Jobbet "Sygeplejerske - OPUS-behandler til distriktspsykiatrierne i Holbæk, Kalundborg og Nykøbing Sj. (Distrikt Nord)" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Rosenvænget 15 A, 4300 Holbæk

Dit næste skridt

 

Vi søger 1-2 sygeplejersker som OPUS-behandler til Psykiatrien Vest, Distrikt Nord, 37 timer pr. uge. Tiltrædelse 01.02.21.

Siden 2008 er behandlingen af debuterende psykoser for målgruppen 18–35 årige udviklet og implementeret i Region Sjælland. OPUS-behandleren har ca. 14 patienter og står sammen med den behandlingsansvarlige læge for, at tilrettelægge et ca. toårigt udrednings- og behandlingstilbud til den enkelte patient. OPUS-behandleren har desuden et samarbejde med Kompetencecenter for debuterende psykose i forhold til specifik uddannelse, kompetenceudvikling og supervision.

Distrikt Nord har i øjeblikket fokus på at optimere det tværfaglige samarbejde i vores tre distriktspsykiatrier, og vi har et ønske om at etablere et OPUS team med 5-6 sygeplejersker, psykolog, specialpsykolog og læge. Vi er i øjeblikket en OPUS sygeplejerske i hver af vores tre distriktspsykiatrier samt en OPUS sygeplejerske som dækker Distrikt Nord. Vi bliver nu opnormeret med 1-2 sygeplejersker, som skal varetage behandlingen af patienter på tværs af de tre distriktspsykiatrier, og skal derfor have fremmøde både i Holbæk, Kalundborg og Nykøbing Sjælland.

Vi søger en OPUS-behandler, sygeplejerske

 • Med bred psykiatrisk erfaring, herunder erfaring med pårørende arbejde, samt evt. erfaring fra B/U
 • Gerne med specialuddannelse i psykiatri
 • Gerne med uddannelse, og/eller erfaring med kognitiv teori og metode
 • Gerne med erfaring i at arbejde med grupper
 • Som selvstændigt kan planlægge og strukturere sit arbejde
 • Som besidder gode samarbejdsevner og er motiveret til aktivt at udvikle sygeplejen og distriktspsykiatriens læringsmiljø
 • Som forstår betydningen af aktivt at medinddrage patienten, de pårørende og øvrige relevante samarbejdspartnere i behandlingen
 • Som forholder sig reflekterende til egen og kollegaers praksis
 • Med forståelse for vigtigheden af sygeplejedokumentation, og gerne erfaring med at arbejde i Sundhedsplatformen

Vi tilbyder en arbejdsplads

 • Med en dynamisk og engageret personalegruppe
 • Hvor supervision, trivsel og et godt arbejdsmiljø prioriteres højt
 • Med gode muligheder for faglig udvikling, kollegial sparring og tværfaglige konferencer
 • Høj grad af selvstændighed og mulighed for at være med til at tilrettelægge sin hverdag
 • Med plads til forskelligheder og ”højt til loftet”
 • Med en recovery orienteret tilgang
 • Med tilfredse patienter

Distrikt Nord modtager borgere over 18 år fra Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner til ambulant psykiatrisk behandling. Vi har aktuelt ca. 1.000 patienter. Personalegruppen er sammensat af sygeplejersker, specialsygeplejersker, læger, speciallæger, psykologer, specialpsykologer, PEER medarbejder og sekretærer. Vi er aktuelt i gang med at rekruttere socialrådgivere, hvorfor der også bliver mulighed for samarbejde med denne faggruppe.
Vores organisation står overfor nye udfordringer i forbindelse med implementering af F-ACT teams. Gruppen af OPUS behandlere er ikke inkluderet i F-ACT teams, men vil være en del af den nye struktur.

Du er meget velkommen til at komme på et uforpligtende besøg, eller ringe og høre nærmere om stillingen hos afdelingssygeplejerske Katrine Agnete Runge. Der kan indhentes stillings- og funktionsbeskrivelse for stillingen.

Samtaler 14. december 2020

Du bliver en del af Psykiatrien Vest:
Et hospital i udvikling med ca. 430 ansatte og hovedfunktioner for voksne over 17 år inden for akutmodtagelse, døgn-, og ambulante funktioner. Psykiatrien Vest har specialfunktioner inden for behandling af affektive tilstande, traumatiserede flygtninge, PTSD og oligofreni. Vi er ved at etablere en Steno-diabetes-psykiatrienhed og har partnerskabsaftaler med Holbæk og Slagelse sygehuse. Vi har egen forskningsenhed med en professor i psykoterapi og flere ph.d. studerende. Derudover indgår vi i en del projekter, der skal sikre tættere samarbejde med vores kommuner. Vi arbejder målrettet med at få nedbragt anvendelsen af tvang. Vores ønske er en psykiatri med fokus på recovery, inddragelse af patienter og netværk, faglighed, etik, uddannelse og arbejdsmiljø.

Indhentelse af referencer og straffeattest indgår som en fast procedure i forbindelse med besættelse af stillingen. Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst. Psykiatrien i Region Sjælland indhenter (§22) straffeattest ved alle ny ansættelser.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.