Jobbet "Speciallæge til Klinisk fysiologi og Nuklearmedicin, Vejle Sygehus" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Beriderbakken 4, 7100 Vejle

Dit næste skridt

Vi søger en engageret speciallæge, der vil med på holdet i en velfungerende og travl afdeling på Vejle Sygehus - Patienternes Kræft- og specialsygehus.

Håber du kan begynde 01-01-2021.

Vejle Sygehus er udpeget til specialsygehus med funktion inden for kræftbehandling og kardiologi, hvor klinisk fysiologi og nuklearmedicin har en vigtig og central rolle. Sygehus Lillebælt har udarbejdet en ambitiøs programplan med etableringen af patienternes kræftsygehus, hvor fokusområderne er patientinddragelse, højeste faglige kvalitet, patientsikkerhed samt organisering.
Nuklearmedicinsk afdeling indgår i denne udvikling, som en væsentlig aktør.

 

Om afdelingen
Nuklearmedicinsk Afdeling udfører klinisk fysiologiske og nuklearmedicinske undersøgelser. Vi udfører gammakameraundersøgelser (inklusive SPECT-CT) og PET-CT-undersøgelser, og desuden bl.a. osteodensitometri (DEXA), distal blodtryks måling og lungefunktionsundersøgelser. Undersøgelsesantallet har igennem mange år været stigende. I 2019 udførte vi mere end 18.000 undersøgelsesforløb, der hver består af flere delprocedurer.

Vi råder over 4 PET-CT skannere og tilbyder kliniske undersøgelse med tracerne FDG, NaF, PSMA og Flutemetamol – der foregår løbende udvidelse med relevante sporstoffer.

Det diagnostiske arbejde foregår i tæt dialog med kliniske afdelinger, og der er et fremragende tværfagligt samarbejde om patienten på sygehuset.

 

Lægegruppen består af syv speciallæger og to læger i uddannelsesstillinger. Herudover består personalet af bioanalytikere, radiografer, tekniker, sekretærer samt fysiker. Afdelingen deltager også i uddannelsen af bioanalytiker- og radiografstuderende.
Vi prioriterer at alle faggrupper har mulighed for at deltage i det løbende forbedringsarbejde med en videnskabelig tilgang.

 

Vi forventer at du

  • Er bredt uddannet inden for klinisk fysiologi og nuklearmedicin
  • Er fagligt engageret og har gode samarbejds- og kommunikationsevner
  • Engagerer dig i forskning - både aktivt deltagende, men også medvirkende til implementering af ny publiceret viden
  • Søger at forbedre arbejdsgange og samarbejde med øvrige medarbejdere, ledere og samarbejdspartnere
  • Fagligt og kommunikativt kan arbejde med patientinddragelse
  • Fagligt og personligt kan leve op til Sygehus Lillebælts værdier

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Henrik Boel Jørgensen, telefon: 79405810, mail: henrik.boel@rsyd.dk