Jobbet "Laboratoriekonsulent til Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmkologi" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B Winsløwsvej 4, Indgang 18 Penthouse, 5000 Odense C

Dit næste skridt

Ønsker du et job som koordinator for Laboratoriekonsulentordningen, eventuelt kombineret med en mindre opgave som bioanalytikerunderviser, så er du måske den person, vi mangler i vores team.

Vi søger en fuldtids-bioanalytiker, der har fokus på den service, vi via laboratoriekonsulentordningen yder over for almen praksis, den største ”kunde” hos de fleste klinisk-biokemiske laboratorier, overfor hvem opgaven fortsat vokser og udvikler sig drastisk. Stillingen er organisatorisk placeret sammen med vores bioanalytikerundervisere.

Hvad skal du lave?

Din primære opgave bliver at koordinere laboratoriekonsulentordningen (LKO) på OUH Odense i tæt samarbejde med afdelingens bioanalytikerundervisere, som alle er en del af LKO. LKO omfatter knap 100 praksisser på Fyn, hvor LKO skal sikre kvaliteten af det laboratorierelaterede arbejde (blodprøvetagning, ekg-optagelse, brug af POCT-udstyr m.m.), samt vejlede i optimal brug af laboratoriets ydelser og koordinere prøvetransporten fra almen praksis til KBF. LKO er også en del af KBF’s fokusområde, hvor forhåbningen er at sørge for en bedre regional ensretning af vores service, herunder undervisning, hjælp med it-løsninger og kvalitetssikring af POCT-udstyr m.m. Eventuelt vil en mindre del af stillingen kunne gå til bioanalytikerundervisning. Udover at varetage LKO-besøg hos de praktiserende læger skal du som koordinator

 1. Udfærdige fælles undervisningsmateriale for praksispersonale om bl.a. EKG og blodprøvetagning.
 2. Optimere LKO-hjemmesiden sammen med LKO-sekretæren.
 3. Være i løbende dialog med praksiskonsulenten om vores ydelser og forbedringsmuligheder.
 4. Udfærdige materiale og lignende til kommunernes Akutteam i regionen.
 5. Løbende koordinere transportordningen med Bygningsdrift og -service på OUH.
 6. Være foregangsperson på kvalitetsforbedringer, f.eks. mht. temperaturovervågning, prøvetransport til Nyt OUH, decentral it-understøttelse af POCT-udstyr m.m.
 7. Være medlem af Region Syddanmarks LKO-styregruppe, og sagsbehandler på emner som skal behandles i denne.
 8. Arbejde for koordinering og vidensdeling på tværs af de lokale laboratoriekonsulentordninger, eksempelvis med informationsmateriale fra LKO til praktiserende læger.
 9. Undersøge og besvare diverse spørgsmål fra regionens laboratoriekonsulenter vedr. regionale beslutninger m.v.
 10. Løfte relevante emner fra laboratoriekonsulenter til styregruppen og den anden vej.

Hvem er vi?

Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi er en tværfaglig klinisk afdeling med to specialer – Klinisk Biokemi og Klinisk Farmakologi. Vi er 240 medarbejdere og udfører årligt ca. 10 millioner analyser i afdelingen. Inden for de to specialer har vi en stor udrednings- og rådgivningsaktivitet, herunder Lægemiddelinformationen samt udredning af patienter med tendens til blodpropper eller blødningsforstyrrelser. Der foregår også en stor forskningsaktivitet i afdelingen, som indebærer arbejde på tværs af mange forskellige faggrupper. Derudover har afdelingen en lang række undervisningsopgaver på flere uddannelser ved Syddansk Universitet, bioanalytikeruddannelsen og lægesekretæruddannelsen

Organisatorisk er afdelingen opbygget i Drift, Undervisning og Forskning med tilhørende undergrupper, bl.a. analysegrupper på driftssiden. Hertil kommer Farmakologisk afsnit, som ledes af en specialeansvarlig overlæge, Forskningsafsnit, som ledes af afdelingens professor samt forskellige tværgående funktioner, som ledes af afdelingsledelsen.

Hvem er du?

 • Du er autoriseret bioanalytiker og har mindst 2 års erfaring med en bred faglig indsigt.
 • Du har erfaring med undervisning og kan lide at undervise.
 • Du er god til at kommunikere såvel mundtlig som skriftlig.
 • Du er god til at planlægge, arbejde struktureret og er i besiddelse af gode samarbejdsevner.
 • Du ser muligheder frem for begrænsninger og finder løsninger på de udfordringer, der opstår.
 • Du har et positivt livssyn og besidder humor og et godt humør.

Hvad tilbyder vi?

 • Et spændende og udfordrende job, hvor du i høj grad selv er med til at præge din hverdag.
 • Kvalificeret oplæring i de faglige områder du evt. ikke har kompetencer i.
 • Et tæt samarbejde med øvrige kollegaer og på tværs af faggrupper.
 • En fri omgangstone med stor åbenhed over for ideer og initiativer.
 • En arbejdsplads præget af engagerede medarbejdere med godt humør og socialt engagement.
 • Mulighed for personlig og faglig udvikling. 

Har du spørgsmål?

Så er du velkommen til at kontakte ledende bioanalytiker Helle Weimar-Sørensen på tlf. 2496 1594, mail helle.weimar-soerensen@rsyd.dk

Tiltrædelse er den 1. januar 2021.

Der er ansøgningsfrist fredag den 13. november 2020.
Arbejdsstedet er Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi, Odense Universitetshospital, i Odense.

Løn og ansættelsesvilkår sker iht. overenskomst mellem Dbio og Regionernes lønnings- og takstnævn.

Der vil være 3 måneders prøvetid for ansøgere, der ikke i dag er ansat i Region Syddanmark.

OUH er et røgfrit hospital.