationer til patient og anden ordineret, fysioterapeutisk indsats. I vil opbygge aftaler vedrørende samarbejde og skæringsfladerne mellem jeres funktioner. I vil terapeutfagligt set være hinandens sparringspartnere i forhold til patientforløbene.

Vi vil sammen med dig planlægge detaljerne i introduktionen i forhold til dine læringsbehov og lave den konkrete plan for, hvad der skal være fokus på hvornår.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Stillingen er en fuldtidsstilling i blandede dag-og aftenvagter, alle ugens 7 dage inklusive helligdage.

Start pr 01.12.2020 eller efter aftale.

Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Danske Fysioterapeuter/Ergoterapeutforeningen og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Ansøgningsfrist:
Send din ansøgning via linket på siden senest 28 oktober 2020. Vi indkalder løbende til samtaler.

Nysgerrig?
Ring gerne
og lav aftale om at besøge os eller for at høre nærmere om jobbet. Kontaktperson er afdelingssygeplejerske i gastromedicinsk afsnit, Lena Hoff, tlf. 48296698 eller Lene Lydia Breum tlf. 48296510

Læs mere om os på vores hjemmeside:

https://intranet.regionh.dk/noh/afdelinger/kirurgisk-afdeling/Sider/kirurgisk%20afdeling.aspx