Region Nordjylland

Kirurgi: Læger

Bispensgade 37, 9800 Hjørring

Specialeansvarlig overlæge inden for herniekirurgi

Har du lyst til at prøve kræfter med lægelig ledelse, og har du erfaring inden for området, så søg stillingen som specialeansvarlig overlæge indenfor hernieområdet ved Kirurgisk Afdeling, Regionshospital Nordjylland.
Vi ønsker en specialeansvarlig overlæge, der har visioner for området og som vil bidrage til udvikling af såvel patientforløb, arbejdsgange, medarbejdere som specialet i det hele taget – herunder ikke mindst opbygning af et Herniecenter Nord.


Om jobbet
Den specialeansvarlige overlæge forestår den faglige ledelse inden for herniekirurgien, og er i samarbejde med afdelingsledelsen ansvarlig for at definere og udvikle områdets profil, herunder ikke mindst at etablere et Herniecenter Nord på tværs af regionens hospitaler – i et tæt samarbejde med Kirurgisk Afdeling ved Aalborg Universitetshospital.
Du er sammen med afdelingsledelsen medansvarlig for afdelingens samlede drift og målopfyldelse.
Du skal – sammen med de øvrige herniekirurgiske speciallæger – sikre den fortsatte faglige udvikling af både læger og plejepersonale, herunder udbygge en tværfaglig teamtankegang i samarbejdet.
Med specialeansvaret følger en forventning om, at der arbejdes evidensbaseret og forskningsrelateret med det formål at sikre den fortsatte udvikling og kvalitet af patientforløbene og behandlingen, herunder endvidere sikre indberetning til Herniedatabasen.
Du er ansvarlig for at sikre udarbejdelse af kliniske retningslinjer og instrukser.
Som specialeansvarlig har du ansvaret for afvikling og udbygning af herniekonferencer på tværs af regionens hospitaler.

Du kommer til en travl afdeling, der prioriterer et godt arbejdsmiljø, hvilket du forventes at bidrage til via samarbejde, inddragelse og uddelegering.
Du deltager i afdelingens kliniske funktioner og forventes at tage del i undervisning af yngre læger, plejepersonale og samarbejdspartnere.
Til daglig vil du indgå i driften i Kirurgisk Afdeling med hovedvægt på funktioner inden for hernieområdet, herunder såvel operativ aktivitet som ambulatoriedrift og stuegangsfunktion på afdeling 108.
Du vil referere til den ledende overlæge i Kirurgisk Afdeling.
Der vil i gennemsnit afsættes ½ dag pr. uge til administrativt arbejde.

Vi forventer, at du er speciallæge i kirurgi og har erfaring inden for herniekirurgien.
Det er essentielt, at du er eksponent for en høj faglighed og evner det tværfaglige samarbejde med såvel plejepersonale som lægesekretærer.
Du har lysten til at undervise såvel studerende som yngre læger og plejepersonale.

Vi vil prioritere ansøgere med interesse for optimering af patientforløb, lyst til udviklingsopgaver og undervisning samt gode kommunikative evner.
Vi prioriterer ligeledes gode tværfaglige samarbejdsevner, fleksibilitet og arbejdsglæde.

Hvor skal du arbejde
Regionhospitalet Nordjylland står for behandling og pleje af høj faglig kvalitet til borgerne i den nordlige del af Region Nordjylland. 
 
Regionshospitalet Nordjylland vægter udover faglig kvalitet, også et godt samarbejds- og arbejdsmiljø, og så er vi kendt for, at der er højt til loftet.
Vi prioriterer uddannelse og vægter et aktivt forskningsmiljø med Center for Klinisk Forskning i spidsen.
 
Kirurgisk Afdeling udreder og behandler blandt andet patienter med colonlidelser, thoraxtraumer, abscesser, gastroenterale blødninger, pancreaslidelser, galdevejslidelser og hernier.
Kirurgisk Afdeling har et årligt aktivitetsniveau på 5000 akutte indlæggelser, 600 hernieoperationer, over 300 galdeoperationer, 200 colonoperationer og over 7000 endoskopier.

Kirurgisk Afdeling er geografisk placeret på 2 matrikler, henholdsvis Hjørring og Frederikshavn:
 • I Hjørring er der døgndækket kirurgi, hvor vi varetager akutkirurgi, colonkirurgi, øvre benign gastrointestinal kirurgi, herniekirurgi, galdevejskirurgi inklusiv ERCP og endoskopi.
 • I Frederikshavn er der endoskopi (screening og pakkeforløb).
Den kirurgiske lægestab er normeret til i alt 14 overlæger inkl. 1 ledende overlæge, 8 afdelingslæger samt 15 uddannelsessøgende læger.
Nærmeste eksterne samarbejdspartner er Aalborg Universitetshospital, hvortil visse cancerforløb overgår. Samarbejdet dækker desuden akutte patienter. Der er to fælles specialiststillinger og fælles hoveduddannelsesforløb.

Det praktiske
Vilkår:
Ansættelse som overlæge sker efter ”Overenskomst for overlæger” indgået mellem FAS og Danske Regioner.

Ansøgning:
Ansøgeren vil blive bedømt efter de 7 lægeroller.

 

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til 580.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er 15.000 medarbejdere om opgaven, heraf 90 % inden for sundhed. Vi vil skabe et godt liv for alle nordjyske borgere og et sammenhængende Nordjylland. Vi gør digital kontakt med sundhedsvæsnet til et nemt og naturligt valg for nordjyderne. Læs mere om regionen på www.rn.dk.
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospital Nordjylland
 • Kontaktperson
  Marianne Sønderkær
  marso@rn.dk
  41165613
 • Adresse
  Bispensgade 37, 9800 Hjørring
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Kirurgi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-03-2021
 • Regionens jobnr.
  9079
 • Quick-nr.
  400397
 • Ansøgningsfrist
  07-12-2020


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospital Nordjylland
 • Adresse
  Bispensgade 37, 9800 Hjørring
 • Kontaktperson
  Marianne Sønderkær
  marso@rn.dk
  41165613
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Kirurgi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-03-2021
 • Regionens jobnr.
  9079
 • Quick-nr.
  400397
 • Ansøgningsfrist
  07-12-2020

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Specialeansvarlig overlæge inden for herniekirurgi"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.