Jobbet "Miljøterapeut søges til barselsvikariat på afdeling Fyrretoppen, Holmstrupgård, pr. 1. marts 2020" er udløbet

Region Midtjylland

Holmstrupgård Fyrretoppen

Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand

Dit næste skridt
Er du sygeplejerske, pædagog, ergoterapeut eller sosu-assistent? Er du interesseret i socialpsykiatri? Holmstrupgård, afd. Fyrretoppen, søger en medarbejder til et barselsvikariat på 37 timer – og måske er det lige præcis dig, vi står og mangler!

Holmstrupgård er et socialpsykiatrisk dag- og døgntilbud til unge i alderen 14-23 år med psykiatriske vanskeligheder. Holmstrupgård består af 7 døgnafdelinger samt intern skole, beskæftigelse, dagtilbud og udslusningstilbud. Vi tilbyder en helhedsorienteret pædagogisk og miljøterapeutisk behandling.

Afdelingen
Målgruppen er svært selvskadende unge. De unge kan have diagnosen personlighedsforstyrrelser, skizofreni, ADHD o.a.  De unge er typisk indskrevet på Fyrretoppen i 1½ til 2 år, hvorefter de visiteres til andre tilbud evt. på Holmstrupgård. 

Vi mener, at trivsel for både unge og ansatte er betinget af en høj faglighed og at det er i sammenspillet mellem disse ting, at en positiv udvikling kan finde sted. Vi baserer vores arbejde på en miljøterapeutisk tænkning, som søger at balancere rammer og relation ligeligt. Du kan læse mere om Holmstrupgård og afdeling Fyrretoppen på vores hjemmeside holmstrupgaard.rm.dk. Vi forventer, at du har læst på hjemmesiden og gjort dig overvejelser om den pædagogiske og miljøterapeutiske praksis.

Vi tilbyder:
 • Arbejde med nogle spændende unge mennesker, der trives med struktur, stabilitet og autenticitet
 • At du bliver en del af en større organisation, hvor der er plads til at afprøve dine dristige pædagogiske tiltag, der tager meningsfyldt afsæt i målgruppen
 • Månedlig supervision, behandlingskonference og personalemøde: Med fokus på at kvalificere praksis
 • En veletableret organisation hvor robusthed er et fælles anliggende
 • En ledelse, der er tæt på og tilgængelig
 • En aktiv personaleforening
Vi ansætter dig, som  
 • har en relevant uddannelse (sygeplejerske, pædagog, ergoterapeut eller SOSU-assistent) og eventuelt erfaring med målgruppen
 • udviser indsigt I målgruppen og enten til samtale eller gennem erfaring kan vise at du kan omsætte dette til praksis
 • har drivkraften til at være motivator og kan være udholdende, når de unge ikke kan
 • er loyal overfor den aftalte struktur og praksis
 • er empatisk, rummelig og søger at forstå den unges perspektiv
 • arbejder professionelt med personlig autenticitet
 • har erfaring med brugen af IT og har kørekort til personbil

Jobbeskrivelse
Hverdagen består bl.a. i at understøtte de unge i at fastholde en dagsstruktur, samt medvirke til at skabe en positiv udvikling hos de unge. De unge er præget af store vanskeligheder med at håndtere svære tanker og følelser og med at forholde sig til dem på en konstruktiv måde, hvorfor de ofte selvskader. Vi hjælpe dem med at nuancere deres virkelighedsopfattelse og til at finde mere hensigtsmæssige coping strategier. Der vil være praktiske arbejde i afdelingen, både med og uden de unge, hvilket vi ser som en del af den miljøterapeutiske indsats. Arbejdet veksler mellem dag- og aftenvagter, samt vagter (i udgangspunktet) hver tredje weekend.

Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i forhold til gældende overenskomst.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til chefpsykolog og souschef Trine Paludan Malver tlf. 2016 3783 eller trimal@rm.dk


Ansøgningsfrist 20. januar 2021
Samtaler forventes afholdt 26. januar 2021Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.