Jobbet "Ledende overlæge i Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt

Vi søger en visionær, ambitiøs og innovativ ledende overlæge med stærke samarbejdsevner til Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi per 1. november 2020.

Den ledende overlæge og den ledende oversygeplejerske har sammen den direkte ledelse af afdelingen og arbejder både på det strategiske, taktiske og operationelle niveau, herunder ledelse af den daglige drift i samarbejde med dygtige mellemledere og medarbejdere.

Du skal, sammen med oversygeplejersken, have modet og talentet til at løfte følgende opgaver:

 • Lede en række højt specialiserede og dedikerede tværfaglige teams
 • Sikre gode patientforløb, der giver værdi for patienten, høj patientsikkerhed og -tilfredshed
 • Sikre godt samarbejde på tværs af afdelinger, specialer og faggrupper – internt i centret, på tværs af Rigshospitalet og på tværs af hospitaler
 • Sikre et højt fagligt niveau for både behandling, uddannelse og forskning for alle afdelingens medarbejdere
 • Sikre samarbejde nationalt og internationalt med førende universiteter, industri, institutioner og organisationer med henblik på innovation og nye behandlinger
 • Sikre handle- og beslutningskraft i samarbejde med mellemledere og kollegaer
 • Sikre fundraising til ovennævnte områder.

Med baggrund i værdibaseret sundhed og ledelse ligger der fremadrettet en særlig opgave i forhold til yderligere samarbejde og integration mellem praksis, hospitaler og kommunale tilbud. Det er forventningen af den ledende overlæge går forrest i styrkelse af patientforløbene på tværs af disse sektorer, herunder tager ansvar for den samlede population.

Sundhedsstyrelsens specialebeskrivelse af hoved-, regions- og højtspecialiserede funktioner afgrænser det faglige arbejdsfelt. Afdelingen varetager specialiseret diagnostik og behandling af øre-næse-halssygdomme og audiologi i Region Hovedstaden. Afdelingen har netop konsolideret sig i den nye Nordfløj på Rigshospitalet, Blegdamsvej, og har derudover forsat en stor audiologisk funktion beliggende på Bispebjerg Hospital. Afdelingen modtager borgere fra Region Hovedstaden, Region Sjælland, Færøerne og Grønland. Klinikken modtager såvel elektive som akutte patienter fra disse regioner og har derudover samtlige lands-/landdelsfunktioner inden for specialet.

Afdelingen har en betydelig forskningsmæssig aktivitet og et veletableret samarbejde med såvel KU, DTU og relevante fonde og virksomheder inden for det faglige område. Endvidere er der en omfattende undervisningsforpligtigelse både præ- og postgraduat.

Kvalifikationer

Vi forventer, at du:

 • er speciallæge i øre-næse-halssygdomme med en markant faglig profil, gerne særligt inden for højtspecialiserede funktioner
 • kan dokumentere erfaring med ledelse i en kompleks organisation med mange samarbejdspartnere
 • har stor erfaring med ledelse af fagprofessionelle og ledelse i sundhedsvæsenet
 • har erfaring med driftsledelse og økonomistyring, herunder dokumenteret klinisk erfaring inden for specialet og allokering af rette ressourcer til dette
 • er god til at overskue tal og statistikker
 • har stor viden om, erfaring og blik for uddannelse og forskningens betydning for udvikling af sundhedsvæsenet
 • hylder åbenhed, dialog og samarbejde til fællesskabets bedste
 • formår at prioritere og disponere på tværs af faggrupper og organisatoriske konstruktioner ud fra et samlet hele for at skabe gode løsninger
 • indgår i tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere i industrien, universiteterne og forsvaret.

Der lægges ligeledes vægt på, at du har stor ansvarlighed og gennemslagskraft, empati, er lydhør, kreativ og møder hverdagen med et smil.

Det er endvidere vigtigt, at du sætter den faglige og ledelsesmæssige ambition højt, at du kan begejstre og være forbillede i det daglige arbejde, herunder sammen med oversygeplejersken formår at skabe rammer, der udvikler og motiverer medarbejderne på tværs af faggrupper og organisatoriske enheder og således understøtter et godt tværfagligt arbejdsmiljø.

Der ønskes en ansøger, der med en helhedsorienteret, nærværende og inddragende ledelsesstil, kan fastholde patienten i centrum i den nødvendige omstilling til værdibaseret sundhed og digitalisering, herunder at have fokus på, at sikre en god kommunikation i patientforløbene.

Løn og ansættelsesforhold
Den ledende overlæge refererer til centerdirektøren. Løn og ansættelsesvilkår efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til centerdirektør Martin Magelund Rasmussen, tlf. 2476 4925.

Ansøgningen skal være indsendt inden den 21. oktober 2020.

Der forventes gennemført ansættelsessamtaler i uge 44.

HovedOrtoCentret på Rigshospitalet
HovedOrtoCentret er Rigshospitalets største center med ca. 2.200 medarbejdere. Centret har en bred og varieret opgaveportefølje med mange højt specialiserede funktioner. Centerets faglige fællesnævner er kirurgi med særlig fokus på cancerkirurgi og traumebehandling. Der gennemføres årligt ca. 35.000 operative indgreb i centret på begge Rigshospitalets matrikler.

Centret rummer ud over Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi bl.a. Rigshospitalets TraumeCenter og Akut modtagelse, Afdeling for Led- og Knoglekirurgi, egen afdeling for Bedøvelse, Operation og Opvågning, Afdeling for Ergo- og Fysioterapi, Afdeling for kliniske portører, Afdeling for Kæbekirurgi, og landets største afdelinger indenfor reumatologi, øjensygdomme, plastikkirurgi og brandsårsbehandling samt Nordeuropas største tværfaglige afdeling for rygsygdomme.

Udover patientbehandling er uddannelse og forskning meget vigtige opgaver for centret. HovedOrtoCentret har pt 15 professorer, som sikrer, at forskningen inden for de centrale områder udvikles på højt niveau og bliver anvendt i patientbehandlingen.