Jobbet "To fysioterapeuter til Psykiatrisk Sengeafsnit 8, AUH, Afdelingen for psykoser, Ansættelse den 1. januar 2021 på 37 timer" er udløbet

Region Midtjylland

AFP Sengeafsnit 8

Palle Juul Jensens Boulevard 175, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Afdelingen for Psykoser har fået tildelt midler til at supplere normeringen i aftenvagterne med
henblik på at få optimeret muligheden for aktiviteter i dette vagtlag.
En af Psykiatrisk Sengeafsnit 8 eksistrende ambitioner er at leve op til de fem målsætninger, der
er beskrevet og anbefalet af Psykiatriens Patient - og Pårørendepanel :
1. Mød mig i øjenhøjde
2. Skræddersy behandlingen til mig
3. Skab en realtion til mig
4. Giv mig ejerskab over mit liv
5. Giv mig håb
Vi ser fysioterapeuterne faglige indfaldsvinkel, som en vigtig del af denne målsætning.
Vi kan tilbyde en arbejdsplads med;
- God introduktion til afsnittets arbejde og kultur, hvor monofaglig mentorordning udgør en
vigtig del, men hvor den tværfaglige indsats i psykiatrien også er en betydelig del af
introduktionen
- Velkvalificerede og engagerede kollegaer, hvor du vil referere til sengeafsnittets ledelse, der består
af en overlæge og afdelingssygeplejerske
- Fokus på tværfagligt samarbejde og optimerede patientforløb, hvor der fokuseres på overgangene
i behandlingsforløbene
- Kontinuerlig udvikling af den akutte psykiatriske pleje, hvor inddragelse af patienter og pårørende
er omdrejningspunktet
- Fokusering på implementering og udvikling af safeward-indsatsen
- Målrettede tiltag for at sikre nedbringelse af tvangsforanstaltninger
- Mulighed for at udvikle faglige og personlige kompetencer
- Et stabilt og trygt arbejdsmiljø, der kontinuerligt viderudvikles
Vi søger nye kollegaer der;
- Er Autoriseret Fysioterapeuter
- Har erfaring i hospitalsregi, med en akutte pleje til psykiatriske patienter
- Har en holistisk tilgang og kan arbejde målrettet med afsæt i egen faglighed
- Har interesse i at arbejde i aftenvagter som det primære vagtlag, men også tage del i dagvagter.
- Er indstillet på at skulle arbejde hver 2. weekend.
- Har mod på at udfordre og udvikle ansvar-og handlekompetencer
- Vil arbejde målrettet med den enkelte patients handlingsplaner og mestringsstrategier
- Indgår konstruktivt og engageret i arbejdet omkring patienten
- Kan bevare et overblik og udvise ro i stressede og konfliktfyldte situationer.
Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst
Yderligere henvendelse kan ske til
Fysioterapeut og vagtplanlægger Søren Lanng
mail : solann@rm.dk
eller
afdelingssygeplejerske Tina Rasmussen
på telefon 2323 1456 eller på mail: tinrasmu@rm.dk
Ansøgningsfrist mandag den 2. november 2020
Ansættelsessamtale forventes primært at blive afholdt torsdag den 5. november 2020

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.