Jobbet "jordemoder til fast stilling på føde- og barselsafsnittet, Holbæk Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk

Dit næste skridt
Eventuelt billede til forside-/oversigtsvisning

 

På Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling på Holbæk Sygehus søger vi nu en jordemoder til én fast stilling. Stillingen er i udgangspunktet på fuld tid og til besættelse pr 1/1 2021 eller efter aftale.

I vores specialafdeling brænder vi for at skabe kvalitet og kontinuitet for de ca. 1400 kvinder og familier, der hvert år søger vores omsorg og behandling under graviditet, fødsel og barsel.

Vores gode fysiske rammer med sammenhængende føde-, barselsafsnit og svangreambulatorium en etage ovenover er med til at understøtte nærhed og sammenhæng i patientforløbene, give optimale betingelser for det tværfaglige samarbejde samt give mulighed for, at man som jordemoder kan arbejde bredt i hele jordemoderens virksomhedsområde. Vi har fem jordemoderkonsultationer i hhv. Nykøbing Sjælland, Kalundborg, Tølløse, Ringsted og Holbæk. Vi vægter højt at være en afdeling, hvor der planlægges velfunderede individuelle patientforløb med mål om at skabe lighed i sundhed, og at der ledelse og medarbejder imellem er mulighed for åbent at drøfte faglige og organisatoriske udviklingsmuligheder. Vi har klinisk jordemodersupervisorfunktion hele døgnet, med henblik på at styrke den faglige sparring i alle vagtlag. Afdelingen har tillige SSA i vagt på føde- og barselsafsnittet.

Udover systematisk træning i suturering, CTG tolkning, neonatal genoplivning og obstetrisk teamtræning, arbejder vi aktivt og kontinuerligt med faglige såvel som arbejdsmiljømæssige indsatsområder. Vi tilstræber størst mulig indflydelse på vagttilrettelæggelsen under hensyn til fællesskabet, mentorforløb for nyansatte og vi har lavet personalepolitiske tiltag der gør det muligt at planlægge orlov i ansættelsen, og at kunne søge om 3 ugers sammenhængende sommerferie og ferie over jul-nytår.

Vi søger nu en jordemoderkollega, der:
•Sætter en ære i at bidrage til et godt forløb for patienten og dennes familie
•Værdsætter teamsamarbejde og vidensdeling med afdelingens øvrige ansatte, studerende og samarbejdspartnere,- ikke mindst det tætte samarbejde med kliniske jordemodersupervisorer, læger og social – og sundhedsassistenter
•Er fagligt engageret, opdateret og nysgerrig
•Kan bidrage socialt med åbenhed og engagement
•Ønsker at arbejde bredt i hele jordemoderens virksomhedsområde

 

Jordemoder Catja Rhoads:

"Størrelsen på Holbæk fødegang og barselsgang er tilpas stor, således man føler, at hverdagen både er spændende og alsidig, men også tilpas lille til at man kan lærer ALLE sine kolleger at kende, og kunne overskue ens arbejdsopgaver"

 

Jordemoder Stine Frantsen:

"Jeg sætter pris på, at vi tværfagligt taler hinanden op og anvender vores individuelle styrker. Min ledelse er tydelig og tilstedeværende"

 

Vi ser frem til at hilse på dig den 24. november

Om Holbæk Sygehus

Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om  job på Holbæk Sygehus her.