Jobbet "Klinisk sygeplejespecialist til Intensivt døgnafsnit for unge, B104 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 30, 2400 Købehavn NV

Dit næste skridt

Vil du sammen med os, gøre en forskel for psykisk sårbare unge med behov for intensiv behandling i et beskyttet og lukket miljø?

Velkommen indenfor hos B104
Vi er en tværfaglig gruppe bestående af sygeplejersker, pædagoger, social-og sundhedsassistenter, en ergoterapeut, læger, psykologer og en socialrådgiver. Vi har desuden tilknyttet en lille skole til afsnittet, hvor der er 3 lærere, som er en aktiv del af undersøgelse, behandling og miljøterapi.

På B104 modtager og hjælper vi unge med forskellige psykiatriske problemstillinger, som i en periode har behov for intensiv behandling i et beskyttet, intensivt miljø. Vi har plads til 8 unge i alderen 14-18 år, og har regionens speciale funktion i affektive sindslidelser.

Afsnitsledelsen består af en afdelingssygeplejerske og en overlæge, og vi er organiseret i 2 teams, med 4 patienter i hvert team.

Vi arbejder systematisk med undersøgelse, behandlings- og patientplaner ud fra miljøterapeutiske principper og kontaktpersonsordning. Miljøterapien, der tager udgangspunkt i D.A.T. inspireret tilgang, tilrettelægges i forhold til hele gruppen af unge, samt individuelt ud fra den enkelte unges ressourcer og behov.

Centeret arbejder recovery-orienteret med fokus på og styrkelse af familieinddragelse, og vi arbejder aktivt med forbedringskultur, herunder Lean modellen.

I efteråret 2021 skal BUC opstarte Regionens store Kognitiv Adfærd Terapi (KAT) implementering.

Arbejdsmiljø, kultur og værdier
På B104 lægger vi stor vægt på åbenhed og trivsel. Vi har indført faste arbejdsmiljømøder og har trivsel som et fast punkt på vores personalemøder. Vi prioriterer sikkerhed højt og arbejder aktivt for at skabe et sikkert miljø for såvel de unge patienter som personalet.

Vi har til hver en tid fokus på mindstemiddelprincippet i behandlingen af de unge og arbejder med SafeWards. Vi vægter arbejdsmiljøet højt og arbejder struktureret med løbende trivselsmålinger og handleplaner, som drøftes på vores ugentlige forbedringsmøder.

Hvilke arbejdsopgaver vil du få?
I samarbejde med afdelingssygeplejersken, skal du sikre udvikling af den kliniske sygeplejepraksis og højne den kliniske sygepleje. Det sker gennem udvikling af personalets praktiske og teoretiske kompe­tencer, samt gennem udvikling af miljø­terapi, imple­mentering og udvikling af nye initiativer, samt identificerer undervisnings- og læringsbehov.

Desuden skal du arrangere og selv undervise personalet teoretisk samt varetage sidemandsoplæring.

Du varetager udarbejdelse af skriftlige formålsbeskrivelser og procedurebeskrivelser, og er tovholder på vores temadage.

Derudover er opgaverne, at:

 • Udvise klinisk ekspertise ift. nærmere definerede patientkategorier og/eller patientforløb
 • Deltage i komplekse patientforløb i afsnittet
 • Medvirke til at sikre og udvikle kvaliteten af dokumentation og evaluering af den kliniske sygepleje
 • Identificere og analysere kliniske problemstillinger med henblik på udøvelse af kundskabs- og forskningsbaseret praksis
 • Initiere, vejlede og indgå i kvalitets- udviklings- og forbedringsarbejdet
 • Tilrettelægge monitorering af den sygeplejefaglige kvalitet, og komme med forslag til udviklingstiltag
 • Medvirke til udvikling af sygeplejegruppes teoretiske og kliniske kompetencer
 • Fungere som faglig ekspert for sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt pædagoger i klinikken med henblik på udvikling af sygeplejen/miljøterapien, og udøvelse af professionel og kundskabs- og forskningsbaseret praksis
 • Opsøge, vurdere og formidle forskningsresultater samt initiere implementering i klinisk praksis
 • Vurdere og implementere kliniske vejledninger og retningslinjer

Hvad tilbyder vi?

 • En meget høj grad af indflydelse på eget arbejdsopgaver
 • Samarbejde med afdelingssygeplejersken om relevante opgaver
 • Personlig og faglig udvikling på baggrund af eget felt
 • Et individuelt tilrettelagt introduktionsforløb
 • Fast supervision i afsnittet
 • Et center, der arbejder systematisk og målrettet med driftsmålsstyring og forbedringsledelse
 • Fagligt engagerede kollegaer med et godt sammenhold

Hvem er du?

 • Du har minimum 5 års klinisk erfaring inden for det psykiatriske område
 • Du har uddannelse som sygeplejerske, suppleret med en relevant kandidat- eller masteruddannelse
 • Du har undervisningskompetencer, samt høje pædagogiske kompetencer, og kan implementere tiltag i afsnittet i samarbejde med ledelsen
 • Du kan udarbejde kompetenceforløb for personalet, og mentorforløb sammen med den assisterende afdelingssygeplejerske for nyansatte i afsnittet
 • Du er rollemodel for dine kollegaer, og engagerer dig i den daglige drift
 • Du bidrager aktivt og til at fremme et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø i afdelingen

Ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer i primært i dagvagt. Aftenvagt samt weekendarbejde kan forekomme.

Stillingen er til besættelse pr. 1. februar 2021 eller efter aftale.

Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst. Der er tillæg for funktionen på intensivt (lukket) afsnit.

Som ansat på BUC hjælper man i vagtberedskabet på alle børne-unge afsnit i tilfælde af personalemangel.

I henhold til lovkrav skal der ved eventuel ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Bispebjerg forevises ren børneattest. Centeret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøger, der indstilles til ansættelse.

Ansøgningsprocedure
Synes du at ovenstående lyder interessant, så er vi meget interesseret i at høre fra dig.

Vil du høre nærmere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Mikkel Hemmje på 38 64 10 61.

Søg via link senest den 16. december 2020, kl. 12.00. 
Du bedes uploade CV og relevante dokumenter sammen med din ansøgning.

Vi forventer at afholde samtaler den 17. december 2020.

Der indhentes efter aftale med ansøger altid referencer inden endelig beslutning om ansættelse.

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center varetager udredning og behandling af psykisk syge børn og unge i alderen 0-17 år fra hele Region Hovedstaden. Centret har basisfunktioner, regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner. Der er ca. 650 ansatte, 79 døgnpladser og ca. 5000 nye henvisninger årligt. Centret er opdelt i 3 afdelinger: Bispebjerg, Glostrup og Hillerød.

Læs mere om centret på: www.buc-regionh.dk

Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på  "Job i Psykiatrien".