Jobbet "Kære Fysioterapeut! Du har hermed en enestående mulighed for at søge en FAST STILLING i dagtilbuddet hos os på Kingstrup." er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Fredehjemsvej 2, 5591 Gelsted

Dit næste skridt

Kingstrup er et højt specialiseret regionalt botilbud for 22 borgere med erhvervet hjerneskade beliggende i Gelsted på Fyn.

Vi søger 1 fysioterapeut på 37 timer ugentligt til varetagelse af morgen-ADL i vores botilbud og til varetagelse af fællesaktiviteter og samværstilbud i vores dagtilbud ”Smilehullet”.

Vi søger en fagligt begejstret fysioterapeut til en hverdag i dagtilbuddet med omdrejningspunkt om støtte og tilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade, fortrinsvist præget af kognitive følgepåvirkninger af frontal karakter, og her ud over har vekslende grader af følgevirkninger sensorisk, motorisk og muskulært.

Målgruppen kan være udfordret på, at honorere krav og forventninger/ aftaler, udsætte egne behov, afkode og tilpasse kommunikation og adfærd i et fællesskab, hvilket stiller store krav til medarbejdernes kommunikative færdigheder og indbyrdes aftalte tilgange og strategier.

Du kommer til, i tæt samarbejde med 2 fagligt ambitiøse kollegaer i dagtilbuddet, at arbejde hele vejen rundt med både fysiske, psykiske og sociale indsatser og mål med vores borgere, da vi arbejder rehabiliterende, tværprofessionelt og helhedsorienteret med borgernes individuelle indskrivninger og handleplaner med afsæt i fælles tilrettelagte tilbud.

Vi lægger vægt på, at skabe de bedste rammer for faglig og personlig udvikling. Vi har et trygt og godt arbejdsmiljø præget af åbenhed, engagement, refleksion, faglig kommunikation, arbejdsglæde og professionalisme.

Vi søger en kollega, der er fagligt bevidst og metodisk i sin forståelse og tilgang til kerneopgaven, som arbejder struktureret og skriftliggørende, og som aktivt deltager i Kingstrups fortsatte udvikling og kvalitetsstikring.

Arbejdstiden tilrettelægges med arbejde i dagtimerne mandag til fredag.

Arbejdsopgaverne i morgentimerne frem til dagtilbuddets åbningstid vil være at bistå rehabiliterende og praktisk understøttende i borgernes morgen-ADL på tværs af botilbuddet. Hernæst overgår opgaveløsningen til at tage sit afsæt i dagtilbuddets tilrettelagte fælles tilbud til de borgere, der er indskrevet i §104-tilbuddet.

Stillingen er til besættelse pr. 1. februar 2021, eller snarest muligt.

Du bliver en del af et team på 3 i dagtilbuddet. Her ud over bliver du del af en stor personalegruppe, som tilsammen løser den helhedsorienterede kerneopgave for det samlede tilbud på Kingstrup (i alt ca. 80 medarbejdere).

Vores samlede personalegruppe består af socialpædagoger, sundhedsfaglige medarbejdere og ergoterapeuter, administrativ medarbejder samt servicepersonale. Vi er uddannelsessted for pædagogstuderende og SSA-elever og er i samarbejde med Middelfart kommunes jobcenter som virksomhedscenter for praktikforløb.

Dine opgaver i dagtilbuddet:

 • Tilrettelægge og yde helhedsorienteret og rehabiliterende (bevarende/ kompenserende, udviklende, genoptrænende) og neuropædagogisk støtte, guidning og rammesætning om aktiviteter og samvær i dagtilbuddet – primært tilrettelagt fælles tilbud / gruppetilbud og samværstilbud med afsæt i fællesarealerne
 • Arbejde metodisk og fagligt formidlende med skriftliggørelse af indsatser for den enkeltes handleplan, samt for den borgerinddragende og rehabiliterende proces i samarbejdet
 • Arbejde og samarbejde teamorienteret – loyalt udmøntende teamets besluttede indsatser, bidragende til perspektivering og kvalificering af teamets fælles tilrettelagte tilbud i et tværprofessionelt samarbejde  

Vi leder specifikt efter dig, som bidrager ved at bringe følgende i spil sammen med os:

 • Trives i at lykkes i det tværprofessionelle teamsamarbejde med kollegaer, og i det direkte borgersamarbejde om aktivitet og samvær
 • Holder af at arbejde metodisk og struktureret i tilrettelæggelse af indsatser – og holder af at der er krav om fleksibelt, at kunne tilrette sin indsats og planlægning på dagen, når og hvis dette fordres af hensyn til helheden, af hensyn til den aktuelle risikovurdering eller af hensyn til den enkelte borger
 • Har erfaring og kompetencer til selvstændig skriftlig udarbejdelse af mål, delmål, oplæg og statusbeskrivelser – og sætter sig selv i spil ved formidling, på refleksionsplatforme og ved at give og modtage sparring og delegerede opgaver til og fra kollegaer
 • Som bringer faglig dialog, sparring og feedback ind i samarbejdet, og er indstillet på, at handle loyalt over for de i teamet vedtagne strategier
 • Trives med vekslen af praktiske opgaver og relationelt arbejde.

Hvad får du?

 • Et velfungerende dagtilbud med erfarne, innovative og engagerede kollegaer
 • Et dagtilbud, som arbejder med neuropædagogisk og rehabiliterende, helhedsorienteret afsæt
 • Et dagtilbud, som er godt i gang med at indarbejde sanseintegrative tiltag og tilbud i hverdagen i dagtilbuddet og i snitfladerne med botilbuddet om det helhedsorienterede tilbud
 • Du vil indgå i teamsamarbejde med 2 kollegaer og i bredt samarbejde med kollegaer fra botilbuddet
 • Regelmæssig supervision, team- og klyngemøder på tværs af bo- og dagtilbud
 • Et støttende kollegialt fællesskab med godt indbyrdes samarbejde
 • Kursus og uddannelse jf. afdelingens kompetenceudviklingsplan. Inden for det første år kan du forvente, at deltage i særligt tilrettelagt Neuropædagogisk grunduddannelse. Derudover kompetenceudvikling via sidemandsoplæring, kollegial supervision, faglig sparring, e-læring og teamudviklingsprocesser
 • Årlige MUS/TUS-samtaler med kompetence- og udviklingsplaner.

Er du nysgerrig efter mere?

Du er meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Nethe Junkerby 29 66 88 02 alle hverdage i tidsrummet 12 – 13, eller på mail: nethe.junkerby@rsyd.dk, hvis du har lyst til at vide mere eller har spørgsmål.

Du kan også læse nærmere på vores hjemmeside: http://www.socialcenterlillebaelt.dk/wm494286

Vi gør opmærksom på, at Kingstrup er en røgfri arbejdsplads.

Vi gør opmærksom på, stillingen betinger, du har kørekort til almindelig personbil.

Ansøgningsfrist:                                       Tirsdag den 19. januar 2021, kl. 23.59

Ansættelsessamtaler:                              Forventes afholdt mandag den 25. januar 2021

Vi modtager kun digitale ansøgninger.