Region Nordjylland

Klinik Medicin og Akut

Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg

Klinikchef søges til Klinik Medicin og Akut, Aalborg Universitetshospital

Vil du stå i spidsen for en klinik med et højt fagligt og meget dynamisk arbejds-, uddannelses- og forskningsmiljø?

Vi har travlt til hverdag, for vi gør hver dag vores bedste for at give vores patienter behandling af højeste kvalitet og sammenhængende forløb. Vi hjælper hinanden på kryds og tværs, sparrer og udvikler, for det er sammen, vi gør en forskel. Vi har et stort fokus på forskning og implementering af den nyeste forskning i den kliniske praksis, ligesom vi uddanner kommende kolleger, og bruger uddannelsesopgaven til at udfordre os selv, vores rutiner og læringsmetoder.

Herudover er Klinik Medicin og Akut en central aktør i forhold til varetagelse af Covid-19, og klinikken har, i tæt samarbejde med det samlede hospital, udvist stor forandringsparathed og ansvar i forhold til at løse udfordringen. Det gode udgangspunkt skal bevares. Momentum skal udnyttes, og vi søger derfor en visionær og ambitiøs klinikchef, der i tæt samarbejde med klinikkens øvrige ledelse skaber retningen for fremtidens Klinik Medicin og Akut.
 

Uddybende om opgaven
Som klinikchef er du øverst ansvarlig for Klinik Medicin og Akut, og du er, i tæt samarbejde med viceklinikchefen og den øvrige ledelse, ansvarlig for den samlede kvalitet og drift i klinikken. Du har det overordnede budgetansvar for klinikken, og sørger for den løbende økonomiopfølgning, så du sikrer, at de vedtagne budgetter overholdes. Som klinikchef sikrer du, at den samlede klinik arbejder fokuseret på at overholde aktivitetsmål og politiske målsætninger.

Herudover er du overordnet ansvarlig for, at Klinik Medicin og Akut samarbejder bredt med de øvrige klinikker på hospitalet, andre hospitaler og øvrige relevante aktører i primærsektoren, og bidrager til effektive og sammenhængende patientforløb. Herudover ligger der en væsentlig opgave i at skabe sammenhæng på tværs af de geografiske matrikler i Thisted, Farsø og Hobro, at være proaktiv i forhold til rekruttering og pitch af de gode historier, der samlet set skaber stolthed om vores fælles arbejdsplads.

Du er i kraft af dit formandskab i Klinik-MED en vigtig bidragsyder til en velfungerende MED-organisation, herunder at klinikkens medarbejdere oplever et højt informationsniveau, og at beslutninger/anbefalinger fra MED-organisationen bliver inddraget i klinikkens beslutningsprocesser.
 

Fremhævede opgaver
 • Opgaven med at håndtere Covid-19 ser ud til at fortsætte langt ind i 2021/2022, og måske endnu længere. Det betyder, at Covid-opgaven skal tænkes ind som en del af de strategiske, langsigtede opgaver, hvor bemanding, beredskab og behandling hurtigt og effektivt skal kunne skaleres op og ned.
 • Nyt Aalborg Universitetshospital står snart færdigt, og vi skal være klar. Klar til at tage de nye bygninger, muligheder og potentialer i brug. Det kræver, at du som Klinikchef forbereder dine ledere på opgaven, og får sat de nødvendige organisationsudviklende tiltag på skinner.
 
 Herudover er dine vigtigste opgaver:  
 • I konstruktivt samarbejde med de ledende overlæger at sikre kvalitet og udvikling i forskning, uddannelse og udvikling af patientbehandling og pleje.
 • At sikre, at patienterne oplever veltilrettelagte, sammenhængende patientforløb gennem samarbejde med andre klinikker, afdelinger, hospitaler og primærsektoren.
 • At sikre sammenhængskraft – på tværs af klinikker og øvrige samarbejdspartnere og mellem de relevante ledelsesniveauer og medarbejdere – via rettidig kommunikation og information.
 • Via din rolle som formand for Klinik-MED udvalget at skabe fundamentet for et godt samarbejde og arbejdsmiljø i hele klinikken.
 • At sikre, at klinikkens opgaveløsning er i overensstemmelse med Region Nordjyllands og hospitalets mission, vision, mål og ITOP-værdier.
 • At sikre den nødvendige og løbende kompetenceudvikling, og give ledersparring til klinikkens ledere.
   
  
Om dig
Som klinikchef er du først og fremmest leder og leder af ledere, hvorfor vi søger en kandidat med gode og veldokumenterede ledelsesfaglige kompetencer. Herudover er du dygtig til at facilitere samarbejde på kryds og tværs, og du baserer dit virke på tillid. Du skaber fremdrift og har ambitioner på både patienternes og hospitalets vegne, ligesom du er frontløber for en kultur, der skaber sammenhæng for patienten. Opsummeret søger vi efter en klinikchef, der står inde for følgende kompetencer og personlige egenskaber:
 
 • Du er læge eller har en anden relevant sundhedsfaglig uddannelsesbaggrund, har en bred sundhedsfaglig indsigt samt erfaring med klinisk ledelse.
 • Du har dokumenterede ledelsesfaglige kompetencer.
 • Du viderefører og udvikler klinikkens forsknings- og udviklingsaktiviteter inklusive de højtspecialiserede funktioner i samarbejde med den koordinerende klinikprofessor.
 • Du kommunikerer tydeligt, nærværende, og troværdigt på alle niveauer.
 • Du træffer beslutninger, der flytter noget på alle niveauer i klinikken.
 • Du er helhedsorienteret og evner at se det samlede hospitalsperspektiv i et konstruktivt samarbejde med alle relevante samarbejdspartnere, såvel internt som eksternt.
   
   
Vi tilbyder
Vi har mange forventninger til vores nye klinikchef, og de er også høje, det ved vi godt. Det er fordi, vi er ambitiøse. Vi er patientens hospital og en stor arbejdsplads for mange medarbejdere og studerende, hvor det skal være godt at være, uanset ærinde. Vi har et uhøjtideligt arbejdsmiljø, hvor der også skal være plads til humor og medmenneskelighed. Som klinikchef bliver du en del af en stor og velfungerende klinik og en vigtig del af et dedikeret og omstillingsparat hospital, der gennem forskning, uddannelse og faglig udvikling tilbyder patienten den bedste behandling.

Læs mere om organiseringen i Klinik Medicin og Akut
 
 
Aalborg Universitetshospital – patientens hospital med mennesket i centrum
Som Region Nordjyllands største hospital har Aalborg Universitetshospital en central rolle i det samarbejdende nordjyske sundhedsvæsen. Vi leverer høj faglig kvalitet, og vores patienter er da også blandt de mest tilfredse i landet. Vores værdier er indflydelse, tillid, ordentlighed og professionalisme. Værdierne gælder i mødet med patienten og de pårørende. Og de gælder i mødet med kolleger og samarbejdspartnere. Gennem kommunikation og koordinering skaber vi sammenhæng for hver enkelt patient.
Du kan orientere dig mere bredt i nedenstående links:

Læs mere om Handleplan 2020-2024 Aalborg Universitetshospital
Læs mere om Aalborg Universitetshospital
 

Vil du vide mere?
For yderligere information kan du kontakte hospitalsdirektør for Aalborg Universitetshospital Jens Ole Skov på 97661300.
 

Det formelle
Stillingens titel er Klinikchef, Klinik Medicin og Akut, Aalborg Universitetshospital. Som klinikchef er du en del af Udvidet Hospitalsledelse på Aalborg Universitetshospital og du refererer til hospitalsdirektøren.
Klinikledelsen i Klinik Medicin og Akut består af to klinikchefer og 1 viceklinikchef. Den anden klinikchef bestrider i øjeblikket stillingen som ledende overlæge på Medicinsk Afdeling i Thisted, og har økonomi- og driftsansvar for Socialmedicinsk Enhed og Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling.
Stillingen er en fuldtidsstilling med tiltrædelse pr. 1. januar 2021. Løn forhandles i henhold til gældende aftale/overenskomst. Ansøgningsfristen udløber den søndag den 1. november. 1. samtalerunde finder sted den 10. november og 2. samtalerunde aftales efterfølgende.
 

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til 580.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er 15.000 medarbejdere om opgaven, heraf 90 % inden for sundhed. Vi vil skabe et godt liv for alle nordjyske borgere og et sammenhængende Nordjylland. Vi gør digital kontakt med sundhedsvæsnet til et nemt og naturligt valg for nordjyderne. Læs mere om regionen på www.rn.dk.
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Aalborg Universitetshospital
 • Kontaktperson
  Jens Ole Skov
  97661300
 • Adresse
  Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg
 • Stillingstype
  Leder
 • Speciale
  Akut Medicin & Anæstesiologi & Arbejdsmedicin & Intern Medicin
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-01-2021
 • Regionens jobnr.
  8881
 • Quick-nr.
  398553
 • Ansøgningsfrist
  01-11-2020


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Aalborg Universitetshospital
 • Adresse
  Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg
 • Kontaktperson
  Jens Ole Skov
  97661300
 • Stillingstype
  Leder
 • Speciale
  Akut Medicin & Anæstesiologi & Arbejdsmedicin & Intern Medicin
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-01-2021
 • Regionens jobnr.
  8881
 • Quick-nr.
  398553
 • Ansøgningsfrist
  01-11-2020

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Klinikchef søges til Klinik Medicin og Akut, Aalborg Universitetshospital"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.