Jobbet "Vågen nattevagt søges til Botilbuddet Skovvejen, Thorning - en del af Specialområde Autisme" er udløbet

Region Midtjylland

SAU Botilbuddet Skovvejen

Skovvej 39, 8620 Kjellerup

Dit næste skridt
Vi søger faglig dygtige kollegaer til kollegaer til Nyoprettede nattevagts stillinger.

Du er er pædagog, social og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper eller omsorgsmedhjælper, der brænder for at være med til at give voksne med autisme de bedst mulige rammer for udvikling og trivsel. Du har ikke nødvendigvis erfaring fra autismeområdet, men det er et krav at har viden om målgruppen og erfaring fra arbejdet indenfor socialområdet med voksne. Du ser det som en positiv udfordring at samarbejde med autistiske borgere, hvoraf nogle har en behandlingsdom. Der kan – alt efter hvilke borgere der er indskrevet – forekomme aktivt misbrug.

Om opgaverne
 • vågen nattevagt, der kan træde til ved akut opståede situationer – blandt andet i forhold til at hjælpe borgere med at regulere deres adfærd
 • kontakt til eksterne samarbejdspartnere som psykiatrien og Kriminalforsorgen
 • 5/2 vagter i et fast rul
 • dokumentation
Der er på nuværende tidspunkt ikke planlagte indsatser i nattevagten. Personalefaciliteterne danner derfor base for vagterne.

Vi tilbyder
 • høj faglighed og fokus på kompetenceudvikling
 • gode og engagerede kolleger
 • Autismepilotuddannelse til alle fastansatte
 • løbende opkvalificering på interne temadage og kurser
 • et sundt arbejdsmiljø med fokus på sikkerhed
Du bliver del en af en ambitiøs afdeling, som arbejder ud fra Specialområde Autisme fælles faglige fundament. Målet med det er at sikre en metodisk, fagligt begrundet praksis, som altid sætter borgeren i centrum.

Om dig
 • det er vigtigt at du har erfaring med at varetage nattevagts funktionen og at du trives i det
 • du kan arbejde selvstændigt i nattevagter
 • du har erfaring fra arbejdet med borgere med behandlingsdom, alternativt har du samarbejdet medvoksen psykiatrien 
 • du kan håndtere pludseligt opståede udfordringer - som borgere i affekt
 • du arbejder ud fra de fælles pædagogiske vejledninger og kan dokumentere
Din arbejdsplads
Botilbuddet Skovvejen er et botilbud til voksne med autisme som er normalt- og velbegavede og kan have komorbiditet. Fælles for målgruppen er, at de i høj grad er udfordret af komorbiditet i form af psykiatriske diagnoser, misbrugsproblematikker og/ eller problemskabende adfærd. En del af borgerne har en dom til psykiatrisk behandling eller er i risiko for at få en dom til behandling eller anbringelse. Borgerne har vanskeligt med at indgå i sociale relationer, sociale sammenhænge uden udadreagerende adfærd – både rettet mod fysiske genstande og verbale krænkelser, trusler eller chikane mod personer. Der tilbydes primært 1:1 bostøtte i egen lejlighed, således der i de fysiske rammer tages hensyn til deres individuelle behov, forudsætninger og adfærd, der kan være relateret til en dom.
Målet er, at borgerne udvikler hensigtsmæssige strategier til at håndtere de situationer og sociale sammenhænge de møder i deres dagligdag.
 Få mere at vide her: www.sau.rm.dk

Ansøgningsfrist og ansættelsesprocedure
Stillingsopslaget er aktivt frem til 22. november - men send din ansøgning hurtigst muligt da vi indkalder til samtaler løbende.

Fælles for stillingerne er at de er med løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem din faglige organisation og Region Midtjylland.
 
Hvis du har spørgsmål om stillingerne, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder
Mette Seierup på tlf. 21663503.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.