Jobbet "Sygeplejersker til fortrinsvis dag og aftenvagt på Intensivt afsnit 19.1, Psykiatrisk Center København i Gentofte" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Gentofte hospitalsvej 19, 2900 Hellerup

Dit næste skridt

Brænder du også for intensiv psykiatrisk sygepleje? Vil du arbejde hver 3. weekend? 

Så har vi stillingen til dig.

Kort om afsnittet
Afsnit 19.1 er et intensivt psykiatrisk døgnafsnit med plads til 12 patienter med alle typer af psykiatriske diagnoser. I øjeblikket bor vi på Gentofte Matriklen, men vi skal i 2024 flytte til det nybyggede psykiatrihospital på Bispebjerg Hospital i nye og flotte rammer. Vi modtager patienter fra akutmodtagelsen i Bispebjerg og patienterne kan være frivilligt indlagt, have tvangsforanstaltninger af forskellig art, retslige foranstaltninger eller være indlagt som surrogatvaretægtsarrestanter. 

Vi har i sygeplejen et kontinuerligt fokus på nedbringelse af tvang, patient- og pårørendeinddragelse, trivsel og arbejdsmiljø. Vi er langt i implementeringen af Safewards og i løbet af det næste år bliver alle medarbejdere desuden uddannet inden Kognitiv Adfærds Terapi.

Vi har faste sygeplejersker om natten, og du vil derfor primært arbejde dag og aften og have weekendarbejde hver 3. weekend.

Hvilke arbejdsopgaver vil du få?
Som sygeplejerske på afsnittet vil du sammen med en kollega blive ansvarlig kontaktperson for 2-3 patienter. 

Det betyder i praksis at:

  • Du laver miljøterapeutiske aktiviteter, social færdighedstræning og fysiske aktiviteter med patienterne under hensyntagen til patienternes ressourcer og udfordringer.
  • Du deltager aktivt i stuegang, netværksmøder, pårørendeinddragelse og samarbejde med Distrikt/F-ACT
  • Du bidrager til kvalitets- & forbedringsarbejde på afsnittet og på sigt kan du få ansvaret som nøgleperson for et eller flere af afsnittets forskellige projekter.
  • Du vil afhængig af dine kompetencer og interesse varetage undervisning og sidemandsoplæring af kollegaer, studerende og elever
  • Du varetager den daglige medicinadministration
  • Du kan være den ansvarshavende i aften og weekender
  • Du deltager i alarmberedskab/akutte situationer på eget afsnit og hjælper til på øvrige afsnit på matriklen

Hvem er du?
Du er selvfølgelig en fagligt dygtig sygeplejerske og har du endnu ikke erfaring fra psykiatrien står dine kommende kollegaer klar til at hjælpe dig med at blive klædt godt på til opgaven. 

Vi lægger vægt på, at du kan samarbejde med andre, at du er ansvarsfuld og mødestabil og at du ligesom os har lyst til at arbejde relationelt og recovery orienteret med nogle at de allermest sårbare og udsatte grupper i vores samfund. 

Hvorfor skal du søge jobbet hos os?
På afsnit 19.1 får du fagligt dygtige, loyale og omsorgsfulde kollegaer og en nærværende og synlig ledelse. 

Du vil den første tid få tilknyttet en mentor som sammen med dig sikrer at du bliver godt introduceret til afdelingen.

Sygeplejersker der er nye i psykiatrien, vil desuden blive tilmeldt kurset ”Godt på vej i psykiatrien” og alle kommer på kurser i konflikthåndtering og løbende vedligeholdelsestræning. Vi vil gerne have at vores medarbejdere trives og udvikler sig og i den forbindelse tilbyder vi spændende karriereveje:


Vi arbejder kontinuerligt på at sikre et godt arbejdsmiljø, hvor vi har en respektfuld omgangstone blandt personale, patienter og andre samarbejdspartnere.  

Hvem er vi?
Afsnit 19.1 er en del af Psykiatrisk Center København.

Du får ca. 25 dygtige og dedikerede kollegaer, der består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, psykolog og læger. Derudover har afsnittet fast tilknyttet ergoterapeut, fysioterapeut og socialrådgiver som kommer flere gange ugentligt.

Ønsker du at vide mere om stillingen?
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Lisbeth Kristensen på 4010 1645 eller mail: lisbeth.kristensen@regionh.dk  

Løn- og ansættelsesvilkår
Vi ved hvor vigtigt det er, at arbejdsliv og privatliv hænger fornuftigt sammen.

Som sygeplejerske på 19.1 får du indflydelse på din vagtplan, du får en fast grundplan med arbejde med 3. weekend i 12-timers vagter. 

Løn i henhold til gældende overenskomst og principper for ny løn.

Der er tale om 2 faste stillinger som sygeplejerske i blandede vagter med ansættelses start den 1. december 2020 eller efter aftale.

Der indhentes efter aftale med ansøger altid referencer inden endelig beslutning om ansættelse.

Søg stillingen via link senest søndag den 15. november 2020
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler løbende i uge 47.