Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

Overlæge eller afdelingslæge til neuroradiologi, Billeddiagnostisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde

 

Overlæger/afdelingslæger til neuroradiologi ved Billeddiagnostisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital

 

To stillinger som overlæge, alternativt afdelingslæge, ved den neuroradiologiske funktion er ledige til besættelse i 2021. Ansættelser kan ske efter aftale i løbet af året.

Afdelingen står for at skulle udvide sin akutte neuroradiologiske funktion betragteligt, hvorfor der stiles imod at etablere en egentlig neurovagt. Det er ønskeligt, at de der ansættes i stillingerne vil indgå i denne vagt.

 

I Region Sjælland er vi midt i en enestående udvikling. Henover det næste årti vil vi udvikle Danmarks femte og sidste universitetshospital, Sjællands Universitetshospital. Der er allerede nu samlet mange funktioner i universitetshospitalets regi. På den måde er vi i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Det radiologiske speciale i Region Sjælland arbejder efter visionen om at levere den højeste faglige kvalitet indenfor radiologisk diagnostik og behandling med afsæt i patienternes behov. Samtidig er der også øget fokus på medarbejdernes trivsel, udvikling og samarbejde på tværs af specialer.

 

Om Billeddiagnostisk Afdeling

Billeddiagnostisk Afdeling har afsnit i både Køge og Roskilde med fælles afdelingsledelse. Man vil derfor være ansat ved begge matrikler, men med hovedarbejdssted i Roskilde, da den neuroradiologiske funktion er placeret der. I løbet af de næste fem år vil funktionen flytte til det nyopførte Sjællands Universitetshospital, Køge.

Afdelingen har et tæt og godt samarbejde med de kliniske afdelinger, hvilket er essentielt for faglig udvikling og god kvalitet i udredning og behandling. Neurologisk Afdeling på SUH varetager både hovedfunktioner, højt specialiserede funktioner og en lang række regionsfunktioner, herunder neurodegenerative lidelser, demens, epilepsi, neurofysiologi, samt den akutte apopleksi med trombolyse, som nu udvides. Regionens ØNH afdeling ligger i Køge og her foretages CT og MR af hoved-hals regionen, afholdes MDT, mv.

Roskilde og Køge har fælles RIS/PACS system, og der beskrives på tværs af matriklerne, afh. af kompetencer og interesse. Der er derfor stor mulighed for at beskæftige sig med en bred vifte at neuroradiologiske undersøgelser, både akutte, udredninger og elektive undersøgelser.

På begge matrikler har vi moderne apparatur. I Roskilde forefindes 3 CT scannere, herunder dual-energy CT, to 1.5T og en 3T MR. Yderligere en 3 T MR vil blive installeret i slutningen af i år.

Vi er ca. 210 ansatte i alt på afdelingen. Der er p.t. 25 fastansatte speciallæger, hvoraf 5 p.t. er tilknyttet neuro-teamet. Vi har en større uddannelsesforpligtelse med introlæger og H-læger på alle niveauer. De uddannelsessøgende har fremmøde på begge matrikler.

Afdelingen har en forskningsenhed, med hovedinteresse inden for MR. Der er samarbejde om projekter med flere kliniske afdelinger, og især et tæt samarbejde med den neurologiske KFE, så har man lyst, vil der være god mulighed for at deltage i forskningsaktiviteter.

 

Stillingerne

Vi søger speciallæger i radiologi. Interesse for og kompetencer inden for neuroradiologi er en fordel, men ikke en forudsætning. Afhængig af kvalifikationer vil man indgå i varetagelsen af opgaverne på lige fod med de øvrige speciallæger, med mulighed for at veksle imellem den akutte og den elektive funktion. Har man behov, vil vi sikre oplæring og supervision. Har man interesse i hoved-hals funktionen, kan deltagelse i den, med fremmøde i Køge, også aftales.

Stillingerne er med vagtforpligtigelse, som led i den planlagte neuro-vagt, enten som døgnvagt, eller med lange dage. Vi gør hvad vi kan for balancen mellem arbejdsliv og privatliv, fx ved at man selv har mulighed for indflydelse på vagtplanlægningen i det omfang, det er muligt. Alle speciallæger tilbydes hjemmeopkobling. Hjemmearbejdsdage og fleksibel arbejdstid vil i en vis udstrækning kunne aftales under hensyn til afdelingens drift. Der er god mulighed for kursusdeltagelse.

Ansvars- og kompetenceområder

Som speciallæge refererer du til afdelingsledelsen i Billeddiagnostisk Afdeling.

Som overlæge og afdelingslæge skal du kunne:

 • Udføre klinisk arbejde på højt niveau

 • Træffe selvstændige beslutninger om kliniske opgaver

 • Indgå i afdelingens akutte funktion

 • Involvere dig i subspecialet

 • Rådgive og give sparring til andre læger

 • Bidrage til at udvikle en høj faglig kvalitet og sikkerhed for patienterne

 • Påtage dig ansvaret for særlige områder for at understøtte og videreudvikle funktioner, f.eks. indenfor kliniske specialområder, kvalitet, forskning, uddannelse, projekter. mm.  

Herudover skal man som overlæge:

 • Have ca. 5 års ansættelse som speciallæge på CV’et

 • Have fuldt udviklede kliniske kompetencer

 • Have stor faglig indsigt og rutine

 • Forstå sin rolle - både i forhold til den enkelte patient, specialet, organisationen og sundhedsvæsenet

 • Forstå sit ansvar for at skabe en motiverende arbejdskultur på afdelingen

 • Varetage ledelsen af et nærmere defineret ansvarsområde med ledelsesindhold inden for afdelingens virksomhed, herunder have ansvaret for at løse beskrevne opgaver og nå beskrevne mål, sikre effektiv ressourceudnyttelse og sammenhængende patientforløb, bidrage til strategisk planlægning og implementering, tiltrække og udvikle talenter mm.

 

Afdelingen lægger vægt på et godt tværfagligt arbejdsmiljø. Vi værdsætter derfor at man er god til at samarbejde og er indstillet på at løfte opgaven sammen med ens team, når der er travlt.

Transport: SUH, Roskilde ligger lige ved stationen, hvortil der er mange afgange til og fra København hver time, en tur der tager ca. 25 minutter. Kommer du i bil, er der gode parkeringsmuligheder ved mødetid klokken 8.

 

Løn i henhold til overenskomst og kvalifikationer.

 

Yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til ledende overlæge Karina Vinum, kbu@regionsjaelland.dk eller tlf.+45  47 32 53 01 / 24 98 13 43.

 

Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Sjællands Universitetshospital anvender en vurdering af de 7 lægeroller (Medicinsk ekspert/lægefaglig, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator/organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker/forsker og underviser, Professionel) i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret til de 7 lægeroller jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013 http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/05maj/De7laegeroller2udg.pdf

 

Som led i SUH’s strategi inddrages medlemmer af hospitalets patientforum i lederrekrutteringer. Det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget, såfremt man søger en overlægestilling.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital:

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Køge & Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Kontaktperson
  Karina Vinum
  kbu@regionsjaelland.dk
  24981343
 • Adresse
  Sygehusvej 10, 4000 Roskilde
 • Stillingstype
  Afdelingslæge
 • Speciale
  Radiologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2021
 • Regionens jobnr.
  010721
 • Quick-nr.
  399370
 • Ansøgningsfrist
  31-08-2021


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Køge & Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Adresse
  Sygehusvej 10, 4000 Roskilde
 • Kontaktperson
  Karina Vinum
  kbu@regionsjaelland.dk
  24981343
 • Stillingstype
  Afdelingslæge
 • Speciale
  Radiologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2021
 • Regionens jobnr.
  010721
 • Quick-nr.
  399370
 • Ansøgningsfrist
  31-08-2021

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Overlæge eller afdelingslæge til neuroradiologi, Billeddiagnostisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.