Jobbet "Sygeplejerske til spændende stilling i Afsnit for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme i mave-tarm og urinveje" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt

Juliane Marie Centret

Afsnit for indlagte børn og unge med kirurgiske sygdomme i mave-tarm og urinveje søger pr. 1. februar 2021 én sygeplejerske til en fast stilling og én sygeplejerske til et års barselsvikariat. Stillingerne er på 32 timer ugentligt i skiftende vagter. Der er weekendvagt hver tredje weekend og du tilknyttes et fast weekendrul.

Afsnittet varetager plejen og behandlingen af børn fra 0-16 år. Afsnittes speciale er mangfoldigt men hovedfunktionen er børn født med misdannelser i nyre-urinveje, i tarmsystemet og i kønsorganerne. Vi følger derfor langt størsteparten af børnene fra de er nyfødte til de fylder 16 år. Vi er et afsnit med 13 sengepladser og indlæggelserne spænder fra 1 dag til 1 år. I forbindelse med sengeafsnittet har vi et mindre daghospital som er åbent i hverdagene fra 7.00-16.00. Derudover har vi akut modtagefunktion samt et stort ambulatorium.
Som sygeplejerske i afsnit for indlagte børn og unge med kirurgiske sygdomme i mave-tarm og urinveje, oplæres du til alle funktioner og vil også efter endt oplæring have vagt i både sengeafsnit, i daghospitalet og i ambulatoriet.

Vi arbejder ud fra værdien om patient og familie integreret pleje og tager professionelt hånd om hver enkelt patient og familie og har ambitionen om at skabe de bedst mulige patientforløb med udgangspunkt i den enkelte patient og families behov og ressourcer.  

Til dagligt arbejder vi i monofaglige teams. Teamet reflekterer over de sygeplejefaglige udfordringer som identificeres samt hvordan hjælper vi hinanden, og hvilke observationer der er relevante tværfagligt at snakke om til vores morgenkonference. Hensigten med teamarbejdet er at skabe større tryghed samt bedre rammerne for læring og udvikling af vores kompetencer.

Den kirurgiske sygepleje retter sig mod at skulle håndtere sygeplejeopgaver som har en kompleksitet der kræver en stærk tværfaglig indsats. Der er patienter som er kroniske og opereres flere gange igennem deres opvækst og andre forløb er kortvarige og kontakten til barnet og familien strækker sig blot over nogle enkelte timer til et par dage.

Fælles for alle patientforløbene i afsnittet er en stærk og tæt tværfaglig samarbejdskultur med kirurger, sekretærer, pædagoger, diætister, Børnesmerteenheden og andre samarbejdspartnere.

Din oplæring vil tage udgangspunkt i de sygeplejefaglige opgaver der relaterer sig til afsnittes specialer og du vil over tid blive oplært i alle specialerne i afsnittet. Du skal derfor være indstillet på, at der er mange forskellige spændende sygeplejefaglige opgaver at lære og en høj grad af kompetenceudvikling som du vil blive en del af.

Det vil være en fordel, at du har erfaring indenfor et af ovenstående specialer, eller tidligere har arbejdet på en pædiatrisk afdeling. Din introduktion og oplæring vil naturligvis tage højde for dine tidligere erfaringer og skabe grundlag for en vedblivende faglig kompetenceudvikling. Selve introduktion og oplæring i afsnittet foregår ved sygeplejementorer.

Hvis du har yderligere spørgsmål til afdelingen eller stillingen, er du velkommen til at sende en maile til afdelingssygeplejerske Maria Simmelkjær maria.simmelkjaer@regionh.dk

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.

Ansøgningsfrist er torsdag den 10. december 2020 kl. 12.00. Samtaler afholdes i uge 51.

Stillinger i Juliane Marie Centret er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har blank børneattest. Centret indhenter børneattesten hos Rigspolitiet, efter samtykke fra ansøger.

Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.

Rigshospitalet er en del af Region Hovedstaden.