Region Midtjylland

Diagnostisk Center

Falkevej 1, 8600 Silkeborg

Afdelingslæge i kardiologi til Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg, Hospitalsenhed Midt

En stilling som afdelingslæge i kardiologi ved Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center, Universitetsklinik for Innovative Patientforløb, Regionshospitalet Silkeborg, er ledig til besættelse pr. 1. marts 2021 eller efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Stillingen kan søges af speciallæger i intern medicin: kardiologi.

Om stillingen
Speciallægen vil indgå i afdelingens kardiologiske team med høj grad af mulighed for at varetage og udvikle nogle af de funktioner, der har speciel interesse.

Afhængig af ansøgerens erfaring og kvalifikationer vil denne i tillæg til de kliniske og eventuelt forskningsrelaterede opgaver indgå i opgaver af lægefaglig og strategisk/organisatorisk karakter ved afdelingen.

Det forventes, at speciallægen, i lighed med alle de øvrige læger i afdelingen, gennemgår vejlederuddannelsen, og der er mulighed for at deltage i ledelseskurser.

Kvalifikationer
Stillingen skal besættes af en speciallæge i intern medicin: kardiologi.

Der lægges vægt på høj faglig ekspertise, initiativ, lyst til tværfagligt samarbejde, uddannelse af yngre læger, sygeplejersker og andet personale, loyalitet og vilje til at uddelegere ansvar.

Afdelingen har et unikt samarbejdsarbejdsmiljø, som er en af hjørnestenene i Diagnostisk Centers innovationsevne, hvorfor evnen til socialt/kollegialt at indgå i samarbejdet vægtes meget højt.

Det forventes, at ansøgeren mestrer dialogen med brugere, samarbejdspartnere og kolleger. Der vil tillige blive lagt vægt på, at ansøgerne har evner samt interesse for at arbejde for hospitalets/afdelingens mål og strategier og skabe opmærksomhed i forhold til de nye strategiske interesseområder.

Afdelingen kan tilbyde et ligeværdigt samarbejde med gode muligheder for faglige kontakter, såvel nationalt som internationalt i form af møder og kurser.

Om afdelingen
Diagnostisk Center karakteriseret ved:
 • Et godt kollegialt miljø
 • Innovativt miljø
 • Samling af intern medicinske specialer og radiologi under samme ledelse (hæmatologi er i øjeblikket vakant)
 • Gode interne og eksterne samarbejdsrelationer
 • Høj (tvær-)faglighed
 • Prioriteret forskningsmiljø (primært) omkring kliniske problemstillinger
 • Høj produktion
Regionshospitalet Silkeborg er udnævnt til et udviklingshospital i Region Midtjylland, der skal udvikle ”fremtidens og de praktiserende lægers hospital” med fokus på hensigtsmæssige patientforløb på tværs af faggrænser og sektorer samt konvertere akutte indlæggelser til ambulante forløb.

Regionshospitalet Silkeborg består af to centre: Center for Planlagt kirurgi (sammenslutning af anæstesiologi og ortopædkirurgi) og Diagnostisk Center (medicin og radiologi).

Diagnostisk Center er bygget på sammenslutningen af det medicinske og det radiologiske speciale, og det overordnede fokus for centrets arbejde er at skabe hurtige og effektive patientforløb af høj kvalitet.

Diagnostisk Center modtager elektive og akutte visiterede medicinske patienter hverdage kl. 8-17 inden for næsten alle områder af det medicinske speciale samt kroniske medicinske patienter med opblussen i deres kroniske sygdom døgnet rundt alle ugens dage (”fleksible indlæggelser”). Desuden modtages patienter med åbne indlæggelser døgnet rundt.
 
Diagnostisk Center har følgende medicinske specialer repræsenteret: kardiologi, reumatologi, endokrinologi, lungemedicin, gastroenterologi inkl. hepatologi, infektionsmedicin, nefrologi samt geriatri (hæmatologi er i øjeblikket vakant). Der er ca. 4.000 akutte medicinske indlæggelser og ca. 70.000 ambulante kontroller.
 
Diagnostisk Center er Universitetsklinik under Aarhus Universitet for Innovative Patientforløb, og der er ansat en professor og tilknyttet en adjungeret professor i Innovative Patientforløb. Derudover er der 2 deltidsansatte professorer og en adjungeret professor.
 
Der er endvidere undervisning af medicinstuderende, KBU-læger, introduktionslæger og læger ansat i hoveduddannelser inden for kardiologi, lungemedicin, endokrinologi, gastroenterologi, arbejdsmedicin, reumatologi, farmakologi og almen medicin samt radiologi.
 
I Diagnostisk Center er der mellemvagt i tilstedeværelsesvagt døgnet rundt samt et for- og bagvagtslag med tilstedeværelsesvagt med efterfølgende tilkaldevagt fra hjemmet. Der er endvidere et døgndækket kardiologisk vagtlag med tilkald (30 min). Anæstesiologiske overlæger har tilstedeværelsesvagt døgnet rundt.
 • Den kardiologiske funktion er kendetegnet ved et velfungerende og udviklingsminded team med 7 kardiologiske overlæger og specialistsygeplejersker, der laver superviserede EKKO undersøgelser og har selvstændige lægesuperviserede ambulatorier. Der udføres hjerte-CT og hjerte-MR. Den ambulante funktion er bygget op om SammeDagUdredninger, hvor alle nødvendige undersøgelser så vidt muligt gennemføres samme dag.
 • Patienter med kroniske hjerte-kar sygdomme håndteres i videst mulige omfang i strukturerede forløbsprogrammer.
 • Klinisk forskning med tilknyttet forskningssygeplejerske og forskningsansvarlige overlæger.
 • Der er tilknyttet intensivafdeling med 8 senge og anæstesiologisk overlæge med tilstedeværelsesvagt 24/7/365.
Ledelsesforhold
Diagnostisk Center ledes af to ledende overlæger og en oversygeplejerske.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalerne Viborg, Silkeborg, Hammel
Neurocenter og Skive og har ca. 4.200 medarbejdere samt et budget på 2,3 mia. kr.
årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed
Midt, Diagnostisk Center.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Konstitueret ledende overlæge Mikkel Gjesing Callsen, tlf. 7841 7800
Specialeansvarlig overlæge Lars Frost, tlf. 2398 8590

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være os i hænde elektronisk senest den 1. november 2020 med
dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt
udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som
speciallæge i Region Midtjylland.

Ansættelsessamtale forventes afholdt torsdag d. 19. november 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Silkeborg
 • Kontaktperson
  Mikkel Gjesing Callsen
  +4578417800
 • Adresse
  Falkevej 1, 8600 Silkeborg
 • Stillingstype
  Afdelingslæge
 • Speciale
  Intern medicin: Kardiologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-03-2021
 • Regionens jobnr.
  24421
 • Quick-nr.
  398524
 • Ansøgningsfrist
  01-11-2020


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Silkeborg
 • Adresse
  Falkevej 1, 8600 Silkeborg
 • Kontaktperson
  Mikkel Gjesing Callsen
  +4578417800
 • Stillingstype
  Afdelingslæge
 • Speciale
  Intern medicin: Kardiologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-03-2021
 • Regionens jobnr.
  24421
 • Quick-nr.
  398524
 • Ansøgningsfrist
  01-11-2020

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Afdelingslæge i kardiologi til Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg, Hospitalsenhed Midt"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.