Jobbet "Fysioterapeut/ Ergoterapeut, Neurologisk afdeling, Neurologi og Fysio-ergoterapi, Regionshospitalet Holstebro" er udløbet

Region Midtjylland

Ergo- og fysioterapien, Herning

Lægårdvej 12A, 7500 Holstebro

Dit næste skridt
Brænder du for at arbejde med rehabilitering af neurologiske patienter på et akut hospital med korte og intensive forløb. Vil du bidrage til sammenhængende patientforløb og samarbejde på tværs af sektorer. Har du lyst til en varieret og spændende hverdag med mange forskellige arbejdsopgaver og lyst til at indgå i et tæt samarbejde med sygeplejen – så er du måske vores nye kollega i neurologisk sengeafdeling.

Vi søger to terapeuter der organisatorisk refererer til den ledende terapeut, men som vil have deres daglige arbejde i den neurologiske sengeafdeling. Begge stillinger er vikariater på 37 timer/uge – med ansættelse hurtigst muligt og frem til 1. oktober 2021.

I neurologisk afdeling kommer du til at samarbejde med sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, læger, sekretærer, logopæder, neuropsykologer, servicepersonale og terapeuter i Neurologisk gruppe.

Lidt om Neurologi og Fysio-ergoterapien
Vi er alle en del af Neurologi og Fysio-ergoterapi og du vil være med til at opdyrke en ny måde at arbejde sammen på – mellem pleje og terapi.
Din daglige tilknytning vil være på den neurologiske sengeafdeling, hvor din dagsrytme følger plejegruppen.

Vi lægger vægt på, at opgaverne løses på et højt fagligt niveau i et tæt tværfagligt samarbejde mellem alle afdelingens faggrupper.

Denne stilling er en naturlig fortsættelse af vores processer frem mod udflytning til Regionshospitalet Gødstrup, hvor der arbejdes med terapeuters involvering og fremmøde i specialet, med henblik på at højne det tværfaglige samarbejde omkring velkoordinerede patientforløb og overlevering til kommunerne. I denne stilling får du en særlig mulighed for at dyrke og understøtte det tværfaglige samarbejde.

Neurologisk sengeafdeling har fokus på at opnå robusthed og fleksibilitet, som er afgørende for et fagligt miljø, hvor vi kan aflaste hinanden og trives, også når der er travlt. Sammen gør vi en forskel – for det er vores erfaring at udvikling og ambitioner er gode når man har en spændende hverdag – og nogle gode kolleger at støtte sig til.

Arbejdsopgaver:  
I stillingen er et særligt fokus på opgaver i grænselandet mellem sygepleje, fysioterapi og ergoterapi med løsning af opgaver i overensstemmelse med din sundhedsfaglige autorisation.
Du skal bidrage til en koordineret, tværfaglig rehabiliteringsindsats, således at rehabiliteringen integreres i hele patientforløbet.
Du skal desuden understøtte oplæring af plejepersonalet i de opgaver, som ligger i grænseområdet mellem pleje og terapi - ex. mobilisering eller håndtering af dysfagi.
Fokus for opgaven er patientens plejebehov, der hvor terapeut fagligheden biddrager positivt til kvaliteten.

Stillings- og funktionsbeskrivelse for stillingen

Vi søger en fysioterapeut eller ergoterapeut som:
 • Har erfaring med neurologisk fysioterapi eller ergoterapi.
 • Har kendskab til vurdering og rehabilitering af neurologiske patienter.
 • Har erfaring med eller interesse for hurtige patient forløb og udskrivelser.
 • Er god til at bevare overblik og prioritere sine opgaver i en travl hverdag.
 • Kan arbejde med IT som en integreret del af den daglige dokumentation – og har kendskab til MidtEPJ og MedCom eller erfaring med tilsvarende.
 • Har hjerte for det tværfaglige samarbejde.

Vi søger en kollega, der:
 • Har et stærkt fagligt fundament
 • Har stærke samarbejdskompetencer.
 • Har respekt for andres faglighed og lyst til det tværfaglige samarbejde.
 • Er fleksibel og ønsker at bidrage til et godt arbejdsmiljø.
 • Har lyst til at arbejde i en organisation, der arbejder aktivt frem mod Regionshospitalet Gødstrup.

Vi kan tilbyde:
 • En dynamisk arbejdsplads
 • En spændende stilling med masser af udfordringer og udviklingsmuligheder.
 • Spændende tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.
 • Et udviklende samarbejde med kolleger og samarbejdspartnere
 • En arbejdsplads, hvor vi har fokus på arbejdsmiljøet, hvor vi hjælper hinanden og hvor humor er en vigtig ingrediens i en travl hverdag.
 • Et spændende og udfordrende job med fokus på høj faglighed på en arbejdsplads i forandring
 • Et veltilrettelagt introduktions- og oplæringsprogram.
 • En faglig forankring i den neurologiske terapeutgruppe.

Arbejdstiden vil være i dag- og aftenvagter – og vil indebære weekendvagter.
Der vil være mulighed for at have indflydelse på vagtplanlægningen.
Ferie og fridage planlægges i samarbejde med afdelingssygeplejerskerne.

Hør mere:
Du kan få yderligere information om Hospitalsenheden Vest på www.vest.rm.dk eller ved at kontakte Afdelingssygeplejerske Jytte Borg Madsen, tlf: 30577286 / mail: jyttma@rm.dk eller
Ledende terapeut Susan Bjerrum Nielsen, tlf: 21711893 /mail: sunnie@rm.dk.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattese.

Du kan søge jobbet online ved at klikke på "søg job". Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningsfrist: Mandag den 23. november 2020

Ansættelses samtaler vil finde sted torsdag den 26. november 2020
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.