Jobbet "Projektradiograf ved forskningsenheden på MR-Forskningscentret, Aarhus Universitet (beliggende på Aarhus Universitetshospital, Skejby)" er udløbet

Region Midtjylland

Aarhus Universitet, Faculty of Health

Katrinebjergvej 89F, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt

MR-Centret, Institut for Klinisk Medicin, Health, Aarhus Universitet søger med start den 1. februar 2021 en projektradiograf til Centrets forskningsaktiviteter – samt klinisk arbejde på Røntgen og Skanning, afsnit 6, ved Aarhus Universitetshospital

Ansættelsen er ved Aarhus Universitet, og geografisk beliggende ved Røntgen og Skanning, afsnit 6, på Aarhus Universitetshospital, Skejby, Palle Juul-Jensens Boulevard, 8200 Aarhus N. Stillingen er fondslønnet og tidsbegrænset til 3 år, med eventuel mulighed for forlængelse. Stillingen er på 37 timer pr. uge fordelt med 3 dage i forskning og 2 dage med klinisk arbejde. Din arbejdstid vil oftest ligge i tidsrummet 8-16, dog skal du også forvente nogle længere dage og eventuelt weekendarbejde.

MR-Forskningscentret:

Vi har et førende internationalt forskningsmiljø, der ud over standard MR-skanninger udfører avanceret MR-forskning i nye metoder, herunder MR-hyperpolarisering (bl.a. til monitorering af behandlingseffekter hos forskellige patientgrupper, samt til biomedicinske studier i dyr og cellekulturer). MR-Centret har flere MR-skannere til forskningsbrug, sterillaboratorium til farmaceutisk produktion og laboratoriefaciliteter til kemihåndtering og til cellestudier. Vi udfører dyreforsøg som en del af forskningen.

Røntgen og Skanning, afsnit 6:
I den kliniske del på afsnittet udfører vi alle former for MR-skanninger, lige fra foster- til prostataundersøgelser. Desuden har vi anæstesifunktion i forbindelse med et stort antal undersøgelser af børn, klaustrofobe og patienter med pacemaker.

Vores personale betjener en større maskinpark, som indeholder en GE 1,5T, en Philips 1,5T, to Siemens 1,5T og en Siemens 3T.

Samarbejdet i afsnit 6, samt med forskningscentret, er præget af en humoristisk og uformel omgangstone hvor et åbent, inspirerende og udviklende arbejdsmiljø er i højsædet.

Opgaver knyttet til stillingen:

 • Forskningsskanninger og MR-hyperpolarisering, herunder specielt patientskanninger med ansvar for patientlogistik samt kontrastindgift
 • Arbejdsopgaver forbundet med standard-kliniske skanninger i samarbejde med vores kliniske kolleger
 • Medansvar for oplæring og support af vores studerende og forskere ved skanninger på udvalgte skannere på centret, herunder 1.5T, 3T og 9.4T
 • Arbejdsopgaver forbundet med projekt- og protokolopsætning for patient- og dyreskanninger i samarbejde med ansvarlige forskere, samt optimering af protokoller og kvalitetskontrol af skannere og beskrivelse af arbejdsgange i e-dok system.

Opgaverne udføres i et alsidigt, energisk og dynamisk miljø, der veksler mellem implementering af nye skanningsmetoder, samt udførelse af mere rutineprægede opgaver. Du vil skulle samarbejde med forskere, ph.d.-studerende, klinikere, radiografer, radiologer og andre medarbejdere på Centret.

Dit daglige sprog er dansk, - dog har vi ofte besøg af udenlandske gæsteforskere, hvor dit forventede arbejdssprog er engelsk.

Vi tilbyder:

 • Et spændende og alsidigt job, både ved Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital
 • Dyreforsøgskursus, der klæder dig på til at arbejde med dyr
 • Kompetencegivende kurser, der sørger for, at du har mulighed for fortløbende faglig udvikling
 • Et tæt samarbejde med vores kliniske kolleger, der er med til at opretholde dine faglige kompetencer
 • Et uformelt, innovativt og passioneret samarbejdsmiljø, hvor også du spiller en vigtig rolle

Foretrukne faglige kvalifikationer:

 • Er autoriseret radiograf
 • Har stor erfaring med forskellige MR-sekvenser, parameterhåndtering og teknisk indsigt 
 • Arbejder målrettet, er omhyggelig, selvstændig og vant til at strukturere arbejdsgange
 • Er open minded og kan optræde kompetent pædagogisk i forhold til forskellige forskergrupper
 • Er holdspiller med gode samarbejdsevner, er imødekommende og evner at bidrage til et godt arbejdsmiljø
 • Er omstillingsparat, da udvikling og innovation kræver at man er villig til at udfordre status-quo.
 • Trives med at have en stor berøringsflade og løse meget forskelligartede opgaver
 • Er sprogligt velfunderet i engelsk.
 • Tidligere erfaring med at arbejde i forskningsmiljøer er en fordel

Ansøgningsfristen er 1.12.2020.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 50, 2020.

Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Løn- og ansættelsesforhold sker efter overenskomst.

For yderligere information er ansøgere velkomne til at kontakte: Christoffer Laustsen, forskningsleder, e-mail: cl@clin.au.dkwww.mr.au.dk