Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

2 reservelæger til introduktionsstillinger i Akutmedicin til Akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital

Ansættelse pr. 1. januar 2021 eller efter aftale.

Drømmer du om at stå i første række mhp. modtagelse, undersøgelse, diagnostik og behandling af den akutte patient? Så er specialet i Akutmedicin noget for dig. Vi tilbyder introduktion til specialet med mulighed for personlig udvikling og forskning på en af landets største akutmodtagelser.

Det er vores ambition at skabe en af landets bedste akutmodtagelser mhp. patientbehandling, uddannelse, forskning og arbejdsmiljø. Vi ønsker at skabe patientforløb, som er karakteriseret af et sikkert og hurtigt udrednings-/behandlingsforløb med få overgange.

Som yngre læge skal du føle dig tryg ved at være læge for akutte patienter, som ofte lider af flere sygdomme. Vi har fokus på uddannelse og faglig udvikling superviseret tæt af en af vores speciallæger, hvoraf 4 aktuelt har speciallægeanerkendelse i Akutmedicin. Du vil indgå i et team med flere kollegaer i introstillinger samt et stort tværfagligt forskningsmiljø med vores professor.

Under de 12 måneders ansættelse i Akutmodtagelsen får du 3 måneders kontinuerligt ophold i Skadestuen, 3 måneders ophold i Gastroenhedens Akutmodtagelse og 6 måneder intern medicin (Akutmodtagelsens sengeafsnit) hvoraf 1 måned er dedikeret Geriatrisk Team. Alle enheder er placeret på Hvidovre Hospital og er vores daglige samarbejdspartnere. Introduktionslæger bliver tilknyttet en personlig vejleder på alle afdelinger og uddannelsesforløb bliver monitoreret og superviseret af den uddannelsesansvarlige overlæge i Akutmodtagelsen.

På matriklen findes følgende specialer: kardiologi, lungemedicin, gastroenterologi, endokrinologi, infektionsmedicin, abdominalkirurgi, anæstesi/intensiv terapi og ortopædi.
Du vil derfor få kendskab til og erfaring med behandling af størstedelen af det akutmedicinske spektrum. Vi sørger for en grundet introduktion til de 3 store specialer nævnt i målbeskrivelsen (intern medicin, ortopædkirurgi og organkirurgi) med hovedvægten på intern medicin.

Vi har speciallæger i med front 24/7/365 (tilstedeværelsesvagt) samt velfungerende tværfaglige teams, som styrer flow og logistik i en travl afdeling. Det er vores målsætning, at alle yngre læger arbejder superviseret i Akutmodtagelsen.

Uddannelsens sammensætning
Du bliver undervist i triagering, visitation, flowstyring og behandling. Du lærer at anvende ABCD-gennemgang samt Ultralyd. Vi har formaliseret og skemalagt undervisning af lægerne ansat i Akutmodtagelsen. EMCC (Emergency Medicine Core Competence) kurset indgår i introduktionsstillingen (Grundet Covid er det usikkert hvornår næste kursus afholdes. Deltagelse kræver at man er ansat i Akutmodtagelsen på det tidspunkt kurset afholdes).

Afdelingen har egen professor med speciel fokus på bl.a. biomarkører ved akutte tilstande. Vi er påbegyndt projekter i både klinisk og organisatorisk forskning relateret til akutmedicin. Der vil derfor være rig mulighed for at deltage i forskning.

Arbejdsområder
Kerneopgaven for introduktionslægen er at modtage, vurdere, undersøge, diagnosticere samt behandle den akutte patient i tæt samarbejde med afdelingens akutmedicinere.
Du vil herudover få kompetencer indenfor bl.a. triage, visitation og flowstyring, kliniske procedurer som fx pleuradræn, lumbalpunktur og ultralydsvejledt PVK-anlæggelse, modtagelse af den ustabile patient samt vejledning af KBU-læger og medicinstuderende. 

Vi forventer at du

 • er god til at kommunikere og samarbejde både mono- og tværfagligt
 • er engageret og har interesse for den akutte patienter
 • har gå på mod, er udadvendt og læringsvillig 
 • kan trives i et omskifteligt og udfordrende arbejdsmiljø
 • altid sætter patienten først – også i en travl hverdag
 • trives med en uforudsigelig arbejdsdag
 • byder dig til, når dagligdagen er presset
 • deltager aktivt i den daglige kliniske vejledning af yngre kolleger samt plejepersonale
 • altid holder den gode tone i hverdagen – både overfor patienter, pårørende og kolleger

Introduktionsstilling i Akutmedicin forpligter ikke til videre kontinuation af uddannelsen i Akutmedicin. Der kan heller ikke garanteres et Hoveduddannelsesforløb i specialet, men vi vil sørge for, at du bliver kvalificeret til et Hoveduddannelsesforløb og giver dig kompetencer, som værdsættes højt i alle andre somatiske specialer.

Yderligere oplysninger 
Du kan læse mere om os på vores hjemmeside: https://www.hvidovrehospital.dk/afdelinger-og-klinikker/Akutmodtagelsen/Sider/Akutmodtagelsen.aspx 

Hvis du har yderligere spørgsmål er du er meget velkommen til at kontakte overlæge Mario J. Perko som er uddannelsesansvarlig: mario.perko@regionh.dk.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfrist: Mandag den 2. november 2020 klokken 12.00 

Send din ansøgning og CV ved at klikke på Søg job

Vi forventer at afholde samtaler den 12. og 13. november 2020 
 
Løn og ansættelsesvilkår  
I henhold til aftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Yngre læger.  

Amager og Hvidovre Hospital
Amager og Hvidovre Hospital er en af Region Hovedstaden store virksomheder. Med til hospitalerne hører også Medicinsk Afdeling på Glostrup Hospital. Det fælles optageområde er hele den sydlige del af København. De fusionerede hospitaler er særdeles aktive inden for forskning og udvikling, og målet er at tilbyde patienter den bedste kvalitet af pleje og behandling.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Hvidovre Hospital
 • Kontaktperson
  Lilli Vad Hauge
  Lilli.vad.hauge@regionh.dk
 • Adresse
  Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre
 • Stillingstype
  Introduktionsstilling
 • Antal stillinger
  2
 • ESK-numre
  1330190-15-i-02, 1330190-15-i-04
 • Speciale
  Akut Medicin
 • Ansættelsesform
  Uddannelsesstilling – tidsbegrænset ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-01-2021
 • Regionens jobnr.
  227300
 • Quick-nr.
  398424
 • Ansøgningsfrist
  02-11-2020


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Hvidovre Hospital
 • Adresse
  Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre
 • Kontaktperson
  Lilli Vad Hauge
  Lilli.vad.hauge@regionh.dk
 • Stillingstype
  Introduktionsstilling
 • Antal stillinger
  2
 • ESK-numre
  1330190-15-i-02, 1330190-15-i-04
 • Speciale
  Akut Medicin
 • Ansættelsesform
  Uddannelsesstilling – tidsbegrænset ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-01-2021
 • Regionens jobnr.
  227300
 • Quick-nr.
  398424
 • Ansøgningsfrist
  02-11-2020

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "2 reservelæger til introduktionsstillinger i Akutmedicin til Akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.