Jobbet "Psykolog til barselsvikariat i Psykiatrisk Klinik 1 Randers" er udløbet

Region Midtjylland

Regionspsykiatrien Randers Psykiatrisk Klinik 1 Randers

Dr. Boulevard 15, 8930 Randers NØ

Dit næste skridt
Barselsvikariat som psykolog ved Psykiatrisk Klinik 1 Randers, 37 timer ugentlig, er ledig til besættelse pr. 1.3.2021 og 1 år frem.
Psykologen refererer til funktionsledelsen i klinikken.               

Om Psykiatrisk Klinik 1 Randers 
Psykiatrisk Klinik 1 Randers er en del af Regionspsykiatrien Randers. Psykiatrisk Klinik 1 dækker et befolkningsgrundlag på ca. 140.000 indbyggere, fordelt over Randers og Favrskov Kommune. Ud over dette dækker vi også ældrepsykiatrien for Djursland.

Vi tilbyder:
 • Et fagligt meningsfuldt og udfordrende arbejde på et højt specialiseret niveau
 • Et godt psykologfagligt og tværfagligt miljø med engagerede og kompetente kolleger
 • Faglige udviklingsmuligheder
 • Mentorordning og hjælpsomme kolleger i dagligdagen

Arbejdsopgaver:
 • Visitation
 • Hurtig vurdering
 • Udredning af patienter hvor diagnose og behandlingsmuligheder skal revurderes
 • Udredning af patienter med akut / sub-akut problematik
 • Psykoterapiforløb, individuelt såvel som i gruppe, hvor du får mulighed for at dygtiggøre dig fagligt med stor variation i de psykologfaglige problemstillinger
 • Supervision, intern undervisning og tværfaglige behandlingskonferencer med vægt på fagligheden
 • Psykoedukation
 • Deltagelse i løbende evaluering og videreudvikling af det psykologfaglige tilbud i klinikken, herunder det tværfaglige samarbejde med læger og sygeplejersker

Lidt om os
Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat. Vi har sygeplejersker, sosu-assistenter,  psykologer, læger og lægesekretærer ansat. Vi går ind for et tæt tværfagligt samarbejde. 

Klinikken har fokus på behandling af patienter med hhv. unipolar og bipolar affektiv lidelse, hvorfor behandlingsteamsene er opdelt inden for disse diagnoser. Det drejer sig om patienter både med og uden komorbiditet ift. den affektive lidelse - både psykiatrisk (angst, personlighedsforstyrrelse, autismespektrumforstyrrelse) og somatik.
Derudover varetager klinikken også generelle udredningsopgaver, og vi har et team for behandling af ældre med psykiatriske lidelser.
Arbejdet er organiseret som et tværgående fleksibelt teamsamarbejde, og psykologen forventes dermed at indgå i samarbejdet med den øvrige Regionspsykiatri Randers på lige fod med de øvrige medarbejdere.

Vi har et spændende speciale, hvor ikke alt er givet på forhånd, og hvor man i tæt samarbejde m pt., pårørende og kolleger får mulighed for at være med til at planlægge behandlingsforløbet. Vores hverdag er afvekslende og udfordrende, man har en høj grad af indflydelse på egen arbejdstilrettelæggelse. Vi har også flex ordning.
Der er imødekommende kolleger og et tæt tværfagligt teamsamarbejde, ligesom der er supervision.
Vi prioriterer at fastholde et højt fagligt niveau hos medarbejderne, hvorfor der hele tiden foregår forskellige former for kompetenceudvikling i klinikken, det både i forhold til undervisning, temadage og kurser, som er relevante i forhold til vores funktion. Der er en høj faglighed med medarbejdere, der har mange års psykiatrisk erfaring.  

Psykiatrisk klinik 1 er en arbejdsplads, hvor gode ideer er velkomne. Vi værdsætter et godt arbejdsmiljø og har forventning om, at alle bidrager i forhold til dette. Vi har stor fokus på sikkerheden i klinikken. Der er klare procedurer for hvordan vi bedst passer på hinanden.
Ved ansættelse er der lavet udførligt introduktionsprogram. Der er mentor- ordning og der er generelt hjælpsomme og fagligt dygtige kolleger.
Klinik 1 har et festudvalg, der arrangerer sociale arrangementer for klinikken nogle gange om året.
Ud over dette kan vi tilbyde billigt medlemsskab af sportsforening. 

Forventninger til ansøgers kvalifikationer:
 • Du er uddannet psykolog, gerne med erfaring fra psykiatrien
 • Du skal gerne have erfaring med udredning
 • Du skal have særlig kendskab til differentialdiagnostik, komorbiditet samt behandling inden for det affektive spektrum.   
 • Bredt kendskab til biopsykosociale behandlingsmetoder, herunder forskellige former for psykoterapi. Klinikken har hovedsageligt erfaring inden for kognitive behandlingsformer.
 • Evne til at indgå i tværfagligt samarbejde og fortsat udvikling af velfungerende team
 • Stor robusthed og personlig integritet
Yderligere oplysninger om stillingen fås hos:
Psykolog Birgitte Rosenkilde, tlf. 78475427
Ledende sygeplejerske Anette Würtz, tlf. 78475410

Ansættelsessamtaler forventes afholdt: om eftermiddagen d. 22.1.21.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.