Jobbet "Aktivitets- og miljømedarbejdere - Regionspsykiatrien Vest" er udløbet

Region Midtjylland

Regionspsykiatrien Vest Staben

Lægårdvej 12, 7500 Holstebro

Dit næste skridt


Vi er mulighedernes psykiatri, og vi søger 2 faguddannede socialpædagoger, pædagoger, ergoterapeuter eller fysioterapeuter med tiltrædelse hurtigst muligt.

Vi er mulighedernes psykiatri, og det er ikke bare noget, vi siger. Vi garanterer dig spændende udfordringer og en attraktiv arbejdsplads. Samtidig har du stor mulighed for at præge ikke bare kulturen og de gode samarbejdsrelationer, men i høj grad også balancen mellem privat- og arbejdsliv.

Vi er mulighedernes psykiatri, også når det gælder karriereudvikling. Vi er vilde med nye inputs, nysgerrige spørgsmål og andre måder at se verden på. Det betyder samtidigt, at vi tilbyder rige muligheder for at udvikle sig med specialfunktioner og udviklingsstillinger.

Hos Regionspsykiatrien Vest benytter vi aktivitets- og miljømedarbejdere på sengeafsnittene. De er vigtige aktører i forstærkelsen af en kultur uden bæltefikseringer. Deres primære rolle er at medvirke til et trygt fælles miljø, hvor patienter inddrages og deltager i daglige aktiviteter. Derfor må du gerne være kreativ og igangsættende. Du skal kunne lide at være sammen med patienter, som har psykiatriske diagnoser, da langt størstedelen af arbejdstiden foregår sammen med patienterne.

Vi tilbyder:
- Mulighed for faglig sparring
- En selvstændig funktion, hvor der samtidig er fokus på mono- og tværfagligt samarbejde
- Grundig introduktion
- Et godt arbejdsmiljø
- Kompetente kollegaer med lyst til samarbejde og udvikling
- Mulighed for faglig og personlig kompetenceudvikling
- Mentorordning
- Supervision
- Intern kursusprogram

Din profil:
- Du kan lide at tilbringe tid sammen med patienter i det fælles miljø
- Du trives med en omskiftelig hverdag, og du planlægger og inddrager selvstændigt patienter i relevante aktiviteter
- Du kan skabe tryghed hos patienterne
- Du har psykiatrisk erfaring - enten fra socialpsykiatrien eller behandlingspsykiatrien
- Du kan være en aktiv spiller i reduktion af tvang i psykiatrien - særligt med fokus på forebyggelse af bæltefiksering
- Du kender til principperne for god miljøterapi
- Du kan samarbejde med forskellige faggrupper
- Du kan bringe dine observationer og erfaringer i spil i den daglige sparring

Yderligere information:
Stillingerne er på 37 timer ugentligt. Den ene stilling er udelukkende aftenvagter på psykoseafsnit og den anden stilling er både dag- og aftenvagter på affektiv afsnit. I begge stillinger arbejder man hver 3. weekend.

Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte leder af terapien Tina S. Pedersen på tlf. 2423 7588 eller på mail tina.sognstrup.pedersen@ps.rm.dk.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 9. november 2020.
Ansættelsessamtaler forventes afviklet senest uge 46 2020.

Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV samt kopi af autorisationsbevis, referencer m.m. (de vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format).

Regionspsykiatrien Vest
Regionpsykiatrien Vest er en stor afdeling i den psykiatriske udredning og behandling og har ansvaret for behandling af alle voksenpsykiatriske lidelser, primært i den vestlige del af Region Midtjylland. Afdelingen er placeret på de to sygehuse i Herning og Holstebro, men flytter i 2021 til Regionshospitalet i Gødstrup.

Herning området byder på et rigt kulturliv med spændende musik- og teateroplevelser og museer, ligesom mulighederne indenfor idræt og motion også er mange. Infrastrukturen i området er veludbygget, med bl.a Århus motorvejen, som giver en køretid til Århus på knap en time.

Vi forbeholder os retten til at videresende din ansøgning til øvrige afsnit under Regionspsykiatrien Vest, såfremt vi kan se, at dine kompetencer kan bruges andetsteds. Du kan læse mere om os på www.rv.rm.dk.

Medarbejdere i omplacering har fortrinsret til samtale.