Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Ledende Regionslæge, Region Disko, Det Grønlandske Sundhedsvæsen

I Det Grønlandske Sundhedsvæsen arbejder vi for at tilbyde effektive sundhedsydelser af høj kvalitet til alle borgere og patienter i hele Grønland - og nu har vi brug for dine kompetencer.

 

Sammen med den Ledende Regionssygeplejerske varetager du den overordnede ledelse, koordinering og samordning af alle regionens opgaver. Det inkluderer alle aspekter af behandling, pleje, udvikling, optimering, prioritering og ressourceallokering på det primære sundhedsområde. I er i fællesskab ansvarlige for den samlede økonomi og bemandingssituation i Region Disko – hvor du har særligt fokus på rekruttering og fastholdelse af lægerne. 

 

Som leder og kliniker kan du forvente en spændende og varierende arbejdsdag i en kompleks organisation. Du får et tæt samarbejde med de andre regionsledelser, områdeledelserne i Nuuk, stabsledelser og sundhedsledelsen.

 

Du vil hovedsageligt være fysisk placeret ved Regionssygehuset i Aasiaat, hvor der er 19 sengepladser.

Aasiaat Regionssygehus ledes af Regionsledelsen som består af en Ledende
Regionslæge og en Ledende Regionssygeplejerske.

Samlet er regionsledelsen overordnet ansvarlig for cirka 130 ansatte, heraf ca. 7 læger. Herudover er regionsledelsen økonomisk ansvarlig for et årligt budget på knap 70 millioner kr.

Det ledelsesmæssige ansvar omfatter også sundhedscentrene i Qeqertarsuaq og Qasigiannguit samt regionens 9 tilhørende sundhedsstationer og bygdekonsultationer. 

 

Vi tilbyder:

 • Som leder kan du forvente en spændende og varierende arbejdsdag i en stor og kompleks organisation
 • Du samarbejder og sparrer effektivt med de øvrige ledere og kollegaer i Det Grønlandske Sundhedsvæsen
 • Sammen med den Ledende Regionssygeplejerske varetager du den overordnede ledelse, koordinering og samordning af alle regionens opgaver
 • Du er medansvarlig for den samlede bemandingssituation i Region Disko, med særligt fokus på lægerne
 • Dit kliniske virke vil være varieret, mangfoldigt, generelt og dække hele det almene medicinske spektrum. Dertil kommer lægefaglige opgaver relateret til sengeafsnit og eventuelt mindre kirurgi - suppleret med supervisionsopgaver og retslægelige opgaver
 • Stillingen kan aftales at være med eller uden formaliseret vagtforpligtigelse

 

Vi søger dig, der:

 • Som leder er åbensindet, fleksibel og kommunikerende
 • Kan håndtere krydspres og kan prioritere opgaver og ressourcer bevidst og klogt
 • Besidder sikkert driftsfokus og resultatorientering
 • Er visionær og udviklingsorienteret
 • Er strategisk tænkende, handlekraftig og ansvarsbevidst
 • Kan skabe fremdrift og udvikling
 • Kan begå dig i spændingsfeltet mellem politik og faglighed
 • Har lyst til personaleledelse herunder opmærksomhed på arbejdsmiljø og kompetenceudvikling
 • Har dansk speciallægeautorisation, hvor almen medicin, kirurgi eller intern medicin er at foretrække – alternativt bred og varieret klinisk erfaring
 • Ledelsesmæssig erfaring og kendskab til Grønland er en fordel, men ikke et krav
 • Fortrolighed med økonomistyring og –planlægning er en fordel

 

Om os:

 • Vi er borgernes primære sundhedstilbud – og dækker meget bredt
 • Respekt, tillid, omsorg og faglighed er Sundhedsvæsenets fælles værdier
 • Du vil møde dygtige og passionerede kollegaer, som har fokus på det gode patientforløb og får ting til at lykkedes

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed
Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

 

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl             

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

 

Statsborgerskab
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

Hvis du eksempelvis ansættes uden formaliseret vagtforpligtigelse vil din månedsløn inkl. pension og tillæg udgøre ca. 118.000 kr. de første tre år.

 

Læge/Tandlæge: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig dansk autorisation.

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

 

Startdato: 1. maj eller i løbet af 2021.

 

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved Cheflæge Berit Bjerre Handberg på tlf. (+299) 53 07 20 eller på e-mail: BEBH@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

 

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her:

Organisationsplan
 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Grønlands Sundhedsvæsen
 • Kontaktperson
  Personale Afdelingen
  personale@peqqik.gl
  +299
 • Stillingstype
  Læge, Leder
 • Speciale
  Administration
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-05-2021
 • Quick-nr.
  402519
 • Ansøgningsfrist
  01-11-2021


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Grønlands Sundhedsvæsen
 • Kontaktperson
  Personale Afdelingen
  personale@peqqik.gl
  +299
 • Stillingstype
  Læge & Leder
 • Speciale
  Administration
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-05-2021
 • Quick-nr.
  402519
 • Ansøgningsfrist
  01-11-2021

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Ledende Regionslæge, Region Disko, Det Grønlandske Sundhedsvæsen "

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.