Jobbet "Jordemoder gennem hele livet, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Finsengade 35, 6700 Esbjerg

Dit næste skridt

Er du vores nye kollega? - På en fødeafdeling med høj faglighed, et stærkt fællesskab og med kontinuitet til de fødende.

Vi søger:
Jordemødre til et antal barselsvikariater med start 1. december eller efter aftale, hvor en af stillingerne er i vores velfungerende KJO-ordning. – Og som har lyst til at arbejde på en fødegang, hvor én til én fødende/jordemoder er højt prioriteret.

Fødeafdelingen på Sydvestjysk Sygehus – Esbjerg varetager ca. 1900 fødsler årligt. Dermed giver vores størrelse, gode muligheder for kontinuitet og nærvær i arbejdet med vores gravide, fødende og barslende.

Hos os vil du blive en del af:

  • En afdeling med dygtige, engagerede medarbejdere og høj faglig standard
  • En arbejdsplads med godt mono- og tværfagligt samarbejde gennem faglig dialog og åbenhed
  • En arbejdsplads med en ressourcejordemoder i vagt 12 timer af døgnet
  • En arbejdsplads med fokus på at skabe et godt uddannelsesmiljø, og med de uddannelsesansvarlige jordemødre tæt på klinikken

Vi kan tilbyde arbejde inden for følgende områder:

  • Akutmodtagelse for gravide fra uge 18
  • Varetage forløbet for de gravide hvis fødsel skal igangsættes
  • Direkte modtagelse af de fødende, så vurdering og plan fra start lægges af jordemødre på fødegangen
  • Barselsjordemoderfunktion, hvor et team af jordemødre varetager fødselsforberedelse, efterfødselssamtaler af de nybagte familier, PKU og hørescreening

Det gode arbejdsmiljø på fødegangen handler for os om,  at vi har fokus på at få arbejdsliv og privatliv til at gå op i en højere enhed med fokus på fleksible løsninger, som tilpasses den enkeltes behov. Der er plads til individualitet og sparring mellem kolleger og læger. Desuden prioriterer vi faglig udvikling og vedligehold af kompetencer.

Derfor tilbyder vi bl.a.Individuelle samtaler til nyuddannede og nyansatte, mentorordning til nyuddannede jordemødre gennem et år, med løbende evaluering og personlig tilrettelæggelse. En vagtplanlægger som sikrer dækning af vagtberedskabet 24-7, og som er behjælpelig med medarbejderens skemamæssige ønsker mv, og at alle vagtformer fordeles ligeligt mellem hele personalet.

Kvalifikationer:
Nordisk autorisation som jordemoder.

Så har du lyst til at være en del af vores team, skal du sende ansøgning til: Ansøgning sendes via nedenstående link

Ansøgningsfrist: d. 11. november 2020

Samtalerne afholdes 16. november 2020

Ønsker du yderligere oplysninger, kontakt da:
Chefjordemoder Anne-Marie Jensen 79183465 / 51717055

Konstitueret Jordemoderleder Birgitte Hovedskou 79182731