Jobbet "Fysioterapeut søges til Neurorehabiliteringen Svendborg, Neurologisk afdeling N, OUH" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Baagøes Allé 15, 5700 Svendborg

Dit næste skridt

Brænder du for det neurologiske speciale? Og synes du at voksne med erhvervet hjerneskade er en spændende målgruppe? - så har vi den rette stilling til dig.

Vi søger 1 fysioterapeut med stærke neurofaglige kompetencer. Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. januar 2021.

Det drejer sig om en fast stilling på 37 timer pr. uge.

Fysioterapeuten vi søger:

 • Har en særlig interesse og lyst til at arbejde med specialiseret genoptræning og neurorehabilitering af neurologiske patienter.
 • Har fysioterapeutisk erfaring indenfor specialet.
 • Har gerne Bobath grundkursus og Bobath advanced samt anden relevant kursus erfaring.
 • Kan indgå i et tæt tværfagligt samarbejde omkring den enkelte patient.
 • Kan udvise fleksibilitet og overblik.
 • Er god til at formidle og indgå i dialog, samt kan sparre med kolleger og tværfaglige samarbejdspartnere.
 • Udviser engagement og stabilitet.
 • Er en holdspiller og har lyst til aktivt at medvirke til en god faglig og social atmosfære i gruppen.

Desuden er det vigtigt at du kan arbejde selvstændigt og planlægge og prioritere dine arbejdsopgaver.
Mødetiden er på hverdage kl 7.30-15.00 med en 1 senvagt ca. hver 2. uge i tidsrummet kl. 11.30-19.00. Desuden vil du sammen med de øvrige fysioterapeuter og ergoterapeuter i Neurorehabiliteringen indgå i et weekend- og helligdagsvagtrul.

Om os:
Neurorehabiliteringen Svendborg er en specialafdeling i Region Syddanmark, og hører ind under Neurologisk afdeling OUH Odense, men er fysisk placeret på Svendborg sygehus. Vores afsnit råder over 38 senge til subakut neurorehabilitering på hoved- og regionsfunktionsniveau, samt 2 neurointensive senge der fysisk er placeret på Intensiv afdeling V OUH Svendborg.

Neurorehabiliteringen modtager patienter med følger efter apopleksi, anden erhvervet hjerneskade og/eller neurologisk diagnose fra vores akutafdeling N1, fra afd. N2 og fra andre afdelinger på OUH Svendborg og Odense, fra Hammel Neurocenter samt patienter til vurderings- og brush-up ophold fra de fynske kommuner. Patienterne har behov for neurorehabilitering – herunder specialiseret genoptræning indeholdende fysioterapi og ergoterapi med henblik på at genvinde tabt funktionsevne. De enkelte patientforløb tilrettelægges og justeres fortløbende individuelt ud fra diagnose og kompleksitet af skadefølger og er derfor af varierende varighed. Den gennemsnitlige indlæggelsestid er ca. 24 dage.

I Neurorehabiliteringen Svendborg er vi en stor engageret personalegruppe på ca. 120 medarbejdere bestående af fysioterapeuter og ergoterapeuter, læger, sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, neuropsykologer, socialrådgivere og sekretærer. Desuden er der fast tilknyttet portører, diætist og logopæder samt rengøringspersonale. Vi modtager fysioterapeutstuderende og ergoterapeutstuderende i klinisk praktik i samarbejde med UCL.

Arbejdet i Neurorehabiliteringen er tilrettelagt i 5 tværfaglige teams. Som fysioterapeut vil du være fast tilknyttet et team og have patientforløb fra indlæggelse til udskrivelse – herunder individuelle fysioterapeutiske behandlinger, holdtræning, udarbejdelse af genoptræningsplaner på almen genoptræning og specialiseret rehabilitering, vurdering af behandlingsredskaber, deltagelse i tværfaglige teammøder, tværfaglige konferencer med patient og pårørende og kommunale samarbejdspartnere samt mål/planmøder med patienten. Vi værdsætter vores samarbejde og sætter patienten først, hvorfor du også ad hoc vil kunne have patientbehandlinger m.m. i de andre teams.

Vi har træningslokaler på både sengeafsnittet på 2. sal og i etage 00. Vi har også en fantastisk nyanlagt udendørs træningsbane, og benytter øvrige udendørs arealer og Svendborg centrum som træningsfaciliteter.


Vi tilbyder:

Du vil få en spændende stilling i en afdeling med engagerede, dedikerede og fagligt stærke kolleger, der kan lide et godt grin og som lægger stor vægt på den sociale trivsel. Vi er en arbejdsplads med stort fokus på faglig udvikling, og hjælper dig godt i gang med et grundigt introduktionsprogram til afdelingen og til specialet. Vi sætter pris på åbenhed og positivitet i hverdagen, og tilbyder dig et udfordrende og varieret arbejde indenfor neurorehabilitering og specialiseret genoptræning med god mulighed for personlig og faglig udvikling.

Vores kerneopgave er at give patienter med neurologiske symptomer den bedste hjælp og behandling til rette tid i et tæt samarbejde med patient og pårørende.

Lyder dette som en stilling for dig? – så hører vi gerne fra dig.

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, så kan du henvende dig til Ledende terapeut Lill Kapalla på tlf.: 4024 3427, lill.kapalla@rsyd.dk eller til Fysioterapeut og TR Hjalte Tronegård-Madsen på tlf.: 6320 1610.

Ansøgningsfrist er den 15. november 2020.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 23. november 2020.
 

Løn- og ansættelsesforhold: 
I henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Sundhedskartellet. 

Der er en prøvetid på 3 måneder, hvis du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark.


Svendborg Sygehus er en del af OUH. På OUH sætter vi patienten først, leverer højeste faglighed og sikrer helhed og ansvar i forløbene. Vi arbejder efter de fælles regionale værdier:

 • Ordentlighed i det vi gør og siger
 • Vækst i fagligheden
 • Rum til fornyelse og begejstring