Jobbet "Radiograf med driftsansvar til Mammografiscreeningsenheden Fredericia Sundhedshus " er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Beriderbakken 4, 7100 Vejle

Dit næste skridt

Er du vores nye driftsansvarlig Radiograf til Mammografiscreeningsenheden Fredericia Sundhedshus så har vi en stilling ledig til dig pr. 01.01.2021 eller efter aftale.

Den vi leder efter.

Den vi leder efter er en faglig dygtig og løsnings orienteret radiograf, der er med til at sætte patienten først i det daglige arbejde. Når du finder forbedringsmuligheder, gør du opmærksom på dette, men samtidig går du også ind i arbejdede med forbedringsarbejdet. Vi forventer, at du er mødestabil, møder ind med arbejdsglæde, kommer på arbejde for at få den bedst mulige arbejdsdag, men ikke mindst for at give patienten den bedst mulige oplevelse.

Du skal i hverdagen kunne give og modtage feedback på dit eget og dine kollegaers arbejde, med respekt for hinanden også på tværs af faggrupper. Du skal følge afdelingens retningslinje/procedure for undersøgelser, og vide hvornår man skal gå til en kollega for at lave den bedst mulige undersøgelse når patienter/opgaver ikke passer til retningslinjer og procedurer.

Vi forventer en person

 • der sætter patienten/screeningskvinderne i centrum
 • der kunne analysere aktuelle problemstillinger og udfordringer i afsnittet samt udvise selvstændighed og beslutsomhed i relation til de delegerede ansvars- og funktionsområder,
 • der kan lide kombinationen af omsorg og teknik
 • der er positiv, engageret og fleksibel
 • der har lyst til at arbejde selvstændigt samt indgå i teamsamarbejde
 • der har lyst til at arbejde med kvalitet
 • der har lyst til at præge den fremtidige udvikling i afsnittet
 • der har erfaring og / eller interesse for planlægning og opfølgning, samt have gode samarbejdsevner og gennemslagskraft.

 

 

Om Mammografiscreeningsenheden og Mammografiafsnittet

Røntgenafdelingen anvender dialogbaseret ledelse, hvor ledelse udøves ud fra et fællesskab om værdier. 

 

Det er vores målsætning at patienter og pårørende oplever tryghed, sikkerhed og høj faglig kvalitet. Vi ser det som vores opgave, at sikre en hurtig, sikker og professionel diagnostik i effektive patientforløb. 

Vi ønsker, at være forrest i brugen af IT, avanceret teknologi og ny viden i skånsomme diagnostiske udredninger og behandlinger. 

 

Mammografiscreeningen laver ca. 35.000 screeninger om året tidligere fordelt på sygehusmatriklerne i Vejle, Kolding og Fredericia, hvor screeningsbussen holdte på skift, Fremad holder bussen fast i Fredericia ved sundhedshuset indtil screeningen flytter ind i nye lokaler ca. pr. 01.07.2021. 

I enheden er vi 1 radiograf, 1 mammografiscreenings uddannet SOSU, 1 Røntgensygeplejeske og dig.

 

Screeningsenheden har et tæt samarbejde med Mammografiafsnittet som laver ca. 20.000 procedurer om året (mammografi, mamma-ultralyd og intervention). Fast tilknyttet afsnitter er der 1 mammografisygeplejerske, 2 radiologer, 1 lægesekretær og 1 radiograf, samtidig modtager afløsning fra Røntgenafdelingen.

 

Udveksling

Personalet ansat i mammografiscreeningen roterer på skift ind på mammografiafsnittet. Afdelingen er godkendt praktiksted for uddannelse af radiografstuderende. Kvinder fra screeningen får foretaget udredninger ved mammografiafsnittet, ved suspekte fund.   

 

Vi kan tilbyde

 • nogle engagerede kollegaer
 • en vagtfri stilling, 37 timer pr. uge.  
 • en levende kvalitetskultur
 • et planlagt introduktionsprogram 
 • en innovativ afdeling med mod på nytænkning 
 • høj grad af uddelegering af ansvar og kompetence 
 • kompetenceudvikling og opgaveglidning 
 • en hverdag præget af udfordringer 
 • teamarbejde præget af lyst til samarbejde 

 

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og nye lønformer. 

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse ved:

Afdelingsradiograf:

DR-teamet Jesper Friis Skjoldborg mail: Jesper.Friis.Skjoldborg@rsyd.dk mobil: 51 42 94 34

TR:

CT- og DR-team: Anita Skygebjerg mail: anita.blegholm.skygebjerg@rsyd.dk mobil: 4042 2985
 

Ansøgningen skal være afdelingen i hænde senest torsdag d. 30.11.2020

Samtaler forventes gennemført i uge 50