Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Valdemar Hansens Vej 13, 2600 Glostrup

PhD-studerende til projekt i Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme på Rigshospitalet-Glostrup

Vi søger en kandidat med en psykologfaglig baggrund til gennemførelse af et 3-årigt PhD projekt, som skal udføres på Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme på Rigshospitalet-Glostrup. Forventet start er 01-01-2021 eller snarest derefter.

Projektets baggrund

Kroniske lændesmerter er forbundet med gigantiske omkostninger og bærer alene 20% af det årlige sygefravær i Danmark. De direkte omkostninger til behandling udgør 5.4 MIA DKK årligt, men trods denne massive investering, så er omfanget af rygrelateret lidelse ikke faldet.

Et af de kirurgiske behandlingstilbud er en stivgørende lændeoperation, som udføres 4500 gange årligt, heraf 17% på privathospitaler. Det er velkendt, at flere risikofaktorer, f.eks dårlige psykosociale forhold og kognitiv smertekatastrofering, er associeret med et dårligt operationsresultat, men det passerer ofte ubemærket. Mest fordi lægen mangler et værktøj til at undersøge det.

Formål

Formålet med projektet er at identificere markører for behandlingseffekten af lumbal fusion, og hvor procedurerne kan etableres i en fremtidig miniature set-up forud for kirurgens stillingtagen til en eventuel operation. Sådan et værktøj vil være et nyttigt redskab til at bedre selektering af patienter til kirurgi.

Arbejdsopgaver

Vi vil inkludere 100 patienter med degenerativ rygsygdom, som skal gennemgå en operation med lumbal fusion, samt en rask kontrolgruppe. Vi vil gennemføre et kohorte studie med undersøgelse af, hvorvidt markører for hjernens funktion før operation kan anvendes til at forudsige, hvilke patienter, der vil have gavn af en stivgørende lændeoperation. Til formålet vil vi ved baseline anvende dynamiske hjernescanninger med fMRI og neurostimulation, samt selekterede kognitive tests, der løses både i og uden for skanneren. Vi vil også indsamle data fra spørgeskemaer vedrørende demografi, psykosociale forhold, personlighed og kognition. Kandidaten skal i et vist omfang også hjælpe med indsamling af biologisk materiale og vævsprøver, som f.eks kan anvendes til niveaubestemmelse af signalstoffer og inflammatoriske markører i bindevæv, blod og cerebrospinalvæske. Behandlingseffekten af operationen måles ved anvendelse af et spørgeskema ved baseline og 1 år efter operation.

Den succesfulde kandidat vil gennem dette PhD-studie opnå betydelig erfaring indenfor bl.a. projektstyring, tværfagligt samarbejde, rekruttering af forsøgspersoner, praktisk gennemførelse af strukturelle og dynamiske MRI-skanninger, som involverer interventioner (tasks, elektrostimulation og smertestimuli), testning af kognitive funktioner, indsamling og håndtering af biologisk materiale, avancerede dataanalyse-metoder samt præsentation og publicering af videnskabelige resultater.

Kandidaten vil blive indskrevet på Graduate Program in Neuroscience (https://neurograd.ku.dk/), Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Københavns Universitet. Vejledergruppen består af læger (herunder hovedvejleder), ingeniør/neuroscientist og en psykolog tilknyttet Københavns Universitet.

Arbejdssted: Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme, Rigshospitalet - Glostrup

Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme omfatter landets største rygkirurgiske funktion, som betjener både Region Hovedstaden og i et vist omfang Region Sjælland, og er desuden Region Hovedstadens eneste afdeling for led- og bindevævssygdomme. Afdelingen rummer tre lægelige specialer: ortopædkirurgi, neurokirurgi og reumatologi. Afdelingen er bygget op omkring tværfaglige patientforløb. Afdelingen består af et kirurgisk sengeafsnit, en reumatologisk udredningsenhed, et rygseminar, et inflammatorisk behandlingsambulatorium og et rygambulatorium, som er tværfagligt.
De forskellige patientforløb inddrager læger fra alle tre lægelige specialer, plejepersonale, fysioterapi, ergoterapi og andre tværgående afdelinger/professioner i tæt samarbejde med primærsektoren. Afdelingen har tradition for at være særdeles forskningsaktiv, specielt på det reumatologiske område, men den rygkirurgiske forskning er vokset i de senere år. Forskningsgrupperne har netop fået en samlet lokalisation, og den fysisk nære placering bidrager til et stærkt tværfagligt forskningsmiljø.

Samarbejdspartnere

Projektet vil blive udført i tæt samarbejde med Neurobiologisk Forskningsenhed (NRU) på Rigshospitalet, herunder vigtige elementer af dataindsamlingen. NRU er et forskningscenter med ca 45 forskere, som udfører translational neurovidenskabelig forskning i hjernens signalsystemer, funktionelle og strukturelle netværk med det formål at udvikle forebyggende, diagnostiske og behandlingsmæssige fremskridt. NRU anvender molekylær, strukturel og funktionel billeddannelse samt cellemodeller, dyr og humant hjernevæv til at afdække sygdomsmekanismer og risikomarkører samt til at undersøge lægemiddeleffekter og forudsige deres kliniske værdi. NRU har erfaring med at identificere biomarkører for og mekanismer bag neurologiske, neurokirurgiske og psykiatriske sygdomme, og dermed udvikle strategier for forebyggelse, diagnostik og nye behandlingsmetoder for bl.a. affektive forstyrrelser. NRU udgør et aktivt dynamisk forskningsmiljø fra forskellige faggrupper såsom læger, psykologer, ingeniører, humanbiologer, dataloger og biostatistikere. NRU har et bredt nationalt og internationalt samarbejde.

Projektet vil også have en PhD studerende med ingeniørfaglig baggrund tilknyttet. Derudover skal kandidaten også samarbejde med etablerede forskningsgrupper tilknyttet Rigshospitalet, Roskilde Universitetshospital og Cambridge University.

Kvalifikationer

Vi søger en dedikeret kandidat med en psykologfaglig baggrund og gode samarbejdsevner. Kandidater, som har dokumenteret erfaring som videnskabelig projektdeltager i klinisk og biomedicinsk forskning foretrækkes, og det er et krav at kandidaten har en 3-årig PhD plan. Derudover skal du have et solidt kendskab til psykologiske tests for kognitive funktioner - særligt vigtigt affektiv kognition – samt være vant med udførelsen af disse tests. Du skal have erfaring med rekruttering og håndtering af patienter med kronisk sygdom, så både patienter såvel som raske forsøgspatienter i kontrolgruppen oplever tryghed vedrørende deres deltagelse i forskningsprojektet. Du skal være flydende i både dansk og engelsk.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse pr. 01-01-2021 eller snarest muligt derefter. Løn er i henhold til gældende overenskomst. Dit arbejdssted vil være Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme (Rigshospitalet-Glostrup). Derudover må der påregnes dage på NRU (Rigshospitalet), f.eks til dataindsamling i særligt indrettede faciliteter beregnet til neuropsykologisk testning og hjernescanninger med MRI.

Ansøgningens indhold og deadline

Afdelingen ønsker at reflektere diversiteten i samfundet, og vi opfordrer alle kvalificerede kandidater til at søge uanset personlig baggrund.

Send din ansøgning via linket herunder senest fredag 04-12-2020 kl. 12:00. Samtaler vil finde sted den følgende uge. Ansøgningen skal indeholde et følgebrev, et CV og eksamenspapirer (karakterudskrift/kandidatbevis) og kan derudover også indeholde en liste med publikationer samt relevante anbefalinger.

Henvendelse for yderligere information

Yderligere information om afdelingen og samarbejdspartner kan findes på:

 1. https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/hovedorto/rygkirurgi-led-og-bindevaevssygdomme/Sider/default.aspx
 2. https://nru.dk/

Hvis du har konkrete spørgsmål til projektet, kan du kontakte afdelingslæge Louise Møller Jørgensen (email: louise.moeller.joergensen@regionh.dk eller tlf 38630247)

 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Glostrup
 • Kontaktperson
  Nina Beier
  nina.beier.01@regionh.dk
 • Adresse
  Valdemar Hansens Vej 13, 2600 Glostrup
 • Stillingstyper
  Psykolog med specialfunktion
 • Ansættelsesform
  Projektansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-01-2021
 • Regionens jobnr.
  228072
 • Quick-nr.
  400314
 • Ansøgningsfrist
  04-12-2020


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Glostrup
 • Adresse
  Valdemar Hansens Vej 13, 2600 Glostrup
 • Kontaktperson
  Nina Beier
  nina.beier.01@regionh.dk
 • Stillingstyper
  Psykolog med specialfunktion
 • Ansættelsesform
  Projektansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-01-2021
 • Regionens jobnr.
  228072
 • Quick-nr.
  400314
 • Ansøgningsfrist
  04-12-2020

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "PhD-studerende til projekt i Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme på Rigshospitalet-Glostrup"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.