Jobbet "MR-specialeansvarlig" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt

Din nye stilling som MR-specialeansvarlig for MR-teamet på Rigshospitalet Blegdamsvej, er nu ledig til besættelse pr. 1. marts 2021 eller efter aftale. Du skal være uddannet radiograf eller have anden relevant bagrund/uddannelse.

Som MR-specialeansvarlig på Rigshospitalet, Blegdamsvej, bliver du en del af et meget velfungerende MR-team på 42 radiografer, inklusiv 8 MR-superbrugere. Stillingen er som udgangspunkt vagtfri.

Som MR-specialeansvarlig vil du i samarbejde med overradiografen, MR-radiografer ,professor og radiologer, medvirke til at opretholde et højt MR-fagligt niveau i teamet. Jobbet vil indeholde opgaver indenfor sikring og udvikling af MR safety, anvendelse af den nyeste MR tekniske viden i forhold til nyindkøb af MR-udstyr og revision og udvikling af MR–protokoller. Den primære kontakt til Medikoteknisk afdeling og firmaer vil ligeledes være en del af opgaveporteføljen.

Du skal være teamplayer, have flair for teamwork på alle niveauer, med højtspecialiserede kollegaer, som alle arbejder med patienten i centrum med fokus på kvalitet, i et tæt samarbejde med afsnittets øvrige faggrupper og samarbejdspartnere.

Som vores nye MR-specialeansvarlige er du en moderne, visionær, udviklingsorienteret, innovativ og dialogorienteret radiograf/har anden relevant baggrund, der har/er:

 • Autorisation som radiograf/anden relevant baggrund
 • MR-fagligt velfunderet med en lang og gerne bred erfaring inden for MR-feltet
 • Motiveret for at gennemgå et uddannelsesforløb med fokus på MR, hvis du ikke har et i forvejen
 • Med til at vedholde et godt arbejdsmiljø både i MR-temaet, men i høj grad også på tværs af teams
 • Humoristisk og har gennemslagskraft, der kan fastholde og inspirere dine kollegaer
 • Udvise pædagogiske evner, og brænder for at undervise
 • Personlig robusthed - konfliktløser
 • Interesseret i en fortsat udvikling og udbygning af det eksisterende gode tværfaglige samarbejde i afdelingen og på tværs af sygehuse i tæt samarbejde med den MR ansvarlige overradiograf
 • Evne til at skabe tillid, åbenhed og loyalitet
 • Fleksibel og positiv
 • Har gode samarbejdsevner
 • Kan arbejde selvstændigt

Afdelingen er bestykket med 12 MR-skannere. Heraf er 8 stk. 1,5 T og 4stk. 3T MR-skannere. De er fordelt på 2 matrikler og er af fabrikaterne GE og Siemens.

Vi er en afdeling og et MR-team i konstant udvikling og med mange samarbejdspartnere. Vi har et samarbejde med Kardiologisk afdeling omkring hjerte MR og pacemakerpatienter. I september åbnede Rigshospitalets Nordfløj og med det også en ny og enestående mulighed for at inkorporere nye tværfaglige samarbejder omkring vores patienter. Her skal nævnes vores nye peroperative MR scanner, som danner baggrund for et interessant set up med Neurologisk afdeling og anæstesiologisk afdeling omkring udvikling og implementering af nye behandlings- og operationsteknikker i neurologisk regi.

Organisatorisk er Chefradiografen nærmeste leder.

Der drives et større antal forskningsprojekter med forskellige eksterne og interne samarbejdspartnere og nye er under konstant udvikling.

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst.

Hør gerne mere om os ved henvendelse til Chefradiograf Johnny Madelung tlf. nr. 3545 1666 eller Overradiograf Susanne Stampe tlf. nr. 3545 8592.

Ansøgningen skal være afdelingen i hænde senest 15. januar inden kl. 12.00.

Samtaler forventes afholdt tirsdag den 19. januar mellem kl. 08.00-12.00.