Jobbet "Så er vi her igen. Vi søger flere glade og fagligt stolte kolleger. " er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Italiensvej 1, 2300 København S

Dit næste skridt

Er du vild med at blive taget alvorlig som menneske, sygeplejersker og kollega? Høj faglighed og godt tværfagligt samarbejde? Et rart arbejdsklima, hvor vi har det godt med hinanden og vores patienter?

Så skal du med på vognen på geriatrisk afsnit på Amager Hospital. Som sygeplejerske hos os bliver du en del af Medicinsk Afdeling på et hospital, hvor vi altid hilser på hinanden og har tætte bånd til lokalområdet.

Vores afsnit er kendetegnet ved et godt kollegaskab. Vi kan grine af os selv og med hinanden, og vi griner også sammen med vores patienter. Det understøtter relationen og er med til at sikre, at patienterne har en god oplevelse her hos os. Derfor glælder vi os også over, at flere kolleger skal på barsel.

Vi gør os hele tiden klogere
Vores faglighed er høj, og vi arbejder godt og tæt sammen, både mono- og tværfagligt og på tværs af afsnittene på hospitalet. Vi dyrker vores nysgerrighed og undrer os sammen, så vi hele tiden understøtter den faglige udvikling og kvalitet. Derfor arbejder vi løbende med at sikre, at ny viden bliver en del af vores faglige referenceramme og daglige praksis. Vi arbejder året rundt med de grundlæggende elementer i en professionel pleje, der er funderet i respekt for og accept af patienternes ønsker.

Vores patienter er komplekse og har ofte flere diagnoser. Vi har både akutte patienter, patienter med accelererende forløb; så er du nyuddannet sygeplejerske, får du en dyb og bred ballast med på vejen i dit karriereforløb

Hos os føler man sig aldrig alene som sygeplejerske
På Amager Hospital tager vi godt hånd om dig, og vi arbejder målrettet med introduktion- og kompetenceprogrammer for både nyuddannede og erfarne sygeplejersker.

Mange af vores sygeplejersker har enten været studerende eller arbejdet som timelønnede sygeplejestuderende hos os. Den nysgerrighed som studiet fordrer af jer, fordrer vi også. Det gør vi ved at understøtte jeres begyndelse som sygeplejerske gennem kurserne ”Ny i sygeplejen” og ”Godt på vej”. Vi tilbyder også løbende undervisning i afdelingen, ”Bed-side dage” med vores kliniske udviklingssygeplejersker og årlige simulationstræningssessions med fokus på bl.a. klinisk beslutning.

På Amager hospital har vi længe haft beskrevet de kvalifikationer, som man forventes at udvikle (kvalifikationskort) og lige nu er vi ved at implementere den kompetencemodel, som rulles ud på hele AMH-HVH. Begge nogle meget fine redskaber til at sikre gennemsigtighed og forventningsafstemning når man er ny i faget.

Vores forventninger til dig
Uanset om du er nyuddannet eller erfaren sygeplejerske forventer vi, at du:

  • er nysgerrig, reflekterende og sætter din faglighed i højsæde
  • har lyst til at understøtte de gode patientforløb
  • har stor interesse for den komplekse medicinske patient
  • bidrager med faglige perspektiver og en god holdånd i vores personalegruppe.

Vi tilbyder fuld tid eller en timebrøk efter dit ønske, så dit arbejds- og privatliv kan hænge sammen. Vi arbejder hver anden eller hver tredje weekend afhængig af dine ønsker. Vi kan både tilbyde blandede vagter eller fast aften- eller nattevagt.

Besøg os og få et indtryk af os inden du søger
Vi er meget stolte af vores afsnit, og du er velkommen til at kigge forbi til en kop kaffe, inden du søger. Ring eller skriv til afdelingssygeplejerske Lars Ravn for at høre mere om jobbet eller aftale et besøg.

Telefon: 2464 0318 eller mail: Lars.ravn@regionh.dk

Selvom du ikke er færdiguddannet, må du gerne kontakte os eller sende en ansøgning.

Ansøgningsfrist: 1 januar kl. 24

Ansættelsessamtaler:  afholdes løbende, men senest onsdag den 27. januar 2021.