Region Sjælland

Region Sjælland

Smedegade 16, 4000 Roskilde

Specialpsykolog på alment psykiatrisk afsnit Ø3, ved Psykiatrien Øst Roskilde

Til alment psykiatrisk sengeafsnit Ø3 søger vi en specialpsykolog 37 timer om ugen. Ø3 er et integreret sengeafsnit beliggende i Roskilde.

 

Vi søger en specialpsykolog, som har lyst til at indgå i det tværfaglige behandlingsarbejde.

Vi vægter udredning, tværfaglig indsats og inddragelse af pårørende. Vi arbejder med at nedbringe tvang og har netop indført nyt koncept for deeskalering ved konflikter.

 

 

Vores afsnit:

 

 • Integreret afsnit med plads til 13 patienter
 • Vores målsætning er at fremme patientens mestringsevne
 • Vi har succes med at arbejde målrettet med nedbringelse af tvang
 • Deeskalering og Peer to Peer er en del af vores hverdag
 • Høj patienttilfredshed målt på landsplan
 • Medarbejdergruppen er tværfaglig sammensat - alle med bred psykiatrisk erfaring.

 

Afsnit Ø3 varetager behandlingen og plejen af patienter, der er indlagt med psykiatriske lidelser som psykoser, depression og angst. Indlæggelsesforløbene afløses ofte af ambulante forløb.

 

Specialpsykologen refererer til afsnitsledelsen. I Psykiatrien Øst er der ansat 20 psykologer, heraf er 4 specialpsykologer og 5 SPU forløb. Der er gode muligheder for supervision.

 

Lidt om din kommende arbejdsplads

 

Ø3 Roskilde er en del af Psykiatrien Øst i Region Sjælland

 

Psykiatrien har i alt tre sengeafsnit og Psykiatrisk Akut Modtagelse i Roskilde. Der findes distriktspsykiatri i Greve-Køge og Roskilde, to psykiatriske klinikker der behandler ikke-psykotiske tilstande, regionsfunktioner for henholdsvis angst, personlighedsforstyrrelse, skizofreni og andre psykoser samt dobbeltdiagnoser. Hertil kommer tre klinikker for henholdsvis Shared Care, Liaison og Selvmordsforebyggelse samt Distriktspsykiatri for Ældre.

 

Vi er et Universitetssygehus. tæt på København, Vi er forskningsaktive bl.a. inden for områderne: Personlighedsforstyrrelser , ikke-psykotiske lidelser og debuterende psykoser (OPUS) samt Recovery. Forskningen foregår i samarbejde med den Psykiatriske Forskningsenhed.

 

Vi har fokus på evidens, kvalitetssikring og patientsikkerhed, og behandlingen er baseret på dialog og relationer i intensive behandlingsforløb. 

 

For at løse vores kerneopgave, vægter afsnit Ø3 faglighed og fokus på organisationens og arbejdsfællesskabets behov højt.

 

 

 

 

Arbejdsopgaverne består bl.a. af:

 • Deltagelse i afsnittets drift sammen med lægegruppen
 • Psykopatologisk diagnostik og udredning
 • Behandlingsansvar for afsnittets patienter (uddelegeret fra overlæge jf. specialpsykologers rammebevilling) herunder udarbejdelse af behandlingsplaner og epikriser
 • Deltagelse i behandlingskonferencer og behandlingsplanlægning
 • Kliniske psykologiske undersøgelser
 • Klinisk psykologisk behandling
 • Pårørendesamtaler  
 • Supervision, undervisning og psykoedukation

 

 

Vi ønsker følgende kvalifikationer:

 • Uddannet specialpsykolog
 • Lyst til at arbejde aktivt, konstruktivt og vedvarende til den fortsatte organisationsudvikling og fælles faglige udvikling
 • Selvstændighed i arbejdet

 

Du kan til gengæld forvente:

 • Faglig udvikling i et velfungerende tværfagligt team
 • Godt kollegialt miljø
 • Høj grad af selvstændighed i det daglige arbejde
 • Supervision vedrørende psykoterapi og testning
 • Faglig tilknytning til den øvrige psykologgruppe i Psykiatrien Øst og deltagelse i faggruppemøder

 

 

Har du lyst til at vide mere om stillingen og afsnittet, er du meget velkommen til at ringe til ledende overlæge Michael Bech-Hansen 23 44 66 21 eller afdelingssygeplejerske Karin Plaep 24 98 25 10

 

Vi lønner efter gældende overenskomst

 

 

Ansøgningsfristen er den 24.01.2021

 

 

Vi forventer at afholde samtaler hurtigst muligt efter ansøgningsfrist

 

Ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse og oplysninger om tidligere beskæftigelse

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning. 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrien
 • Kontaktperson
  Kirsten Davidsen
  kdav@regionsjaelland.dk
  58537614
 • Adresse
  Smedegade 16, 4000 Roskilde
 • Stillingstyper
  Psykolog med specialfunktion
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-03-2021
 • Regionens jobnr.
  011075
 • Quick-nr.
  401372
 • Ansøgningsfrist
  24-01-2021


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrien
 • Adresse
  Smedegade 16, 4000 Roskilde
 • Kontaktperson
  Kirsten Davidsen
  kdav@regionsjaelland.dk
  58537614
 • Stillingstyper
  Psykolog med specialfunktion
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-03-2021
 • Regionens jobnr.
  011075
 • Quick-nr.
  401372
 • Ansøgningsfrist
  24-01-2021

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Specialpsykolog på alment psykiatrisk afsnit Ø3, ved Psykiatrien Øst Roskilde"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.