Jobbet "Afdeling for Bedøvelse, Smerter og Respirationsstøtte, Neurocentret, Rigshospitalet, Glostrup søger afsnitsansvarlig overlæge til Afsnittet for Dagkirurgi og Opvågning med ansættelse per 1. marts 2021 eller efter aftale" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Valdemar Hansens Vej 13, 2600 Glostrup

Dit næste skridt

Afdelingen søger en speciallæge i anæstesiologi, med bred anæstesiologisk erfaring og særlig interesse for det perioperative patientforløb. Du skal varetage funktionen som afsnitsansvarlig overlæge i Afsnittet for Dagkirurgi og Opvågning i tæt samarbejde med afdelingssygeplejersken. Stillingen er vagtfri.

Om stillingen og dig

Du vil have dit primære virke i Afsnittet for Dagkirurgi og Opvågning, hvor du forventes at deltage aktivt i den daglige drift og udvikling. Derudover vil der også være anæstesiologisk aktivitet på operationsgangen. Fokus skal være på fortsat udvikling af gode perioperative forløb både for det almene og højtspecialiserede område, dette gælder både kvalitativt og kvantitativt. Det vil blive vægtet højt, at du kan navigere i samarbejde på alle niveauer, da samarbejdsfladerne er mange og på tværs af afsnit og afdelinger.

Din tilgang er imødekommende, og du er innovativ og iderig – og har mod på at facilitere udvikling. Dine kollegaer i afsnittet er erfarne, og du møder en personalegruppe med højt fagligt engagement i en velfungerende perioperativ enhed. Der sættes pris på synlig og nærværende ledelse. Du skal være god til at formidle og kommunikere og vi forventer, at du kan medvirke til at understøtte forskning og udvikling.

Patienten vil til en hver tid have dit fokus, og netop med patienten i centrum arbejder vi med værdibaseret sundhed, hvor patientforløb kan tænkes anderledes. Vi ser gerne, at du enten har ledelseserfaring eller mod og lyst til det og gerne en POMM eller lignende uddannelse.

Sammen med Anæstesiafsnittet yder Dagkirurgi og Opvågningsafsnittet ydelser til de højtspecialiserede funktioner indenfor øjen- og degenerative rygsygdomme samt andre specialer i varierende omfang indenfor dagkirurgi. Vi varetager også MR-scanninger af børn, anlæggelse af PEG-sonder og bedøvelse til ECT.

Om afdelingen

Afdelingen består af 4 afsnit: Afsnit for Dagkirurgi og Opvågning, Afsnit for Anæstesi, Respirationscenter Øst og Tværfagligt Smertecenter. Der er et tæt samarbejde med Afdeling for Intensiv behandling af Hjerne- og Nervesygdomme, som også har aktivitet på Glostrupmatriklen. De vagtbærende læger har funktioner i begge afdelinger.

Anæstesiafsnittet varetager anæstesi til øjen- og rygkirurgi på 7-9 daglige. Ca. 300 børn over 2 år bedøves årligt til øjenoperationer. Herudover bedøves patienter til ECT, endoskopi- og tandlægeprocedurer, plastikkirurgi samt billeddiagnostiske procedurer. Der ydes anæstesiassistance til den øvrige matrikel.

Respirationscenter Øst (RCØ), varetager den højt specialiserede behandling af patienter med kronisk respirationsinsufficiens i Østdanmark. Der er 4,5 faste speciallæger tilknyttet RCØ i dagtiden. Vagtfunktionen varetages af det anæstesiologiske vagtberedskab.

Tværfagligt Smertecenter varetager højt specialiseret smertebehandling, aktuelt med funktion på begge matrikler, men centret forventes samlet i Glostrup.

Om ansættelsen

Ansættelsen placeres i Afdeling for Bedøvelse, Smerter og Respirationsstøtte, Neurocentret, Rigshospitalet med primær tjeneste i Glostrup.

Løn- og ansættelsesforhold vil være i overensstemmelse med den gældende overenskomst.

Ansøgning

Ansøgningen skal udformes således, at dine kompetencer inden for de 7 lægeroller fremgår, jf. Sundhedsstyrelsens publikation ”De syv lægeroller

Yderligere oplysninger, samt stillingsbeskrivelse, kan fås hos

Ledende overlæge Rune Vedelsdal:

Tlf:  3863 4917       Rune.Vedelsdal@regionh.dk  

Ansøgningsfrist: Mandag den 9. november kl. 12.00

Ansættelsessamtaler planlægges afholdt i slutningen af uge 47, evt. i begyndelsen af 38.