Jobbet "SÅ ER DET NU! – Èn af danmarks største Røntgenafdelinger søger lægesekretærer….." er udløbet

Region Midtjylland

Røntgen og Skanning

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Danmarks bedste Universitetshospital gennem de sidste 11 år og en af Danmarks største Røntgenafdelinger mangler lægesekretærer – grib chancen NU!!!

Vi har brug for lige netop DIG – en energisk, engageret og positiv lægesekretær til Røntgen og Skanning, Aarhus Universitetshospital (AUH).

Vi kan tilbyde dig at blive en del af en afdeling, som bidrager aktivt til at få mange specialiserede patientforløb på et højt fagligt niveau til at gå op i en højere enhed og sikrer vores patienter den bedste radiologiske behandling – AUH`s grundfortælling er "hele livet i sikre hænder". Vi bryster os af at være den afdeling på AUH med de fleste samarbejdspartnere.

I vores afdeling er vi ca. 380 ansatte – heraf er de 42 i sekretærgruppen. Vi er fordelt på forskellige afsnit over hele AUH – men vægter og prioriterer vores samarbejde i vores faggruppe højt. Derfor er vi inddelt i to teams – med en teamkoordinator tilknyttet til hvert team.
Teamstrukturen er forholdsvis ny, da vi siden efteråret 2019 har arbejdet bevidst med ensretning og gennemsigtighed i vores arbejdsgange. Røntgen og Skanning er en afdeling, som igennem de sidste 2-3 år, har fusioneret røntgenafdelingerne på hhv. Nørrebrogade, Tage Hansens Gade og Skejby. Vi er godt i gang med at skabe en bæredygtig arbejdskultur på vej mod et ”fælles vi”. Vi har afholdt fyraftensmøder, workshops og i starten af 2020 har alle, såvel leder som sekretærer, været afsted på camps, hvor vores primære fokus har været faglig & personlig udvikling og samarbejde. Denne proces fortsætter ud i fremtiden - og du vil derfor skulle bidrage aktivt ind i den. 

Afdelingen ser medarbejderne som vores vigtigste ressource. Vi lægger vægt på tværfaglighed, og at teamsamarbejdet fungerer. Vi løser vores opgaver bedst, når vi arbejder sammen på tværs af faggrænser. Hos os kan du skabe resultater sammen med dygtige og engagerede kolleger i et godt socialt miljø.

Du kan få den faglige sparring, du kan have behov for – og selv give den. Vi har en "buddy-ordning" – hvor du også har mulighed for sparring. Du får en ledelse, der lytter og inddrager dig og dine kolleger i vigtige beslutninger. Du får indflydelse på dit arbejde og din arbejdstid.

At arbejde hos os betyder spændende opgaver og udfordringer samt mulighed for at udvikle dig både fagligt og personligt. Til gengæld forventer vi, at du er ambitiøs og yder dit bedste, og at du har den rette løsningsorienteret indstilling til samarbejdet og hverdagens udfordringer.

Vi forventer også, at du bliver motiveret af at løse opgaver til gavn for patienter, pårørende og samarbejdspartnere – at du har lyst til at gøre en forskel.

Vi søger kolleger i 3 af vores 8 afsnit:

Afsnit 7: Primære samarbejdsafdelinger er Kræftafdelingen, Mavetarmkirurgi, Lever-Mave-Tarmsygdomme, Led- og Bindevævssygdomme samt Blodsygdomme - og det betyder, at på dette afsnit er hovedvægten lagt på at være samarbejdspartnere i forbindelse med udredning, behandling og kontrol af kræft. Stillingen i afsnit 7 vil indeholde arbejdsopgaver som: koordination af patientforløb, booking af forskellige røntgenundersøgelser på forskellige skannere, opsætning af korrespondancer, telefonbetjening, modtagelse af patienter i reception, registrering m.m. alt sammen krydret med en god portion humor.
Ud over dette vil det være muligt at varetage funktionen som EPJ-koordinator for lægesekretærerne i Røntgen og Skanning, hvorfor et solidt kendskab til EPJ er et "must" i denne stilling.
Det vil også være muligt at varetage opgaven som elevvejleder i denne stilling, hvorfor du også gerne må have en vis portion pædagogisk flair.

Afsnit Neuro: Primære samarbejdsafdelinger er Hjerne- Ryg-kirurgi, Neurologi m.fl. – dvs. at primær behandlingsområde i dette afsnit er patienter med lidelser i hoved, hals og ryg. Se evt. mere om afsnittet her.
Også her vil du komme til at booke og koordinere en del patientforløb – men dette afsnit er præget af en langt større akuttendens, da vi her bl.a. arbejder med patienter, som akut skal undersøges og udredes for blodpropper i hjernen – så forvent fart over feltet og en del akutte patienter.

Afsnit 6 & Neuro: Denne stilling er en nyoprettet stilling hvor du skal arbejde for 2 afsnit, afsnit 6 og afsnit neuro. Dit fokusområde vil primært  være booking og koordinering af MR-undersøgelser. I afsnit 6 har vi på tiden 5 MR-skannere og i afsnit neuro 2 MR-skannere. Sekretærerne i afsnit 6 og neuro koordinerer programmerne for disse, ofte i samarbejde med de kliniske afdelinger både på AUH og andre hospitaler i hele landet. Desuden betjener vi speciallæger og privatpraktiserende læger.
I afsnit 6 har et tæt samarbejde med de kliniske afdelinger omkring kræftpakkepatienter; herunder særligt gynækologiske-, mave-tarm- og prostata-patienter. Desuden har afsnit 6 hovedparten af anæstesikrævende MR-skanninger for både børn og voksne, herunder overvågning af ICD- og pacemakerpatienter.
Udover bookingarbejdet har vi også, foruden en del administrative opgaver, andre store opgaver såsom klargøring til konferencer, visitation, betjening af afsnittenes funktionspostkasse, omvisiteringer og selvfølgelig telefoni både ind- og udgående samt skrankearbejde.
Den nye stilling skal tilpasses afsnittenes behov og samtidig forhåbentlig gøres spændende og alsidig.


Fælles for alle stillingerne er, at
 • du vil spille en aktiv rolle i forbindelse med at sikre overholdelse af kræftforløb og  udrednings- og behandlingsgaranti
 • vi arbejder hen mod høj grad af selvledelse under fælles rammer i de enkelte afsnit
 • vi koordinerer patientforløb med de kliniske afdelinger
 • vi arbejder i fastlagte rul med mulighed for mange forskellige opgaver
Alt sammen med det mål at sikre gode patientforløb og optimal ressourceudnyttelse.

Derfor forventer vi at du, er
 • uddannet læge sekretær (et ufravigeligt krav) og gerne med erfaring fra en  røntgenafdeling (ikke et krav)
 • du er stabil, selvstændig og fleksibel i forhold til de mange forandringer og udfordringer, vi som lægesekretærer bliver stillet over for
 • har kendskab til hospitalets IT-systemer
 • du vægter registrering & dokumentation højt og har forståelsen for, hvor vigtig en opgave den er
 • du bidrager til at udnytte de eksisterende ressourcer bedst muligt.
Vi forventer at du
 • er åben og imødekommende
 • er ansvarsfuld, fleksibel og nytænkende
 • du har en positiv tilgang til arbejdslivet
 • du er god til at prioritere og koordinere dine opgaver
 • du medvirker til at skabe et godt samarbejde – også tværfagligt – samt et godt arbejdsmiljø i teamet
 • kan bidrage med et godt humør
Dine mødetider vil kunne være mellem kl. 06.30-15.00 – men aftales i det enkelte afsnit og vil være i et fastlagt rul.

Skriv gerne i ansøgningen, hvis du søger én af stillingerne specifikt.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Stillingen er omfattet af lokal løndannelse.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.