Jobbet "Jordemødre til Gynækologsik Obstetrisk Afdeling på Holbæk Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk

Dit næste skridt

På Gynækologisk Obstetrisk Afdeling på Holbæk Sygehus arbejder vi for at skabe kvalitet og kontinuitet for de ca. 1550 kvinder og familier, der hvert år lægger deres tillid i vores hænder under graviditet, fødsel og barsel.

Vi har et vedholdende fokus på kvalitetsforbedringer, patientsikkerhed og -tilfredshed og et godt (tværfagligt) arbejdsmiljø. Der har længe været et højt arbejdspres på mange fødeafdelinger, og skønt vi kan have travle døgn og perioder, arbejder vi hele tiden på at skabe en god balance mellem arbejds- og familieliv, både i vores organisering og på et individuelt plan. Som et led i dette fokus, arbejder vi bl.a. med nye fremmødeplaner med både større fremmøde og indlagt afspadsering. Vi søger derfor nu et antal jordemødre til fastansættelse på vores føde-og barselsafsnit fra 1. marts 2021, eller før hvis muligt.

 

Om os – vores rammer, visioner og værdier

Hvert møde med gravide, fødende og barslende har stor betydning. Vores mål er derfor, at vores patienter ikke blot får en behandling af høj kvalitet, men ligeledes føler sig velkomne, set og hørt i deres forløb hos os.

Fødeafdelingen har gode fysiske rammer, og vi tilbyder familiestuer til alle barslende og partnere, der har behov for omsorg og behandling efter fødslen. Føde- og barselsafsnittet er sammenhængende afsnit og er bemandet med jordemødre og sosu assistenter, som kan varetage opgaver på begge afsnit. Vores fysiske organisering giver mulighed for afveksling i arbejdslivet og kontinuitet for de fødende. Vi har et svangreambulatorium, der varetager ultralydsscanninger samt specialjordemoder- og lægekonsultationer. Derudover har vi fem jordemoderkonsultationer, der er placeret i nærområder for at imødekomme de gravides behov. Vi tilbyder aktuelt konsultation i Nykøbing Sjælland, Kalundborg, Tølløse, Ringsted og Holbæk og planlægger at opprioritere vores sundhedsfremmende indsatser i jordemoderkonsultationen med forskellige typer af konsultationstilbud og fødselsforberedelse afhængig af behov.

Hjælpsomhed, nysgerrighed, faglig stolthed og godt samarbejde med drøftelser om, hvad der er bedst for patienten, kendetegner vores afdelingskultur. På vores fødested værdsætter vi - og giver plads til - ideer og bidrag, og der er gode muligheder for at iværksætte innovative tiltag, herunder at styrke den normale fødsel. En af vores workshops i det indeværende år omhandlede et højaktuelt tema; håndtering af emotionel stress og frygt under fødslen. En ekstern international underviser gav her konkrete redskaber, som jordemødrene, lægerne og social- og sundhedsassistenterne kan anvende til at støtte kvinden under fødslen, så adrenalinniveauet minimeres, oxytocinniveauet øges, for herved at give de bedst mulige betingelser for en normal og tryg fødsel og god fødselsoplevelse.

For at sikre og styrke koordinering, kontinuitet og den faglige sparring i alle vagtlag, har vi klinisk jordemodersupervisorfunktion hele døgnet. Vi prioriterer mange forskellige former for kompetenceudvikling med faglige workshops, temadage, individuelle uddannelsesforløb samt systematisk træning i blandt andet suturering, CTG tolkning og tværfaglig teamtræning.

Nyansatte jordemødre vil indgå i et nyt struktureret introduktionsprogram med mentorordning.

 

Om dig – kvalifikationer og personlige egenskaber

Vi søger kolleger, der brænder for arbejdet med gravide, fødende, barslende samt familiedannelse og kan lide at arbejde bredt indenfor hele jordemoderens virksomhedsområde. Vi søger erfarne kolleger, der er fagligt dygtige og engagerede, men også nyuddannede kolleger, der glæder sig til at bruge deres fagliglighed til at hjælpe gravide og deres partnere gennem familiedannelsesprocessen og blive en del af et engageret team og en mindre, men ambitiøs afdeling.

Hvis du tænker, at arbejdslivet som jordemoder på Holbæk Sygehus kan være noget for dig, er du velkommen til at sende en ansøgning, hvori du gerne må svare på følgende spørgsmål:

  • Hvordan arbejder du med at skabe nærvær samt sikre medinddragelse og god kommunikation med den gravide og hendes partner?

  • Hvilke indsatsområder indenfor svangreomsorgen brænder du for, og hvordan kan du bidrage?

  • Hvad er din motivation for at blive jordemoder i en afdeling, hvor du kommer til at arbejde indenfor det brede jordemoderfelt?

  • Hvad er et godt arbejdsmiljø for dig, og hvordan bidrager du til et godt arbejdsmiljø?

 

Hvis du har lyst til at høre mere om afdelingen eller komme på besøg, er du velkommen til at kontakte vicechefjordemoder Jannie Rasmussen på telefon 59 48 43 04 eller vicechefjordemoder Signe Dueholm på telefon 59 48 43 01

Der er ansøgningsfrist den 18/1- 2021, og samtaler vil blive afholdt den 27/1- 2021

Om Holbæk Sygehus

Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om  job på Holbæk Sygehus her.