Region Midtjylland

Neurologi

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Forskningsansvarlig sygeplejerske på Vestdansk Center for Rygmarvsskade

Ved Vestdansk Center for Rygmarvsskade er en tidsbegrænset stilling som forskningsansvarlig sygeplejerske ledig til besættelse fra den 1. december 2020 til og med 30. november 2025 eller snarest mulig derefter. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Vestdansk Center for Rygmarvsskade
Gennem forskning, udvikling og forebyggelse varetager Vestdansk Center for Rygmarvsskade(VCR) rehabilitering af patienter med traumatiske og sygdomsbetingede rygmarvsskader. VCR er af Sundhedsstyrelsen udpeget til at have højt specialiseret funktion inden for rehabilitering af patienter med rygmarvsskade og er det ene af to centre i Danmark.

VCR råder over 35 rehabiliteringspladser - alle enestuer med eget bad og toilet. To af de 35 pladser er træningslejligheder, hvor patienter sidst i deres forløb træner de sidste færdigheder inden udskrivelse. Til kortere rehabiliteringsophold råder VCR over fire senge på hospitalets patienthotel. Patienter tilknyttet VCR tilbydes livslangt opfølgning i ambulatoriet.

Rehabiliteringen varetages af interprofessionelle behandlerteams og samarbejdet på VCR er stærkt både mono- og tværfagligt - også på tværs af sektorer. Patienterne er oftest nytilskadekomne og indlagt over længere tid og har mange forskellige behov for rehabilitering. VCR har patienter, der efter rehabilitering bliver stort set selvhjulpne og patienter med behov for respirator med tracheostomi og deraf følgende suge-og ventilationsbehov og behov for hjælp hele døgnet. Centrets fysiske placering samt organisering gør, at det i weekend-, aften- og nattetimerne er en sygeplejerske, der er ansvarshavende for centeret. Neurologisk vagthavende varetager vagtarbejdet uden for dagtiden.

Vestdansk Center for Rygmarvsskade arbejder forskningsmæssigt hen imod at opnå status som universitetsklinik. Der er etableret en forsknings- og udviklingsenhed, som sikrer forskning og udvikling på området og medvirker til at nyeste forskningsresultater implementeres i det daglige kliniske arbejde.

Vestdansk Center for Rygmarvsskade er en del af Neurologi på Regionshospitalet Viborg. Neurologi består af Vestdansk Center for Rygmarvsskade samt Center for klassisk neurologi med sengeafsnit og ambulatorier i sammenhæng med det øvrige Regionshospitalet Viborg.

Vi tilbyder
 • En spændende og udfordrende arbejdsplads med fokus på udvikling og forskning til fordel for patientgruppen.
 • Grundig tværfaglig introduktion til arbejdet i et højtspecialiseret rehabiliteringscenter.
 • Gode kollegaer.
 • Godt monofagligt og tværfagligt samarbejde i en afdeling, der har fokus på kvalitet og faglighed. Vi arbejder målbevidst med evidensbaseret rehabilitering.
 • En varieret arbejdsdag, med engagerede og kompetente kollegaer.
Vores forventninger
 • At du har en autorisation som sygeplejerske
 • At du har en ph.d. grad.
 • At du er aktiv forsker
 • At du har indgående viden om rehabilitering, pleje og behandling til mennesker med en rygmarvsskade.
 • At du kan skabe sammenhængskraft mellem klinik, forskning, uddannelse og innovation.
 • At du har erfaring med at arbejde i internationale fora og kan medvirke til at placere VCR som central aktør i rygmarvsskaderehabilitering internationalt.
 • At du har stor erfaring med at lede projekter og arbejde interprofessionelt.
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Neurologisk Afdeling.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Klinikchef Kåre Severinsen, tlf. 7844 6169 eller mobil. 2026 9596 eller afdelingssygeplejerske Jette Lavgesen på 2476 7322

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisations-ID og CV skal være os i hænde senest den 1. november 2020.

Ansættelsessamtaler forventes at blive afviklet i uge 46.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Viborg
 • Kontaktperson
  Kåre Eg Severinsen
  +4578446169
 • Adresse
  Heibergs Alle 4, 8800 Viborg
 • Stillingstyper
  Forskningssygeplejerske
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-12-2020
 • Regionens jobnr.
  24429
 • Quick-nr.
  398554
 • Ansøgningsfrist
  01-11-2020


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Viborg
 • Adresse
  Heibergs Alle 4, 8800 Viborg
 • Kontaktperson
  Kåre Eg Severinsen
  +4578446169
 • Stillingstyper
  Forskningssygeplejerske
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-12-2020
 • Regionens jobnr.
  24429
 • Quick-nr.
  398554
 • Ansøgningsfrist
  01-11-2020

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Forskningsansvarlig sygeplejerske på Vestdansk Center for Rygmarvsskade"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.