Jobbet "Driftssupervisor i 2-årig stilling til Region Syddanmarks AMK-Vagtcentral i Oden-se." er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Lille Tornbjerg Vej 30, 5220 Odense SØ

Dit næste skridt

Har du lyst til et afvekslende arbejde med fart på og nye udfordringer hver dag?

Så er et arbejdet på AMK Vagtcentralen i Odense måske noget for dig.

Et udfordrende og afvekslende arbejde, med særlig fokus på Covid19 opgaver

For tiden har AMK Vagtcentralen mange ekstra opgaver med besvarelse af opkald og henvendelser fra borgere i forbindelse med Covid19-test samt koordinering af disse. Opgaverne løses som en del af den tekniske disponering.

For at skabe en god kobling mellem de velkendte disponeringsopgaver af ambulance, akutlægebiler m.v. søges en driftssupervisor, der kan være bindeled mellem Covid19-opgaverne og de øvrige opgaver under den tekniske disponering.

Du vil referere til funktionslederen for de tekniske disponenter, og skal sammen med din leder, Den præhospitale sekretærfunktion og vagtcentralchefen samle trådene for alle Covid19 opgaver og binde dem sammen med øvrige drifts- og administrative opgaver.

Dine arbejdsopgaver vil hovedsagligt består af følgende:

 • Sammen med funktionslederen lave vagtplanlægning for Covid19-ansatte, Den præhospitale sekretærfunktion og de tekniske disponenter, der arbejder på tværs af funktioner
 • Lave arbejds- og opgavefordeling for de enkelte dage i relation til Covid19
 • Være med til at implementere nye retningslinjer for Covid19-arbejdet og sikre, at eksisterende retningslinjer og vejledninger bliver fulgt
 • Opdatere diverse materiale til opgaven
 • Indgå i udførsel af arbejdet med at modtage opkald fra læger og sygehuse m.v. om transport samt fra borgere vedr. Covid19, ved spidsbelastning og fravær
 • Deltage i koordineringen og afgivelse af prøvesvar m.v. når situationen tilsiger det
 • Sammen med funktionslederen følge op på målopfyldelse for disponeringen af ambulancer m.v., samt opfølgning på procedurer i forbindelse med sikring af datakvaliteten
 • Være det tekniske bindeled mellem medarbejderne og IT ved brugeroprettelser og mindre tekniske problemer
 • Øvrige ad hoc-opgaver i relation til den tekniske disponering og Covid19 situationen.

Som person skal du kunne trives i et uformelt og afslappet miljø, med en humoristisk og let omgangstone.

Ansvar, service og samarbejde

 • AMK Vagtcentralen værdsætter en bred erfaring, samt at du kan modtage og aflevere et klart budskab i skrift og tale.
 • Det er afgørende, at du har evnen til at samarbejde, og i en til tider hektisk hverdag, kunne tage selvstændige beslutninger og løse opgaver i et tæt samarbejde med dine kolleger.

Din baggrund og kompetencer

 • Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring med logistik eller call-center.
 • Du befinder dig godt med at tage beslutninger, uden du nødvendigvis har været leder.
 • Du har en tydelig og klar telefon- og radiostemme.
 • Du kan begå dig mundtligt i tysk og engelsk på folkeskoleniveau.

Uddannelse

AMK Vagtcentralen sørger for den nødvendige oplæring.

Arbejdstider

Der er tale om en fuldtidsstilling, hvor du møder alle ugens hverdage fra 08.00-15.30 undtagen onsdag, hvor du møder fra 08.00-15.00.

Arbejdssted

Din arbejdsplads ligger på Lille Tornbjerg Vej 30, 5220 Odense SØ. Her har AMK Vagtcentralen et lokalefællesskab med Ambulance Syds administration.

Løn

I henhold til Overenskomst for Vagtcentralpersonale indgået mellem Danske Regioner (RLTN) og bl.a. HK, samt til de indgåede lokalaftaler.

Tiltrædelse og varighed

1. januar 2021 eller efter aftale for den rette kandidat. Stillingen er til udgangen af 2022 med mulighed for forlængelse hvis Covid19-opgaven gør det nødvendigt. Såfremt Covid19-opgaver forsvinder før ansættelsesforholdet udløber vil du indgå i den tekniske disponering med dine opnåede kvalifikationer og evt. oplæring som disponent.

Kontakt os gerne

Ved spørgsmål til stillingen kan Kim Pedersen, funktionsleder for den tekniske disponering, kontaktes på tlf. 61 77 48 76 eller mail: kpe@rsyd.dk

Ansøgningsfrist er d. 1. december 2020.

Samtaler forventes afholdt fredag d. 4. december 2020.