Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

Overlæge i fast stilling til Anæstesiologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Da vi har fået flere opgaver efter flytning af karkirurgi og brystkirurgi til Sjællands Universitetshospital, Roskilde samt hjemtag af urologiske og kardiologiske specialefunktioner har vi en overlægestilling til besættelse den 1. februar 2021, eller efter aftale. Denne opgaveudvidelse på SUH Roskilde øger behovet for anæstesiologiske speciallæger og vi søger derfor engageret speciallæge til deltagelse i det brede opgaveområde vi allerede håndterer.

Ved ansættelsen vil der ud over det generelle kliniske arbejde være mulighed for at byde ind på specielle arbejdsopgaver inden for afdelingens mange nye og allerede tilstedeværende arbejdsområder.

 • UL – vejledt blokanlæggelse som led i de operative patientforløb
 • Anæstesi til cancerkirurgi
 • Deltagelse i børneanæstesi
 • Intensiv terapi inden for specialiserede områder som kardiologi, hæmatologi og neurologi
 • Simulation
 • Forskning
 • Uddannelse


På operationssiden betyder hjemtagningen en udvidelse på det specialiserede område herunder et større akutindtag.
Intensivsiden skal formentlig udbygges som følge af den kommende specialeplan med øget kardiologisk aktivitet.

Sjællands Universitetshospitals simulationsenhed er organisatorisk tilhørende i afdelingen.

Afdelingen på langt sigt

Intensivafsnittet skal ifølge hospitalsplanen flyttes til det nybyggede Sjællands Universitetshospital i Køge i 2025. På operationssiden er planen, at Roskilde i 2025 skal være et specialhospital med dagkirurgi og ambulant medicinsk behandling samt specialiserede funktioner inden for andre områder, som for eksempel simulation. Sjællands Universitetshospital vil i 2025 være færdigbygget, men er allerede nu under etablering med accelereret opbygning af de universitære og specialiserede funktioner. Som medarbejder på Roskilde vil der være mulighed for at flytte med funktionen til Køge, eller alternativt ønske at arbejde på specialhospitalet i Roskilde.

Vi er en afdeling med fokus på forskning, uddannelse og arbejdsmiljø. Vi har aktuelt ansat tre ph.d. studerende og en forskningslektor. Der er et professorat tilknyttet det anæstesiologiske område på SUH. De seneste evalueringer fra de uddannelsessøgende læger er i top, og vi har i flere år været den bedst evaluerede anæstesiafdeling til uddannelse af medicinstuderende. Der er et fremragende samarbejde i lægegruppen, der er fleksible og ser løsninger og udviklingsmuligheder.

Region Sjælland har et befolkningsgrundlag på 800.000 borgere, der betjenes af fire administrative somatiske sygehusenheder: Sjællands Universitetshospital, Roskilde og Køge, Holbæk Sygehus, Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse og Nykøbing F. Sygehus.

Hvert af disse sygehuse har deres egen sygehusledelse.

Sjællands Universitetshospital, Roskilde og Køge, indgår i Københavns Universitets Hospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og Sygehusene i Region Hovedstaden og i Region Sjælland.

Anæstesiologisk Afdeling

Organisatorisk har Anæstesiologisk Afdeling, SUH Roskilde og Anæstesiologisk Afdeling, SUH Køge fælles afdelingsledelse siden marts 2019.

Anæstesiologisk Afdeling, SUH Roskilde yder pr. år ca. 10.000 anæstesier til indgreb foretaget af Urologisk, Gynækologisk-Obstetrisk, Karkirurgisk, Brystkirurgisk og Plastikkirurgisk Afdeling. Der er en høj andel af kirurgi for maligne lidelser. Herudover betjenes Billeddiagnostisk, Kardiologisk inkl. ablationsfunktion, Lungemedicinsk og Oftalmologisk Afdeling med anæstesi til en række indgreb og undersøgelser og der anæsteseres til ECT på Psykiatrien Øst. Afdelingen har regionsfunktion for børneanæstesi.

Det multidisciplinære intensivafsnit er et niveau 2 afsnit, som årligt behandler ca. 650 patienter og har aktuelt 8 behandlingspladser. Der er mulighed for hæmodialyse, og CRRT. Afsnittet varetager desuden opvågningsfunktionen om natten og i weekender.

Anæstesi- og operationsafsnittet har de seneste år gennemgået en gennemgribende renovering med oprettelse af højteknologiske operationsstuer, heraf stuer til robotassisteret kirurgi og en til 3D laparaskopi.

Afdelingen har en stor uddannelsesforpligtigelse såvel præ- og postgraduat som tværfagligt.

Kvalifikationer

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i anæstesiologi.

Følgende vil indgå med stor vægt ved vurdering af ansøgere

 • Interesse for både intensiv terapi og anæstesi og præ-/postoperativ behandling inden for de opererende specialer, der forefindes
 • Interesse for blokader, både perifere og trunkale
 • Interesse for og erfaring med undervisning, forskning og udvikling
 • Gode samarbejds- og kommunikationsevner
 • Fagligt inspirerende og initiativrig

Løn og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Aktuelle stilling indgår i vagtfunktionen. Vagten er 2-skiftet tilstedeværelsesvagt. Der er 2 til 3 læger i bunden vagt.

Overlægen varetager opgaver bredt inden for afdelingens arbejdsområder.
Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden.

Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

I de kommende år vil en række funktioner flytte fra Roskilde til de nye bygninger i Køge. Sjællands Universitetshospital, Roskilde bliver således omdannet til et specialsygehus, der tilbyder ambulante, smidige og effektive patientforløb til lokalområdets borgere. Sjællands Universitetshospital, Roskilde skal være en stærk spiller i forhold til at udvikle og teste nye former for organisering, teknologi og telemedicin i tæt samarbejde med blandt andet uddannelsesinstitutioner, virksomheder, patienter og kommuner.

 

Ansøgningsfrist

30. oktober 2020

 

Såfremt du ønsker at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Billy Kristensen, bikri@regionsjaelland.dk, 47 32 63 01.Ansættelsessamtaler i uge 46


Læs mere om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

 

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital:

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Kontaktperson
  Billy Kristensen
  bikri@regionsjaelland.dk
  47 32 63 01
 • Adresse
  Sygehusvej 10, 4000 Roskilde
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Anæstesiologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2021
 • Regionens jobnr.
  010546
 • Quick-nr.
  398500
 • Ansøgningsfrist
  30-10-2020


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Adresse
  Sygehusvej 10, 4000 Roskilde
 • Kontaktperson
  Billy Kristensen
  bikri@regionsjaelland.dk
  47 32 63 01
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Anæstesiologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2021
 • Regionens jobnr.
  010546
 • Quick-nr.
  398500
 • Ansøgningsfrist
  30-10-2020

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Overlæge i fast stilling til Anæstesiologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.