Jobbet "Daglig leder, Livsstilscenter Brædstrup, Regionshospitalet Horsens 37 timer pr. uge fra 1. januar 2021" er udløbet

Region Midtjylland

Livsstilscentret, Brædstrup

Sygehusvej 20, 8740 Bræstrup

Dit næste skridt
Stræber du efter et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau, hvor der er partnerskab med patienten samt kvalitet og sammenhæng i alt? Så er du måske vores nye, daglige leder!

Livsstilscenter Brædstrup søger pr. 1. januar 2021 en visionær daglig leder, der sammen med afdelingsledelsen og medarbejderne sikrer fortsat faglig, organisatorisk og strategisk udvikling af livsstilscentret.

Om Livsstilscenter Brædstrup
Livsstilscenter Brædstrup er en afdeling på Regionshospitalet Horsens, og er fysisk placeret på Sygehusvej i Brædstrup. Livsstilscentret har eksisteret siden 1996, og vi modtager patienter fra hele landet efter reglerne om frit sygehusvalg.

På Livsstilscenter Brædstrup arbejder vi for at fremme en sund livsstil, sådan at den enkelte patient opnår bedre livskvalitet og øger sine handleevner i forhold til at mestre egne sundhed og opnå et bedre helbred. Livsstilscentret har to målgrupper; livsstilsforløb og genoptræningsforløb.

Målgrupper for livsstilsforløb er patienter med svær overvægt, hjerte- / karsygdom, diabetes, kronisk lungesygdom eller uønsket barnløshed i forbindelse med overvægt.  Livsstilsforløb består af 3 indlæggelser med ca. 13 ugers mellemrum. Hvert patientforløb varer således ca. ½ år.  Mellem indlæggelserne er der telefonkonsultation med patienterne, med fokus på deres livsstilsændringer. Vi er funderet i Det Åbne Sundhedsbegreb og Det Dobbelte KRAM. Vi arbejder med en sundhedspædagogisk tilgang med udgangspunkt i Den Motiverende Samtale, Situeret Læring og ACT.

Genoptræningsforløb omfatter intensiv og målrettet genoptræning af indlagte patienter med alvorlige funktionsevnenedsættelser efter hofte-, knæ-, skulder-, rygskader og patienter med fysiske funktionsevnenedsættelser efter apopleksi. Målgrupper er patienter, som har haft komplicerede forløb, som har været igennem de vanlige forløb med almindelig og eventuelt specialiseret genoptræning, men hvor de forventede resultater ikke er opnået. Genoptræningsforløb strækker sig over tre uger, hvor patienten er indlagt fra mandag morgen til torsdag eftermiddag. Patienten har orlov lørdag og søndag til restitution og egen træning efter aftale med fysioterapeuten.

Vi tilbyder et interessant lederjob i en afdeling, der
 • er under konstant udvikling og nytænkende inden for patientrettet sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
 • fortsat udvikler den høje faglige standard, som der er i dag
 • er præget af en kultur, hvor vi hjælper hinanden på tværs af faggrupper og opgaver
 • har engagerede og dygtige medarbejdere samt fokus på et godt arbejdsmiljø
 • er fokus på innovation og faglig udvikling
 • er høj trivsel og medarbejdertilfredshed
 • er et højt aktivitetsniveau, høj patientoplevet kvalitet og stort fokus på patientsikkerhed

Ansøgers kvalifikationer og kompetencer
Du har en relevant sundhedsfaglig uddannelse, relevant ledelsesmæssig erfaring og lederuddannelse på relevant niveau. Derudover skal du
 • visionært og innovativt sikre afdelingens faglige og organisatoriske udvikling
 • være målrettet og vedholdende, have gennemslagskraft og kunne fastholde beslutninger på en konstruktiv måde
 • have en involverende og åben ledelsesstil
 • formå at sætte mål og løse problemer i et dynamisk samspil med andre
 • have evnen til at implementere succesfuldt, sikre opfølgning og være synlig for medarbejderne
 • kunne beherske vanskelige situationer på en rolig måde og dermed også skabe og bevare overblik samt ”turde agere i kaos”
 • have en umiddelbar kommunikationsstil og kommunikere klart og ligefremt med alle
 • have erfaring med og være indstillet på at arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse ud fra Det åbne Sundhedsbegreb

Medarbejdere
Medarbejderteamet består af tre sygeplejersker, to diætister, fire fysioterapeuter, to ergoterapeuter, en ph.d. studerende, en klinisk specialist / ph.d., tre kostfaglige medarbejdere, en lægesekretær, en rengøringsassistent og daglig leder. Derudover er tilknyttet psykolog en dag om ugen samt læge fra Regionshospitalet Horsens efter behov.  

Arbejdstid
Livsstilscentret har åbent fra mandag til fredag. Ferie afholdes i Livsstilscentrets lukkeuger, som er uge 7, tre uger i juli / august, uge 42 og jul / nytår. Medarbejderne afvikler derudover afspadsering i de uger, hvor der er helligdage.

Organisering
Livsstilscenter Brædstrup og Fysio- & Ergoterapien på Regionshospitalet Horsens er én organisatorisk enhed med fælles afdelingsledelse. Der er gode muligheder for kompetencedeling og faglig sparring på tværs af de to afdelinger.

Regionshospitalet Horsens – en attraktiv arbejdsplads
Regionshospitalet Horsens er et akuthospital i kraftig vækst og udvikling, med et optageområde på ca. 220.000 borgere. Hospitalet har en stærk og sund kultur, hvor kvalitet, effektivitet og udvikling af personalets kompetencer er højt prioriteret. Vi er en attraktiv arbejdsplads med engagerede og fagligt dygtige medarbejdere. Vi sætter udvikling højt på dagsordenen og arbejder hele tiden for gennem dialog, anerkendelse og uddannelse af medarbejdere at sikre borgerne den bedst mulige oplevelse i mødet med hospitalet. Regionshospitalet Horsens har en størrelse, der muliggør kort vej fra tanke til handling. Samtidig er helheden i fokus, og der er et tæt og tværfagligt samarbejde på tværs af hospitalets afdelinger og faggrupper.

Hospitalet har strategisk fokus på faglig udvikling, dialog som professionelt værktøj og strategisk ledelse med handlekraft, og alle ledere forventes at arbejde aktivt og fokuseret hermed.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Fagforbund og Danske Regioner. Aflønningen fastsættes efter principperne for lokal løndannelse

Vil du vide mere? Se www.livsstilscenter.rm.dk og kontakt afdelingsleder Lene Lange på tlf. 53 49 09 79.

For at komme i betragtning til stillingen, skal du ansøge elektronisk via dette stillingsopslag.
Kopi af eksamensbeviser og relevante udtalelser / referencer bedes vedhæftet som bilag.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 29. oktober 2020 kl. 23:59

Ansættelsessamtaler: Forventes afholdt onsdag den 4. november.

Stillingen er betinget af tilfredsstillende børneattest. 

 Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.