Region Midtjylland

Kvindesygdomme og Fødsler, Fødeafsnittet

Sundvej 30, 8700 Horsens

Vicechefjordemoder søges


Til et fødeafsnit, der er solidt lokalt forankret i et stærkt tværfagligt fællesskab i "Kvindesygdomme og Fødsler" på Regionshospitalet Horsens.

Brænder du for at lede mennesker og for at udvikle og skabe resultater gennem viden, inddragelse og motivation?

Så har vi en spændende stilling til dig med ansvaret for: 
 • Et ambitiøst fødeafsnit hvor vores jordemødre søger en nærmeste leder, der via tilstedeværelse og engagement, sikrer de bedste rammer for sikker drift og udvikling 
   
 • At bidrage aktivt til et tæt ledelsesfællesskab, der dagligt bestræber sig på at skabe optimale rammer for trivsel og udvikling, så vi kan efterleve vores fælles vision, om at understøtte det individualiserede og meningsfulde patientforløb.
   
 • Udvikling og opfølgning af strategiske indsatsområder.


Kan du se dig selv i det - så tilbyder vi dig:
 • Personlig udvikling og medledelse i et team, hvor der er et stærkt fokus på ledelsesfaglighed, organisationsudvikling og ledelse på tværs.
   
 • Personaleledelse og teamledelse af en flok dybt engagerede og dedikerede jordemødre, der er bredt repræsenterede i alder, erfaring og kompetencer.
   
 • Et job i en afdeling med en stærk holdånd, som beskæftiger ca. 220 dygtige medarbejdere, der alle bidrager til en positiv og uhøjtidelig stemning
 

Vi ønsker en leder:
 • Der er uddannet jordemoder
   
 • Har ledelseserfaring eller erhvervserfaring fra funktioner, der kalder på ledelsesadfærd
   
 • Har stærke kommunikative evner og et positivt sind
   
 • Kendskab/flair for administrative systemer i forhold til at lede driften i et sygehusafsnit  
   
 • Har en motiverende ledelsesstil og vægter det gode samarbejde højt
   
 • Næse for den gode kultur og de gode værdier i forhold til at udvikle og sikre et højt kvalitetsniveau i afdelingen
   
 • Ser udviklingspotentialer, og formår at tilrettelægge, organisere, monitorere og følge projekter og tiltag til dørs
   
 • Innovativ og dristig tilgang til dagligdagens udfordringer, hvor der stilles spørgsmål til nuværende processer og tænkemåder.
   
 • Kendskab til EPJ

Lidt mere om os:
 • Vi har 1 SSA, ca. 50 jordemødre, herunder konsultationsjordemødre, jordemødre med funktion i efterfødselsklinikken, jordemodersupervisorer og uddannelsesansvarlige jordemødre.
   
 • I den obstetriske søjle i afdelingen er overlæge Ole Kirkegaard funktionsleder, afdelingssygeplejerske Cecilie Bonderup leder for graviditetsområdet og afdelingssygeplejerske Lene Ørnsholt er leder for "Afsnit for Mor og Barn"
   
 • Ud over jordemødre udgøres medarbejderne i afdelingen af songrafer, sygeplejersker, speciallæger, uddannelseslæger, AP læger, sekretærer, funktionsledere og afdelingssygeplejersker. Afdelingsledelsen i "Kvindesygdomme og Fødsler" udgøres af en ledende overlæge, en chefjordemoder og en oversygeplejerske
   
 • Vi havde knap 2300 fødsler i 2019 og forventer et stigende fødselstal de næste 5-7 år 
   
 • Vi er et fødeafsnit uden tilknyttet børneafdeling men med et stærkt "set up" af jordemødre, gynækologiske og obstetriske læger og vores anæstesiafdeling omkring akut behandling af det nyfødte barn.
   
 • Vi har et formaliseret og velfungerende samarbejde med Aarhus Universitetshospital i forbindelse med den svært patologiske graviditet og det syge nyfødte barn/foster
   
 • Vi har jordemoderkonsultationer i Horsens, Hedensted, Skanderborg og Odder.
   
 • Vi har 4 kendte jordemoderordninger som i samarbejde med konsultationsjordemødrene varetager omsorgen for vores niveau 3 gravide og varetager hjemmefødslerne.
 
Vores afdeling kendetegner sig ved, at vi har et stærkt strategisk fokus på sammenhængen mellem trivsel, kvalitet og udvikling. En strategi, der har afsæt i ledende overlæge Marie Storkholms ledelsesforskning og henter inspiration fra udviklingspsykologien og viden om organisatorisk læring.
Som led i den strategi har første fase udmøntet, at alle medarbejdere gennem de sidste to år deltaget i camps, hvor vi både har arbejdet med organisationsstrukturer, personlige og faglige udviklingsmål, teaming samt kvalitetsforbedringer og projekter.
Du vil som vicechefjordemoder i vores afdeling få rig mulighed for at få indflydelse på næste fase, hvor vi sammen skal skabe de bærende strukturer, der skal understøtte og konsolidere strategien.


Ansøgning

Send din ansøgning samt CV elektronisk senest fredag d. 4/12

Ansættelsessamtaler forventes afholdt af to omgange (9/12 og 16/12), hvor der mellem 1. og 2. samtale udarbejdes personlighedstest. Personlighedstesten og en case-baseret opgave er udgangspunktet for 2. samtale.


Løn og ansættelse

Stillingen er omfattet af Ny Løn og aflønning forhandles efter gældende overenskomst. Tiltrædelse 1/2 2021 eller snarest derefter.

Stillingen er betinget af tilfredsstillende børneattest. 


Vil du vide mere?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte chefjordemoder Kathrine Medum Christiansen på tlf.: 29247565 eller ledende overlæge Marie Storkholm på tlf.: 61263849

Vi glæder os meget til at høre fra dig!


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Horsens
 • Kontaktperson
  Kathrine Medum Christiansen
  29247565
 • Adresse
  Sundvej 30, 8700 Horsens
 • Stillingstyper
  Jordemoder
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2021
 • Regionens jobnr.
  26782
 • Quick-nr.
  399823
 • Ansøgningsfrist
  04-12-2020


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Horsens
 • Adresse
  Sundvej 30, 8700 Horsens
 • Kontaktperson
  Kathrine Medum Christiansen
  29247565
 • Stillingstyper
  Jordemoder
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2021
 • Regionens jobnr.
  26782
 • Quick-nr.
  399823
 • Ansøgningsfrist
  04-12-2020

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Vicechefjordemoder søges"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.