Jobbet "AMBULATORIESYGEPLEJERSKE TIL AFFEKTIVT OMRÅDE" er udløbet

Region Nordjylland

Afdeling for Psykose

Hjørringvej 180, 9700 Brønderslev

Dit næste skridt
Da en af ambulatoriets faste sygeplejersker får ny funktion i kommende behandlingstilbud til patienter med traumer, søger vi en ny kollega til affektivt team i Psykiatrisk Ambulatorium Midtvendsyssel.
Stillingen er på 37t/uge og med start d. 1/2 2021.
Psykiatrisk Ambulatorium Midtvendsyssel arbejder specialiseret i to spor inden for henholdsvis det psykotiske - og det affektive område. Ambulatoriet er beliggende på Brønderslev Psykiatriske Sygehus og har træffesteder tillige i Hjørring og i Brovst.
Fra årsskiftet behandles desuden patienter på oligofreniområdet på hovedfunktionsniveau i Ambulatoriet
De fleste patienter møder til udredning, undersøgelser og behandling i ambulatoriet. Der kan forekomme enkelte hjemmebesøg. Optageområdet omfatter Hjørring, Brønderslev og Jammerbugt Kommuner.
Som ambulatoriesygeplejerske har du, i samarbejde med de øvrige faggrupper i teamet. ansvaret for at tilrettelægge individuelle patientforløb for de patienter, som du er sundhedsfaglig kontaktperson for.
Dette indebærer relationsarbejde, at planlægge, formidle, koordinere og udføre ambulant psykiatrisk behandling med pakkeforløb som rammen.
Ambulatoriet har et tæt samarbejde med pårørende, praktiserende læger, samarbejdspartnere i kommunerne og sengeafsnittene i Klinik Psykiatri Nord.
Du indgår i et tværfagligt team bestående af sygeplejersker, læger, lægesekretærer,
psykologer og socialrådgiver.
Ambulatoriet har funktion som klinisk uddannelsessted for sygeplejestuderende.

Dine arbejdsopgaver i ambulatoriet:
Individuelle samtaler
Gruppebehandling
Psykoedukationsforløb - tværfagligt tilbud til patienter og pårørende
Medansvar for udarbejdelse af behandlingsplaner og epikriser
Medvirke i tværfaglige og sygeplejefaglige udviklingsopgaver
Sammen med øvrige ambulatoriesygeplejersker at indgå i et satspuljeprojekt, hvor allerede kendte patienter tilbydes subakutte samtaler indenfor 24 timer på hverdage.
Anvende sygeplejefaglige assesments herunder kramscreening
 
Vi søger en sygeplejerske:
Med psykiatrisk erfaring, gerne fra et ambulatorium
Med en imødekommende væremåde som indbyder til og kan arbejde patient- og pårørende inddragende i rammen af ”patientens team” og PRO
Der kan indgå i opgaven som daglig vejleder for sygeplejestuderende
Som arbejder målrettet og struktureret med planlægning, udøvelse og
dokumentation af den psykiatriske sygepleje
Som vil bidrage til et udviklende fagligt og kollegialt fællesskab
Som er engageret og motiveret for faglige refleksioner
Som har evnen til selvledelse og kan træffe selvstændige beslutninger i en
hverdag med højt patientflow, skiftende politiske dagsordener og omskiftelige
arbejdsvilkår
Gerne med specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje, eller indstillet på
at tage enten specialuddannelsen eller anden relevant efteruddannelse
 
Hvad kan vi tilbyde:
Et målrettet arbejdsfællesskab med høj faglighed og fokus på kerneopgaven
Tilrettelagt introduktion og mentorordning
Fagligt dygtige kolleger som arbejder seriøst med at udvikle samarbejdet med vore patienter
Supervision og undervisning i specialet
Et fagområde og et ambulatorium i udvikling
Et arbejde tilrettelagt i dagtimerne på hverdage
Et godt arbejdsmiljø med høj prioritet
  
For yderligere information, er du velkommen til at kontakte ambulatorieleder Karin Bergh-Hanssen, på kabh@rn.dk  eller tlf 97 64 43 51/ mobil 20 49 05 20.
Ansættelsessamtaler forventes afviklet i uge 50.
Psykiatrien har vedtaget, at man før ansættelse i Psykiatrien skal give tilladelse til
indhentning af straffeattest.

Der er røgfrit arbejdsmiljø i Psykiatrien i Region Nordjylland

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til 580.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er 15.000 medarbejdere om opgaven, heraf 90 % inden for sundhed. Vi vil skabe et godt liv for alle nordjyske borgere og et sammenhængende Nordjylland. Vi gør digital kontakt med sundhedsvæsnet til et nemt og naturligt valg for nordjyderne. Læs mere om regionen på www.rn.dk.